Cách đây 3 năm tuổi cháu bằng 1/6 tuổi ông

Hãy nhập câu hỏi của bạn, au-79.net sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Cách đây 3 năm tuổi cháu bằng 1/6 tuổi ông

Từ đầu bài suy ra ông hơn cháu 60 tuổi

Hiệu số tuổi không thay đổi theo thời gian nên cách đây 3 năm ông vẫn hơn cháu 60 tuổi

Ta có sơ đồ 3 năm trước:

Tuổi cháu: l--------l

Tuổi ông: l--------l--------l--------l--------l---------l---------l

Hiệu số phần bằng nhau là: 6-1=5(phần)

Tuổi ông là: (60:5x6)+3=75(tuổi)

Đáp số: 75 tuổiHiệu số phần bằng nhau :

6-1=5 (phần)

Tuổi ông là:(60:5x6)+3=75 (tủi)Đs : 75 tủi

Ai tích mk mk sẽ tích lạiKhi cháu sinh ra, ông 60 tuổi tức là ông hơn cháu 60 tuổi.

Vì mỗi năm mỗi người tăng 1 tuổi nên ông mãi hơn cháu 60 tuổi.

Coi tuổi cháu 3 năm trước là 1 phần thì tuổi ông năm nay là 6 phần như thế.

Xem thêm: Sinh 1994 Hợp Hướng Nào - Sinh Năm 1994 Giáp Tuất Hợp Hướng Nào

Tuổi ông3 năm trước là:

60 : (6 - 1) x 6= 72 (tuổi)Tuổi ông hiện nay là:

72 + 3 = 75 (tuổi)

Đ/S: 75 tuổi


Từ đầu bài suy ra ông hơn cháu 60 tuổi.

Hiệu số tuổi không thay đổi theo thời gian nên cách đây 3 năm ông vẫn hơn cháu 60 tuổi.

Ta có sơ đồ 3 năm trước:

Tuổi cháu: l--------l

Tuổi ông: l--------l--------l--------l--------l---------l---------l

Hiệu số phần bằng nhau là:

6 - 1 = 5 (phần)

Tuổi ông là:

(60 : 5 x 6) + 3 = 75(tuổi)


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

cách đây 3 năm tuổi cháu bằng 1/6 tuổi ông.Khi cháu sinh ra ông 60 tuổi.Tính tuổi ông hiện nay

Đọc tiếp...

Từ đầu bài suy ra ông hơn cháu 60 tuổi

Hiệu số tuổi không thay đổi theo thời gian nên cách đây 3 năm ông vẫn hơn cháu 60 tuổi

Ta có sơ đồ 3 năm trước:

Tuổi cháu: l--------l

Tuổi ông: l--------l--------l--------l--------l---------l---------l

Hiệu số phần bằng nhau là: 6-1=5(phần)

Tuổi ông là: (60:5x6)+3=75(tuổi)

Đáp số: 75 tuổi


Tuổi cháu 3 năm trước là: 12

Tuổi cháu hiện nay là : 15

=> Tuổi ông hiện nay là: 75.

Vậy Tuổi ông hiện nay là 75 tuổi


tuổi cháu cách đây3 năm là

60 : 6 = 10 ( tuổi )

tuổi cháu hiện nay là

10 + 3 = 13 ( tuổi )

tuổi ông hiện nay là

13 . 6 = 78 ( tuổi )

D/S : 78 tuổi


Cách đây 3 năm, tuổi cháu bằng 1/6 tuổi ông.Khi cháu sinh ra thì ông 60 tuổi.Tìm tuổi ông hiện nay?

Đọc tiếp...

ta có sơ đồ :

tuổi ông : ( 6 phần )

tuổi cháu : ( 1 phần ) hiệu là 60

tuổi ông hiện nay là

60 : ( 6 - 1 ) x 6 + 3 = 75 ( tuổi )

đáp số : 75 tuổi

bạn tk mik nha


Kiểm tra Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗