BLANKET LÀ GÌ

phá·cái chăn·tấm mền·bao trùm·bịt đi·che phủ·có tính chất chung·làm lấp tiếng đi·làm nghẹt·phạt tung chăn·phủ lên·trùm chăn·đắp chăn·ỉm đi·Chăn·cái mền


*

*

Whenever the dark shadows of life blanket my world, I know He always has a plan to see me safely home again.”
Bất cứ khi nào cảm thấy trĩu nặng với những lo lắng của thế gian, thì cháu biết là Ngài luôn luôn có một kế hoạch để chắc chắn là cháu sẽ trở về nhà an toàn một lần nữa.”
One APC stalled, perhaps by metal poles jammed into its wheels, and the demonstrators covered it with gasoline-doused blankets and set it on fire.

Bạn đang xem: Blanket là gì


Một xe APC bị đứng lại, có lẽ bởi các thanh kim loại đã kẹt vào bánh xe của nó, và những người biểu tình đã bao phủ chiếc APC này với những chiếc chăn tẩm xăng và đốt cháy nó.
In Japanese, the term anime is used as a blanket term to refer to all forms of animation from around the world.
Trong tiếng Nhật, thuật ngữ anime được sử dụng như một thuật ngữ cây dù để đề cập đến tất cả các dạng phim hoạt hình trên thế giới.
Three of Michael Jackson "s siblings and his children , Paris , 14 , Prince Michael , 15 , and 10-year-old Prince Michael II ( also called Blanket ) were present at the time .
Ba trong số các anh chị em và những đứa con của Micheal Jackson , Paris 14 tuổi , Michael 15 tuổi và Michael II 10 tuổi ( còn có tên là Blanket ) cũng có mặt vào lúc đó .
In the reactor/aerator and clarifier system, the sludge blanket is measured from the bottom of the clarifier to the level of settled solids in the clarifier"s water column; this, in large plants, can be done up to three times a day.
Trong hệ thống lò phản ứng / thiết bị sục khí và thiết bị làm sạch: Lớp phủ của bùn được tính từ dưới đáy của thiết bị làm sạch tới mức chất rắn đã lắng trong cột nước của máy làm sạch; Điều này, ở những nhà máy lớn, có thể được thực hiện đến ba lần một ngày.
May I express thanks to the nimble fingers that have produced thousands of beautiful blankets and a special thanks to the not-so-nimble fingers of our more senior sisters who have also crafted the much-needed quilts.

Xem thêm: Sinh Ngày 28/12 Là Cung Gì, Xem Cung Hoàng Đạo Sinh Ngày 28 Tháng 12


Tôi xin bày tỏ lời cám ơn đến nhiều ngón tay lanh lợi mà đã làm ra hằng ngàn tấm mền xinh đẹp. Xin đặc biệt cám ơn những ngón tay không lấy gì làm lanh lợi cũng đã làm ra những tấm mền xinh đẹp.
We are not friends, I am not your new safety blanket, and I am definitely not going to be your new Meadow.
Chúng ta không phải bạn, tôi không phải cái khiên của cô, và tôi cũng sẽ không là " Meadow " mới của cô đâu.
In the United Kingdom, "She Loves You" (released in August) had shot back to the number 1 position in November following blanket media coverage of the Beatles (described as Beatlemania).
Bài chi tiết: Beatlemania và British Invasion Ở Anh, "She Loves You" (được phát hành vào tháng 8) vẫn đang chiếm vị trí số 1 vào tháng 11 theo hiệu ứng truyền thông của The Beatles (sau này được đặt tên Beatlemania).
Ngoài ra, dạng bóng chuyền này cũng có thể chơi bằng cách thay thế khăn bằng chăn, chỉ khác là nó được giữ bởi bốn người.
I gently washed his face, touched his little hands and feet, gingerly changed and positioned him in a soft new blanket.
Tôi nhẹ nhàng lau mặt nó, sờ vào đôi bàn tay và đôi chân nhỏ bé của nó, thận trọng xoay trở thế nằm của nó trong tấm mền mới mẻ êm ái.