Cho Tam Giác Abc Nhọn Các Đường Cao Ad Be Cf Cắt Nhau Tại H

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho tam giác nhọn ABC, các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.

Bạn đang xem: Cho tam giác abc nhọn các đường cao ad be cf cắt nhau tại h

a) Chứng minh ΔAEB và ΔAFC đồng dạng. Từ đó suy ra: A F . A B = A E . A C

b) Chứng minh ∠ A E F = ∠ A B C

c) Cho A E = 3 c m , A B = 6 c m . Chứng minh rằng S A B C = 4 S A E F

d) Chứng minh A F F B . B D D C . C E E A = 1


*

*

Cho tam giác nhọn ABC, các đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại H

a) Chứng minh tam giác AEB đồng dạng với tam giác AFC. Từ đó suy ra AF.AB=AE.AC

b) Chứng minh: góc AEF= góc ABC

c) Cho AE=3cm, AB=6cm. Chứng minh rằng Sabc=4Saef.

làm hộ mình cám ơn các bạn nhiều


a) Xét\(\Delta AEB\)và \(\Delta AFC\)có:

\(\widehat{AEB}=\widehat{AFC}=90^0\)

\(\widehat{A}\) chung

suy ra: \(\Delta AEB~\Delta AFC\)(g.g)

\(\Rightarrow\)\(\frac{AE}{AF}=\frac{AB}{AC}\)\(\Rightarrow\)\(AF.AB=AE.AC\)

b) \(\frac{AE}{AF}=\frac{AB}{AC}\)\(\Rightarrow\)\(\frac{AE}{AB}=\frac{AF}{AC}\)

Xét\(\Delta AEF\)và \(\Delta ABC\)có:

\(\frac{AE}{AB}=\frac{AF}{AC}\) (cmt)

\(\widehat{A}\)chung

suy ra: \(\Delta AEF~\Delta ABC\)(c.g.c)

\(\Rightarrow\) \(\widehat{AEF}=\widehat{ABC}\)

c) \(\Delta AEF~\Delta ABC\)

\(\Rightarrow\)\(\frac{S_{ABC}}{S_{AEF}}=\left(\frac{AB}{AE}\right)^2=\left(\frac{3}{6}\right)^2=\frac{1}{4}\)

\(\Rightarrow\)\(S_{ABC}=4S_{AEF}\)


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho tam giác nhọn ABC , các đường cao BEvà CFa, chứng minh tam giác AEB đồng dạng với tam giác AFC. Từ đó suy ra AF. AB=AE.ACb, chứng minh góc AEF=ABCc, nếu tam giác ABC có có góc A=60°. Chứng minh rằng SABC=4SAEF


Lớp 8 Toán
0
0
Gửi Hủy

Cho tam giác nhọn ABC, các đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại H.

a, Chứng minh ΔAEB đồng dạng với ΔAFC. Từ đó suy ra AF.AB=AE.AC.

b, Chứng minh: góc AEF bằng góc ABC.

c, Cho AE=3cm, AB=6cm. Chứng minh rằng SABC=4SAEF.

Xem thêm: 3 Đội Hình Mạnh Top 1 Trong Đấu Trường Chân Lý 9, Top 5 Đội Hình Mạnh Nhất Đấu Trường Chân Lý 9


Lớp 8 Toán Ôn tập: Tam giác đồng dạng
3
0
Gửi Hủy

A D B C E F H

a.

Xét tam giác AEB và tam giác AFC có:

góc EAB chung

góc AEB = AFC = 90o

Do đó: tam giác AEB ~ AFC (g.g)

=> \(\dfrac{AE}{AF}=\dfrac{AB}{AC}\Rightarrow AF.AB=AE.AC\)


Đúng 0

Bình luận (0)

c.

Ta có: tam giác ABC~AEF

=> \(\dfrac{AB}{AE}=\dfrac{6}{3}=2\)

=> Tỉ số đồng dạng là: 2

Tỉ số diện tích là: \(\dfrac{S_{\Delta ABC}}{S_{\Delta AEF}}=2^2=4\)

=> SABC = 4SAEF


Đúng 0
Bình luận (2)

Bạn nối EF lại nhá

b.

Xét tam giác AEF và tam giác ABC có:

góc A chung

\(\dfrac{AE}{AB}=\dfrac{AF}{AC}\) ( tam giácAEB~AFC)

Do đó: tam giác AEF~ABC ( g.g)

=> góc AEF = ABC


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H

a. chứng minh tam giác AEB đồng dạng với tam giác AFC

b. chứng minh góc AEF bằng góc ABC

c. cho AE= 3cm; AB= 6cm. Chứng minh diện tích tam giác ABC = diện tích tam giác AEF


Lớp 8 Toán
0
0
Gửi Hủy

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn ( AB2- El2


Lớp 8 Toán Ôn tập: Tam giác đồng dạng
5
1
Gửi Hủy

AI GIÚP EM VỚI Ạ


Đúng 0

Bình luận (0)

cần giải câu c ) , d) ạ


Đúng 0
Bình luận (0)

a) XétΔAEB vuông tại E vàΔAFC vuông tại F có

\(\widehat{FAC}\)chung

Do đó:ΔAEB\(\sim\)ΔAFC(g-g)


Đúng 0
Bình luận (0)

cho tam giác abc có 3 góc nhọn đường cao ad be cf cắt nhau tại h

a) chứng minh ae*ac-af*ab từ đó suy ra tam giác abc đồng dạng tam giác aef

b) chứng minh ah*dh=bh*eh=ch*fh

c) chứng minh da là tia phân giác của góc edf


Lớp 9 Toán
0
0
Gửi Hủy

Cho tam giác ABC ( AB2 -BC2/4

d) Tia phân giác góc BKF cắt AB tại N và tia phân giác góc BAC cắt BC tại M. chứng minh MN vuông góc AB

P/s: Các bạn giải giúp mình bài trên nhé.


Lớp 8 Toán
0
0
Gửi Hủy

cho tam giác abc có 3 góc nhọn 3 đường cao ad,be,cf cắt nhau tại h

a)chứng minh tam giác AHF đồng dạng với tam giác ABD

tam giác ACF đồng dạng vói tam giác ABE

b) AF.AB=AE.AC

c)tam giác AEF đồng dạng với tam giác ABC

d) cho BD=2cm:CD=3cm SABC=30cm^2

tính S HBC=?

giúp mik câu d với ạ!!!!!!!!!!!


Lớp 8 Toán Ôn tập cuối năm phần hình học
0
0
Gửi Hủy

Cho tam giác ABC nhọn. Kẻ các đường cao BE, CF giao nhau tại H.a) Chứng minh: AE.AC=AF.AB và tam giác AEF đồng dạng tam giác ABC.b) Qua B kẻ đường thẳng song song với CF cắt tia AH tại M. Ah cắt BC tại D. Chứng minh: BD^2=AD.DM.c) Cho góc ACB = 45 độ và kẻ AK vuông góc EF tại K. Tính tỉ số giữa S AFH/ S AKE.d) Chứng minh: AB.AC = BE.CF + AE. AF


Lớp 9 Toán
0
0
Gửi Hủy
au-79.net