CẤU TRÚC PROVIDED THAT

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vnghỉ ngơi bài xích tập

Lớp 3

Vsống bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề kiểm tra

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề kiểm tra

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề kiểm tra

Chulặng đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cửa hàng dữ liệu


*

136 chủ thể Ngữ pháp Tiếng AnhLiên trường đoản cú và Giới từ bỏ vào tiếng AnhMột số bài bác Ngữ pháp giờ Anh khácTài liệu giờ đồng hồ Anh tsi mê khảo
Unless, As long as, Provided/providing vào giờ Anh
Trang trước
Trang sau

Unless, As long as, Provided/providing vào tiếng Anh

Tải xuống

*

Đây phần lớn là các trường đoản cú đều phải sở hữu nghĩa tương tự "if", thực hiện vào trường đúng theo chỉ dẫn một giả định cùng sự việc dĩ nhiên mang định kia.

Bạn đang xem: Cấu trúc provided that

1. Unless

Unless = except if (= trừ phi, trừ khi).

Cấu trúc Unless + mệnh đề xẻ nghĩa, mệnh đề chính hoặc Mệnh đề thiết yếu + unless + mệnh đề bổ nghĩa.

Lưu ý: lúc mệnh đề chính lép vế mệnh đề té nghĩa với Unless, cần có vết phảy (,) chính giữa 2 mệnh đề.

Ví dụ:

The club is for members only. (Câu lạc bộ chỉ dành riêng cho các member của nó) > You can"t go in unless you are a thành viên. (Quý Khách tất yêu vào được trừ khi bạn là 1 thành viên)I"ll see you tomorrow unless I have to work late. (= except if I have to lớn work late) > Tôi vẫn gặp bạn vào ngày mai trừ trường phù hợp tôi yêu cầu thao tác muộn.Don"t tell Sue what I said unless she asks you. (= except if she asks you) > Đừng nói cùng với Sue đông đảo gì tôi nói trừ phi cô ấy hỏi bạn.

Ta hay được dùng unless trong số những lời có đặc thù cảnh cáo.

Ví dụ

We"ll be late unless we hurry. (= except if we hurry) > Chúng ta đang trễ mất ví như chúng ta ko khẩn trương.Unless you work much harder, you won"t pass the exam. > Nếu bạn không học chịu khó hơn, các bạn sẽ không thi đậu đâu.I was told I wouldn"t pass the exam unless I worked harder. > Tôi đã có thông báo rằng sẽ không thi đậu còn nếu không học chuyên cần rộng.

2. As long as

As long as hoặc So long as tức là "miễn sao, chỉ cần". Trong đó, So long as mang ý nghĩa trang trọng rộng. 

Cấu trúc As long as/So long as + mệnh đề té nghĩa, mệnh đề chính hoặc Mệnh đề bao gồm + as long as/so long as + mệnh đề ngã nghĩa.

Lưu ý: khi mệnh đề chính thua cuộc mệnh đề vấp ngã nghĩa cùng với As long as/So long as, cần có dấu phảy (,) ở giữa 2 mệnh đề.

Ví dụ

As long as it is không lấy phí, I will go. ( Miễn là nó miễn giá thành, tôi đang đi)You are allowed lớn go as long as you let us know when you arrive sầu. ( quý khách được phnghiền đi miễn là chúng ta mang đến công ty chúng tôi biên khi nào các bạn sẽ đi)You can borrow the car so long as you don’t drive sầu too fast.

( Quý Khách có thể mượn dòng xe này miễn sao bạn không đi quá nhanh)

3. Provided that/ Providing that

Provided that tất cả nghĩa tựa như "if" = trường hợp. 

Cấu trúc: Provided that + mệnh đề vấp ngã nghĩa, mệnh đề chính hoặc Mệnh đề thiết yếu + provided that + mệnh đề té nghĩa.

Lưu ý: Khi mệnh đề chính đứng sau mệnh đề bửa nghĩa với Provided that, cần phải có vết phảy (,) ở giữa 2 mệnh đề.

Ví dụ

We"ll be there at about 7.30, provided that there"s a suitable train.Provided that there are enough seats, anyone can come on the trip.Provided that the boat leaves on time, we should reach France by morning.

Ngoà ra, hoàn toàn có thể thay Providedthat bằng Provided; Providing, Providing that.

Providing (that) phổ biến rộng khi nói; provided (that) thông dụng hơn khi viết.

Ví dụ

You can get a senior citizen’s reduction providing you’ve sầu got a railcard.They may do whatever they lượt thích provided it is within the law.

Những bài tập ứng dụng

Bài 1: Write a new sentence with the same meaning. Use unless in your sentence.

1 You must try a bit harder, or you won’t pass the exam.

Xem thêm: 29/12 Là Cung Gì ? Người Sinh 29 Tháng 12 Là Cung Hoàng Đạo Gì

You won’t pass the exam unless you try a bit harder.

2 Listen carefully, or you won’t know what lớn bởi vì.

You won’t know what lớn do…………………

3 She must apologise lớn me, or I’ll never speak khổng lồ her again.

4 You have khổng lồ speak very slowly, or he won’t understand you.

5 Business must improve sầu soon, or the company will have sầu to cthảm bại.

6 We need to do something soon, or the problem will get worse.

Bài 2: Write sentences with unless.

1 The club isn’t open to lớn everyone. You’re allowed in only if you’re a thành viên.

You aren’t allowed in the club unless you’re a thành viên.

2 I don’t want to lớn go to lớn the buổi tiệc ngọt alone. I’m going only if you go too.

I’m not going………………….

3 Don’t worry about the dog. It will chase you only if you move suddenly.

The dog……………

4 Ben isn’t very talkative sầu. He’ll speak to you only if you ask him something.

Ben……………

5 Today is a public holiday. The doctor will see you only if it’s an emergency.

The doctor……………

Đáp án

Bài 1

2 You won’t know what to lớn do unless you listen carefully.

3 I’ll never speak to lớn her again unless she apologises (to me). or Unless she apologises (lớn me), I’ll …

4 He won’t understand you unless you speak very slowly. or Unless you speak very slowly, he …

5 The company will have lớn close unless business improves soon. or

Unless business improves soon, the company …

6 The problem will get worse unless we bởi something soon. or Unless we bởi something soon, the problem …

Bài 2

2 I’m not going (to lớn the party) unless you go too. / … unless you’re going too.

3 The dog won’t chase you unless you move suddenly.

4 Ben won’t speak to lớn you unless you ask him something.

5 The doctor won’t see you unless it’s an emergency. / … unless it’s an emergency.

Tải xuống


Đã có phầm mềm VietJaông xã bên trên Smartphone, giải bài bác tập SGK, SBT Soạn vnạp năng lượng, Vnạp năng lượng mẫu mã, Thi online, Bài giảng....miễn mức giá. Tải ngay lập tức vận dụng trên Android cùng iOS.

*

*

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.au-79.net/ để liên tục theo dõi và quan sát những loạt bài bác tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Pyeo hẹp,Database,điện thoại.... tiên tiến nhất của công ty chúng tôi.