AUTODESK 360 LÀ GÌ

BIM 360 là một nền tảng thống duy nhất hỗ trợ kết nối dữ liệu dự án công trình xây đắp theo thời gian thực từ thi công cho kiến tạo vào công trường thi công. Giúp tăng tốc độ đúng đắn làm việc các quyết định về vấn đề hiệu chỉnh kiến tạo, chế tạo ra sự đồng bộ trong toàn bộ các tư liệu dự án.TẢI BẢN DÙNG THỬ LIÊN HỆ BÁO GIÁ TỐT NHẤT

Quản lý tài liệu xuyên thấu vòng đời dự án cùng với BIM 360

BIM 360 cải thiện việc phân păn năn cùng thống trị tài liệu vào một dự án thành lập bằng phương pháp thống nhất nguồn dữ liệu này vào trong 1 khu vực lưu trữ và áp dụng trong suốt vòng đời của dự án. Nguồn tài liệu này sẽ được áp dụng từ các việc cộng tác trong xây cất, thống trị bảng vẽ, thống kê lại, để ý và nhận xét, bình chọn quality, ý kiến và hiệu chỉnh.

BIM 360 liên kết hồ hết thành viên vào dự án, kết nối những dữ liệu và vận hành tiến trình của dự án công trình. Qua kia giúp cho bạn đã đạt được một chiếc quan sát tổng quan và đầy đủ nhằm quan sát và theo dõi những dự án của bản thân mình.