Chứng từ kế toán tiếng anh

Tài khoản kế toán doanh nghiệp theo TT 200 Hệ thống tài khoản kế toán thù theo TT 133Tài khoản kế toán công ty theo QĐ 15Tài khoản kế toán thù công ty theo QĐ 48Tài khoản kế tân oán ngân hàngTài khoản kế toán thù hành chính vì sự nghiệpHỏi Đáp Nghiệp Vụ Kế Toán

Bạn đang xem: Chứng từ kế toán tiếng anh

*

Xem thêm: Amoni Nh4 Là Gì - Sự Khác Biệt Giữa Amoni Nh4+ Và Amoniac Nh3

Từ vựng tiếng anh đến kế toán - Phần 1 ,Các bạn notes lại phát âm lại lúc rãnh rồi lấy ra đọc vài ba phút nhé
1. Crossed cheque (n) : Séc thanh hao tân oán bằng đưa khoảnga cheque that has two line across ot to show that it can only be paid inkhổng lồ a bank tài khoản & not exchanged for cash2. mở cửa cheque (n) : Séc mở3. Bearer cheque (n): Séc vô danh4. Draw (v) : rút
*
5. Drawee (n) : bank của fan ký kết phátngân hàng or person asked khổng lồ make a payment by a drawer6. Drawer (n) = Payer bạn ký kết phát (Séc)person who write a cheque & instructs a bank to lớn make payment to another person7. Payee(n): bạn đươc thanh khô toán8. Bearer (n) : người chũm (Séc)Person who receive sầu money from some one or whose name is on a chequeThe Clearig House Automated Payment System9. In word : (tiền) bởi chữ10. In figures : (tiền) bởi số11. Cheque clearing : sự thanh khô toán thù Séc12. Counterfoil (n) : cuống (Séc)a piece of paper kept after writing a cheque as a record of the dealwhich has taken place13. Voucher (n) : biên lai, bệnh từ14. Encode (v) : mã hoá15. Sort code (n) : Mã chi nhánh Ngân hàng16. Codeword (n) : cam kết hiệu (mật)17. Decode (v) : lời giải (understand the mean of the message writen in code)18. Pay into : nộp vào19. Proof of indentify : minh chứng dấn diệntrăng tròn. Authorise (v) : cấp giấy phép => Authorisation (n)21. Letter of authority : thư uỷ nhiệm22. Account holder (n) : nhà tài khoản23. Expiry date : ngày không còn hạndate on which a document is no longer valid24. ATMs Automatic Teller Machine25. BACS : dịch vụ tkhô giòn toán tư rượu cồn thân các ngân hàngThe Bankers Automated Clearing Service26. CHAPS : khối hệ thống thanh hao tân oán bù trừ từ bỏ động27. EFTPOS : đồ vật chuyển tiền năng lượng điện tử lại điểm buôn bán hàngElectronic Funds Transfer at Point Of Sale28. IBOS : khối hệ thống trực tuyến đường thân các ngân hàng29. PIN Personal Identification Number30. SWIFT : Tổ chức thông tin tài thiết yếu toàn cầuThe Society for Worldwide Interngân hàng Financial Telecommunications31. GIRO : khối hệ thống thanh khô tân oán nợ giữa những ngân hàng32. BGC : ghi bao gồm qua hệ thống GIROBank GIRO Credit33. Magnetic (adj) : từ tính Magnetic Stripe : dải băng từ34. Reconcile (v) : bù trừ, điều hoà35. Circulation (n) : sự lưu thông Circulate (v)movement of money round a country36. Clear (v) : thanh tân oán bù trừmake payment of a cheque through the system=> Clearing ngân hàng (n) : bank tyêu thích gia thanh hao toán thù bù trừ=> Clearing house (n) : trung tâm thanh hao tân oán bù trừcentral office where clearing ngân hàng exchange cheques37. Honour (v) : đồng ý tkhô hanh toán38. Refer lớn drawer (n) : viết tắc là R.D: “Tkiểm tra lại fan ký kết phát”39. Non-card instrument : phương tiện đi lại tkhô cứng toán thù không sử dụng chi phí mặt40. Present (v) : xuất trình, nộp41. Outcome (n) : kết quả42. Debt (n.) : khoản nợ43. Debit (v) : ghi nợ (money which a company owes)44. Debit balance : số dư nợbalance in an trương mục showing that the company owes more money than in has receuved45. Direct debit : ghi nợ trực tiếp46. Deposit money : tiền gửi47. Give credit : cung cấp tín dụng48. Illegible (adj) : ko phát âm được49. Bankrupt Bust : vỡ lẽ nợ, phá sản50. Make out (v) : ký phát, viết (Séc)51. Banker (n) : tín đồ của ngân hàng52. Place of cash : vị trí dùng tiền mặt53. Obtain cash : rút ít chi phí mặt54. Cashpoint : điểm rút chi phí mặt55. Make payment : sai khiến chi trả56. Subtract (n) : trừ57. Plastic money (n) : chi phí vật liệu nhựa (các loại thẻ Ngân hàng)58. Sort of thẻ : loại thẻ59. Plastic thẻ (n) : thẻ nhựa60. Charge thẻ : thẻ thanh hao toánplastic thẻ issued by a shop & used by customers when buying sth that they will pay later61. Smart card (n) : thẻ thông minhsmall plastic thẻ with an electronic chip tha record & rethành viên information62. Cash card (n) : thẻ rút tiền mặt (card use to lớn obtain money from cash dispensers)63. Cheque card (n) : thẻ Séc64. Bank thẻ (n) : thẻ ngân hàng65. Cardholder (n) : công ty thẻ66. Shareholder (n) : người đóng cổ phần (person who owns shares in a company)67. Dispenser (n) : thiết bị rút ít chi phí từ bỏ độngmachine which gives out money when a special card is inserted & instructions given68. Statement (n) : sao kê (tài khoản)(list showing amounts of money paid, received, owing…& their tota)l=> Mini-statement (n) : tờ sao kê rút gọn69. Cashier (n) : nhân viên thu, đưa ra chi phí (ở Anh)70. Teller (n) = cashier : bạn máy đưa ra trả chi phí mặt71. Withdraw (v) : rút chi phí phương diện => Withdrawal (n)72. Deduct (v) : trừ đi, khấu đi73. Tranfer (v) : chuyển=> Transaction (n) : giao dịch=> Transmit (v) : đưa, truyền74. Dispense (v) : phân vạc, ban75. Terminal (n) : máy tính trạmcomputer screen & key board connected to lớn a computer system76. Reveal (v) : tiết lộ77. Maintain (v) : gia hạn, bảo quản78. Make available : sẵn sàng sẵn79. Refund (v) : trả lại (chi phí vay)80. Constantly (adv) : không ngừng, liên tục81. In effect : thực tế82. Retailer (n) : tín đồ chào bán lẻ83. Commission (n) : tiền hoa hồng84. Premise (n) : cửa hàng85. Due (adj) : mang đến kỳ hạn86. Records : sổ sách87. Pass (v) : chấp nhận , chuyển qua88. Swipe (v) : chấp nhận89. Reader (n) : vật dụng đọc90. Get inkhổng lồ (v) : mắc vào, lâm vào91. Overspkết thúc (v) : xài quá khả năng92. Adminnistrative cost : chi phí quản lý93. Processor (n) : cỗ cập nhật đồ vật tính94. Central switch (n) : máy vi tính trung tâm95. In order : đúng quy định96. Standing order (n) = SO : uỷ nhiệm chi97. Interest-không tính phí : không phải trả lãi98. Collect (v) : tịch thu (nợ)99. Check-out till (n) : quầy tính tiền100. Fair (adj) : đúng theo lýQuý khách hàng xem vẫn bài xích viết: "Từ vựng giờ đồng hồ anh đến kế toán - Phần 1 "101. Subsidise : phú cung cấp, prúc phí102. Cost (n) : phí103. Limit (n) : giới hạn ở mức Credit limit : giới hạn ở mức tín dụng104. Draft (n) : hối hận phiếu105. Overdraft (n) : sự rút ít thừa quá số dư, dự thấu chi106. Grovelling (adj) : quỵ luỵ, biết điều107. Remittance (n) : sự chuyển tiền108. Quote : trích dẫn109. Reference (n) : sự tsay mê chiếu110. Interest rate (n) : lãi suất111. Mortgage (n) : nợ thuế chấp112. Abolish (v) : huỷ bỏ, huỷ bỏ113. Mandate (n) : tờ uỷ nhiệm114. Out going (n) : khoản chi tiêuamount of money spent; espenditures115. Remission (n) : sự miễn giảm116. Remitter (n) : tín đồ gửi tiền117. Leaflet (n) : tờ bướm (quảng cáo)118. Orginator (n) : fan khởi đầuperson or company initiating a banking transaction119. Consumer (n) : tín đồ tiêu thụ120. Regular payment : tkhô giòn tân oán hay kỳ121. Billing cost : chi phí hoá đơn122. Insurance (n) : bảo hiểm123. Doubt (n) : sự nghi ngờ124. Excess amount (n) : tiền thừa125. Creditor (n) : người ghi tất cả (phân phối hàng)person or business to lớn whom another person or business owes money126. Efficiency (n) : hiệu quả127. Cash flow (n) : lưu giữ lượng tiền128. Inform : báo tin129. On behalf : nhân danh130. Achieve (v) : đạt được131. Budget trương mục application : giấy trả tiền làm các kì132. Reverse (n) : ngược lại133. Break (v) : phạm, vi phạm134. Exceed (v) : vượt trội135. VAT Reg. No : mã số thuế VAT136. Originate (v) : khởi đầu137. Settle (v) : thanh hao toán138. Trace (v) : tầm nã tìm139. Carry out (v) : tiến hành140. Intermediary (n) : bạn làm trung gian (person who is a links between two parties)141. Correspondent (n) : bank có dục tình đại lý142. Telegraphic transfer : chuyển khoản bởi điện tín143. Instant cash transfer : giao dịch chuyển tiền ngay lập tức tức thời144. Mail transfer : chuyển khoản qua ngân hàng bằng thư145. Absolute security (n) : bình yên giỏi đối146. Straighforward (adj) : dễ dàng và đơn giản, ko rắc rối147. Boundary (n) : biên giới148. Reliably (a) : chắc chắn là, đáng tin cậy149. Domestic : trong nước, nội trợ150. Significantly (adv) : một giải pháp xứng đáng kể151. Local currency (n) : nội tệ152. Generous (adj) : hào phóng153. Counter (v) : quầy (chi tiền)154. Long term (n) : lãi155. Top rate : lãi suất cao nhất156. Headline (n) : đề mục (báo, quảng cáo)157. Free banking : free dịch vụ ngân hàng158. Generous term : điều kiện hào phóng159. Current trương mục (n) : thông tin tài khoản vãng lai160. Recapitulate (v) : Tóm lại, bắt tắt lại161. Security courier services : dịch vụ vận chuyển bảo đảm162. Beneficiary (n) : bạn thú hưởng trọn (person who received money or advantage from st)163. First class : phạt đưa nhanh164. Upward limit (n) : mức cho phép cao nhấtmaximum permissible amount (# downward limit)165. Facility (n) : phương thơm tiện166. Gateway (n) : cổng thiết bị tính167. Outward payment (n) : chuyển tiền đi168. Inward payment (n) : chuyển tiền đến169. Accompany (v) : đi kèm170. Interface (n) : giao diện171. Non-profit : phi lợi nhuận172. Operating cost : chi phí hoạt động173. Documentary credit : tín dụng thanh toán thư174. Entry (n) : cây viết toán175. Meet (v) : thanh toán176. Capital expenditure : các khoản đầu tư lớn177. trang chủ banking : dịch vụ bank tại nhà178. Remote banking : các dịch vụ bank từ bỏ xa179. Day-to-day : thường xuyên ngày180. Manipulate (v) : thao tác181. Recovery : sự đòi lại được (nợ)182. Adaptor (n) : thiết bị tiếp trợ183. Periodically (adv) : thường kỳ184. Dependant (n) : người sinh sống dựa người khác185. Grant (v) : chất thuận186. Inefficient (adj) : không hiệu quả187. Debate (n) : cuộc tnhóc luận188. Pros-and-cons (n) : đầy đủ ý kiến đống ý với phản nghịch đối189. Isolate (v) : phương pháp ly, cô lập190. nguồn failure : cúp điện191. Attention to lớn : để ý tới192. Spot (v) : tìm ra, nhấn ra193. Grab (v) : cầm, vôTừ vựng giờ anh đến kế toán thù - Phần 1