Cả Hai Lớp 4A Và 4B Trồng Được 600 Cây Lớp 4A Trồng Được Ít Hơn Lớp 4B Là 50 Cây

Hãy nhập thắc mắc của khách hàng, au-79.net vẫn tra cứu đầy đủ thắc mắc gồm sẵn cho chính mình. Nếu không vừa lòng với những câu trả lời gồm sẵn, bạn hãy tạo thắc mắc new.

Bạn đang xem: Cả hai lớp 4a và 4b trồng được 600 cây lớp 4a trồng được ít hơn lớp 4b là 50 cây


Cả nhị lớp 4a cùng 4b tdragon được 600 cây.Lớp 4a tdragon được thấp hơn lớp 4b là 50 cây.Hỏi mỗi lớp tdragon được từng nào cây
Số cây của 4a là:

(600-50):2=275( cay)

Số cây của 4b là:

600-275=325 ( cay)

đáp số: 4a: 275 cây

4b:325 cay
Lớp 4Btrồng được số lượng kilomet là :

( 600 + 50 ) : 2 = 325 ( cây )

Lớp 4A trồng được số km là :

600 - 325 = 275 ( cây )

Đ / S : 4B : 325 cây

4A : 275 cây

Ai tích bản thân mình tích lại


Số cây lớp 4a trồng được là :

<600 - 50 > : 2 = 275 < cây >

Số cây lớp 4b tLong được là :

600 - 275 = 325 < cây >

Đáp số : 4b : 325 cây

4a : 275 cây


Lớp 4a tdragon được số km là:

( 600 - 50 ) / 2 = 275 ( cây )

Lớp 4b tdragon được số lượng km là:

600 - 275 = 325 ( cây )

Đáp số : Lớp 4a : 275 cây

Lớp 4b : 325 cây

Ai k mk mk k lại


Xem thêm: Gangbang Là Gì ? Quan Hệ Tình Dục Gang Bang Và 5 Điều Gangbang Là Gì

Hai lần số học sinh lớp 4A tLong được là:

600 - 50 = 550 cây

Số cây lớp 4A trồng được là:

550 : 2 = 275 cây

Số cây lớp 4B tLong được là:

275 + 50 = 325 cây

Đáp số: Lớp 4A: 275 cây, Lớp 4B: 325 cây


Dưới đó là một vài câu hỏi rất có thể liên quan tới thắc mắc nhưng mà bạn trình lên. Có thể trong các số ấy tất cả câu trả lời cơ mà các bạn cần!

cả nhị lớp 4a với 4b tLong được 600 cây.lớp 4a tLong được ít hơn lớp 4b là 50 cây.hỏi từng lớp tLong được từng nào cây

Đọc tiếp...


Lớp 4a tdragon được số km là : ( 600 - 50 ) : 2 = 225 ( cây)

Lớp 4b trồng được số kilomet là :

600 - 225 = 375 ( cây )

Đáp số : lớp 4a : 225 cây

lớp 4b : 375 cây

 


Cả nhị lớp 4A và 4B trồng được 600 cây.Lớp 4A tdragon được ít hơn lớp 4B là 50 cây.Hỏi mỗi lớp tdragon được bao nhiêu cây.

Đọc tiếp...


Hai lần số học sinh lớp 4A trồng được là:

600 - 50 = 550 cây

Số cây lớp 4A trồng được là:

550 : 2 = 275 cây

Số cây lớp 4B tdragon được là:

275 + 50 = 325 cây

Đáp số: Lớp 4A: 275 cây

Lớp 4B: 325 cây


Hai lần số học sinh lớp 4A trồng được là:

600 - 50 = 550 cây

Số cây lớp 4A tdragon được là:

550 : 2 = 275 cây

Số cây lớp 4B tdragon được là:

275 + 50 = 325 cây

Đáp số: Lớp 4A: 275 cây, Lớp 4B: 325 cây


Đáp án:

Lớp 4a: 275 câyLớp 4b: 325 cây

Giải ưng ý quá trình giải:Lớp 4a tdragon được số lượng km là: (600-50): 2=275(cây)Lớp 4b tdragon được số câ là: 275+ 50=325(cây) Đáp số:Lớp 4a: 275 cây Lớp 4b: 325 câyMong chúng ta dấn xétChúc bn học tập tốt


Kiểm tra Toán thù lớp 4 Giải SGK Toán thù lớp 4 Giải SGK Tiếng Việt lớp 4 Hỏi đáp Toán thù lớp 4 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 4 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 4
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗