Cho Tam Giác Abc Nhọn Các Đường Cao Ad Be Cf Cắt Nhau Tại H

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho tam giác nhọn ABC, các đường cao AD, BE, CF cắt nhau trên H.

Bạn đang xem: Cho tam giác abc nhọn các đường cao ad be cf cắt nhau tại h

a) Chứng minch ΔAEB và ΔAFC đồng dạng. Từ kia suy ra: A F . A B = A E . A C

b) Chứng minc ∠ A E F = ∠ A B C

c) Cho A E = 3 c m , A B = 6 c m . Chứng minch rằng S A B C = 4 S A E F

d) Chứng minh A F F B . B D D C . C E E A = 1


*

*

Cho tam giác nhọn ABC, những đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại H

a) Chứng minch tam giác AEB đồng dạng với tam giác AFC. Từ đó suy ra AF.AB=AE.AC

b) Chứng minh: góc AEF= góc ABC

c) Cho AE=3cm, AB=6centimet. Chứng minch rằng Sabc=4Saef.

có tác dụng hộ bản thân cám ơn các bạn nhiều


a) Xét(Delta AEB)với (Delta AFC)có:

(widehatAEB=widehatAFC=90^0)

(widehatA) chung

suy ra: (Delta AEB~Delta AFC)(g.g)

(Rightarrow)(fracAEAF=fracABAC)(Rightarrow)(AF.AB=AE.AC)

b) (fracAEAF=fracABAC)(Rightarrow)(fracAEAB=fracAFAC)

Xét(Delta AEF)với (Delta ABC)có:

(fracAEAB=fracAFAC) (cmt)

(widehatA)chung

suy ra: (Delta AEF~Delta ABC)(c.g.c)

(Rightarrow) (widehatAEF=widehatABC)

c) (Delta AEF~Delta ABC)

(Rightarrow)(fracS_ABCS_AEF=left(fracABAE ight)^2=left(frac36 ight)^2=frac14)

(Rightarrow)(S_ABC=4S_AEF)


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho tam giác nhọn ABC , những đường cao BEvới CFa, minh chứng tam giác AEB đồng dạng cùng với tam giác AFC. Từ đó suy ra AF. AB=AE.ACb, minh chứng góc AEF=ABCc, nếu tam giác ABC tất cả có góc A=60°. Chứng minch rằng SABC=4SAEF


Lớp 8 Toán
0
0
Gửi Hủy

Cho tam giác nhọn ABC, các đường cao AD,BE,CF cắt nhau trên H.

a, Chứng minh ΔAEB đồng dạng với ΔAFC. Từ đó suy ra AF.AB=AE.AC.

b, Chứng minh: góc AEF bởi góc ABC.

c, Cho AE=3centimet, AB=6centimet. Chứng minch rằng SABC=4SAEF.

Xem thêm: 3 Đội Hình Mạnh Top 1 Trong Đấu Trường Chân Lý 9, Top 5 Đội Hình Mạnh Nhất Đấu Trường Chân Lý 9


Lớp 8 Tân oán Ôn tập: Tam giác đồng dạng
3
0
Gửi Hủy

A D B C E F H

a.

Xét tam giác AEB và tam giác AFC có:

góc EAB chung

góc AEB = AFC = 90o

Do đó: tam giác AEB ~ AFC (g.g)

=> (dfracAEAF=dfracABACRightarrow AF.AB=AE.AC)


Đúng 0

Bình luận (0)

c.

Ta có: tam giác ABC~AEF

=> (dfracABAE=dfrac63=2)

=> Tỉ số đồng dạng là: 2

Tỉ số diện tích là: (dfracS_Delta ABCS_Delta AEF=2^2=4)

=> SABC = 4SAEF


Đúng 0
Bình luận (2)

Bạn nối EF lại nhá

b.

Xét tam giác AEF cùng tam giác ABC có:

góc A chung

(dfracAEAB=dfracAFAC) ( tam giácAEB~AFC)

Do đó: tam giác AEF~ABC ( g.g)

=> góc AEF = ABC


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho tam giác ABC nhọn, những đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H

a. minh chứng tam giác AEB đồng dạng cùng với tam giác AFC

b. chứng tỏ góc AEF bởi góc ABC

c. cho AE= 3cm; AB= 6cm. Chứng minh diện tích S tam giác ABC = diện tích tam giác AEF


Lớp 8 Toán
0
0
Gửi Hủy

Cho tam giác ABC gồm 3 góc nhọn ( AB2- El2


Lớp 8 Toán Ôn tập: Tam giác đồng dạng
5
1
Gửi Hủy

AI GIÚPhường. EM VỚI Ạ


Đúng 0

Bình luận (0)

cần giải câu c ) , d) ạ


Đúng 0
Bình luận (0)

a) XétΔAEB vuông trên E vàΔAFC vuông trên F có

(widehatFAC)chung

Do đó:ΔAEB(sim)ΔAFC(g-g)


Đúng 0
Bình luận (0)

mang đến tam giác abc bao gồm 3 góc nhọn mặt đường cao ad be cf cắt nhau tại h

a) minh chứng ae*ac-af*ab từ kia suy ra tam giác abc đồng dạng tam giác aef

b) chứng tỏ ah*dh=bh*eh=ch*fh

c) chứng minh da là tia phân giác của góc edf


Lớp 9 Toán thù
0
0
Gửi Hủy

Cho tam giác ABC ( AB2 -BC2/4

d) Tia phân giác góc BKF cắt AB trên N cùng tia phân giác góc BAC cắt BC tại M. chứng tỏ MN vuông góc AB

P/s: Các chúng ta giải giúp bản thân bài xích bên trên nhé.


Lớp 8 Tân oán
0
0
Gửi Hủy

cho tam giác abc bao gồm 3 góc nhọn 3 đường cao ad,be,cf cắt nhau tại h

a)minh chứng tam giác AHF đồng dạng với tam giác ABD

tam giác ACF đồng dạng vói tam giác ABE

b) AF.AB=AE.AC

c)tam giác AEF đồng dạng với tam giác ABC

d) đến BD=2cm:CD=3centimet SABC=30cm^2

tính S HBC=?

giúp mik câu d cùng với ạ!!!!!!!!!!!


Lớp 8 Toán Ôn tập cuối năm phần hình học
0
0
Gửi Hủy

Cho tam giác ABC nhọn. Kẻ các mặt đường cao BE, CF giao nhau tại H.a) Chứng minh: AE.AC=AF.AB với tam giác AEF đồng dạng tam giác ABC.b) Qua B kẻ con đường trực tiếp tuy vậy tuy vậy cùng với CF cắt tia AH tại M. Ah giảm BC tại D. Chứng minh: BD^2=AD.DM.c) Cho góc ACB = 45 độ và kẻ AK vuông góc EF trên K. Tính tỉ số giữa S AFH/ S AKE.d) Chứng minh: AB.AC = BE.CF + AE. AF


Lớp 9 Toán
0
0
Gửi Hủy
au-79.net