BẢNG BỔ TRỢ CỦA FAKER MÙA 6

(au-79.net) - Như các bạn đã biết, sau khi đưa tài khoản SKT T1 Faker lên địa chỉ top 1 Hàn Quốc thì dạo bước vừa mới đây Faker cũng đã chuyển thông tin tài khoản thứ 2 của bản thân mình là "Hide on bush" lên Thách đấu và đã nỗ lực giữ vị trí cao không chỉ có vậy tạo nên bảng xếp thứ hạng Rank Nước Hàn. 

Bạn đang xem: Bảng bổ trợ của faker mùa 6

*

*

Ngọc Đỏ : 9 viên STVLNgọc Vàng : 9 viên giápNgọc Xanh : 3 viên phòng phép theo cấp cho, 6 viên bớt hồi chiêu theo cấpNgọc tím : 2 viên STVL, 1 viên tốc độ đánh
*

Ngọc Đỏ : 9 viên xuyên chống phépNgọc Vàng : 9 viên ngày tiết theo cấpNgọc Xanh : 4 viên bớt hồi chiêu theo cấp, 5 viên SMPT theo cấpNgọc tím : 3 viên SMPT
*

Ngọc Đỏ : 9 viên STVLNgọc Vàng : 9 viên giápNgọc Xanh : 3 viên phòng phép theo cung cấp, 6 viên giảm hồi chiêu theo cấpNgọc tím : 2 viên STVL, 1 viên vận tốc đánh
*

Xem thêm: Kết Hợp Chặt Chẽ Phát Triển Kinh Tế

Ngọc Đỏ : 9 viên STVLNgọc Vàng : 9 viên giápNgọc Xanh : 9 viên phòng phxay theo cấpNgọc tím : 3 viên tốc độ đánh
Ngọc Đỏ : 9 viên xuyên ổn giápNgọc Vàng : 9 huyết theo cấpNgọc Xanh : 9 viên bớt thời hạn hồi chiêuNgọc tím : 3 viên STVL
Ngọc Đỏ : 9 viên STVLNgọc Vàng : 9 viên giápNgọc Xanh : 9 viên chống phép theo cấpNgọc tím : 3 viên STVL
Ngọc Đỏ : 9 viên xuyên phòng phépNgọc Vàng : 9 viên huyết theo cấpNgọc Xanh : 9 viên bớt thời hạn hồi chiêu theo cấpNgọc tím : 3 viên SMPT
Ngọc Đỏ : 9 viên STVLNgọc Vàng : 9 viên sát theo cấpNgọc Xanh : 9 viên chống phép theo cấpNgọc tím : 3 viên vận tốc đánh
Ngọc Đỏ : 9 viên xuyên ổn phòng phépNgọc Vàng : 9 viên ngày tiết theo cấpNgọc Xanh : 4 viên hồi chiêu theo cung cấp, 5 viên SMPT theo cấpNgọc tím : 3 viên SMPT
Ngọc Đỏ : 9 viên xuyên ổn phòng phépNgọc Vàng : 9 viên tiết theo cấpNgọc Xanh : 4 viên hồi chiêu theo cấp, 5 viên SMPT theo cấpNgọc tím : 3 viên SMPT
Ngọc Đỏ : 9 viên xuyên ổn phòng phépNgọc Vàng : 9 viên ngày tiết theo cấpNgọc Xanh : 4 viên hồi chiêu theo cấp, 5 viên SMPT theo cấpNgọc tím : 3 viên SMPT
Cùng au-79.net đón hiểu hầu như thông tin tiên tiến nhất, nóng nực tuyệt nhất của xã game trong nước cùng quốc tế nhé.