Cấu Trúc Whenever

Trong giờ Anh, what, which,how,when, where đi kèm theo với ever thì nó mang tức thị “ mang đến dù… nạm làm sao đi nữa, thì…”. Những Wh-question nlỗi what, which when, where lúc theo sau là ever nó Có nghĩa là bất kỳ. Qua bài viết này, au-79.net sẽ share cùng với bạn học kết cấu với bí quyết sử dụng Whenever trong tiếng Anh. Hãy cùng mày mò nhé!


*
*
*
*
*
những bài tập áp dụng

3.1. Bài tập

Điền whoever, whichever, whatever, whenever, wherever và however vào nơi trống phù hợp cho những câu dưới đây:I will buy the plastic chair or the wooden one,……….

Bạn đang xem: Cấu trúc whenever

is better.Could I speak to……….is in charge of managing this office, please?Choose……….of those you are happy with, but think about it carefully.……….rich they may be, it still isn’t enough for them.John love riding his bike……….the weather is good.Rose lượt thích takeing a picture……….he sees an interesting thing.I’ll make it khổng lồ lunch,……….the day goes.You can answer this question……….

Xem thêm: Hoa Đào Tiếng Anh - Hoa Đào In English

.My mom goes to the KFC……….she feels like eating fried chicken.My brother always says……….comes into lớn his mind.Give it to……….comes first. The early bird catches the worm.……….much she eats, she never puts on weight.From fried green tomatoes to shrimp and grits, local ingredients are used……….……….you bởi vì, pay attention to lớn your health.

3.2. Đáp án

whicheverwhoeverwhicheverHoweverwheneverwhereverhoweverwhenever.wheneverwhateverwhoeverHowever wheneverWhatever

Trên đây là tổng hợp cấu tạo với giải pháp dùng của whenever, mong muốn qua bài viết này các bạn cũng có thể biệt lập cùng thực hiện nó một phương pháp hiệu quả duy nhất.