Consular Legalization Là Gì

Chứng thừa nhận lãnh sự giờ Anh là consular certification, địa điểm chứng nhận bé vệt, chữ ký kết nhằm sách vở được áp dụng sinh sống quốc tế. Một số từ vựng, giấy tờ giờ Anh liên quan ghi nhận lãnh sự.

Bạn đang xem: Consular legalization là gì


Chứng dìm lãnh sự là vị trí các ban ngành tổ chức bao gồm thẩm quyền triệu chứng nhận thêm các bé vệt, chữ ký trên sách vở cùng tài liệu, nhằm tư liệu này được công nhận với được thực hiện sinh hoạt quốc tế.

Chứng dìm lãnh sự giờ đồng hồ Anh là consular certification.

Phiên âm: /'kɔnsjulə səˈtɪfɪkət/.

*

Một số tự giờ đồng hồ Anh tương quan cho ghi nhận lãnh sự:

Consular Legalization /ˈkɒn.səl liː.ɡəl.aɪˈzeɪ.ʃən/: Hợp pháp hóa lãnh sự.

Consular certification /ˈkɒn.səl sɜː.tɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/: Công hội chứng lãnh sự.

The Ministry of Foreign Affairs /ðə mɪn.ɪ.stri əv ˈfɒr.ən əˈfeər/: Bộ Ngoại giao.

Overseas Vietnamese diplomatic missions, consulates /ˌəʊ.vəˈsiːz ˌvjet.nəˈmiːz ˌdɪp.ləˈmæt.ɪk ˈmɪʃ.ən, ˈkɒn.sjə.lət/: Cơ quan lại đại diện thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự.

Consular certification and legalization expenses /ˈkɒn.səl sɜː.tɪ.fɪˈkeɪ.ʃən ænd liː.ɡəl.aɪˈzeɪ.ʃən ɪkˈspens/: túi tiền ghi nhận lãnh sự, hòa hợp pháp hóa lãnh sự.

Xem thêm: Lịch Thi Đấu Chung Kết Thế Giới Lol 2018, Lịch Thi Đấu Cktg 2018

Papers and documents exempted from consular certification /ˈpeɪ·pərz ænd ˈdɒk.jə.mənt ɪɡˈzempt frɒm ˈkɒn.səl sɜː.tɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/: Các giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự.

Papers & documents prohibited from consular certification và legalization /ˈpeɪ·pərz ænd ˈdɒk.jə.mənt prəˈhɪb.ɪt frɒm ˈkɒn.səl sɜː.tɪ.fɪˈkeɪ.ʃən ænd liː.ɡəl.aɪˈzeɪ.ʃən/: Các giấy tờ, tư liệu ko đượcchứngthừa nhận lãnh sự, thích hợp pháp hóa lãnh sự.

Order & procedures for consular certification /ˈɔː.dər ænd prəˈsiː.dʒər fɔː ˈkɒn.səl sɜː.tɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/: Trình tự, thủ tục ghi nhận lãnh sự.

Các các loại sách vở và giấy tờ hay nên ghi nhận lãnh sự bằng giờ Anh:

Diploma, educational certificate, educate: Văn uống bằng, chứng chỉ giáo dục, huấn luyện và giảng dạy.

Medical certification: Chứng dấn y tế.

Judicial history card: Phiếu lý kế hoạch tư pháp.

Papers, Other documents may be consular certified as prescribed by law: Tài liệu khác rất có thể được chứng nhận lãnh sự theo luật pháp của quy định.

Bài viết chứng nhận lãnh sự giờ đồng hồ Anh là gì được tổng thích hợp vì giáo viên trung trung khu giờ Anh au-79.net.