Counta là hàm gì

Hàm Count, Countif, Counta cùng Countblank là số đông hàm đếm cơ bản vào excel, gần như hàm này cũng rất dễ để thực hiện.

Bạn đang xem: Counta là hàm gì


Trong nội dung bài viết này tôi vẫn hướng dẫn cho những bạn bắt đầu làm thân quen Excel phương pháp sử dụng các hàm đếm tài liệu, nlỗi Count, Countif, Counta cùng Countblank một phương pháp thật cụ thể nhằm các bạn làm rõ và áp dụng vào những bài xích tân oán thống kê thực tiễn của chính mình.

Lưu ý: Để làm theo chỉ dẫn, những bạn có thể thiết lập tệp tin tài liệu thực hành thực tế TẠI ĐÂY

I. Cách sử dụng hàm Count

1. Chức năng: Hàm Count dùng làm đếm số ô đựng tài liệu số trong vùng được chọn.

2. Cú pháp: =COUNT(value1,value2…)

- Trong đó value1, value2 … là rất nhiều ô buộc phải đếm, hoặc những chúng ta có thể nhập các vùng buộc phải đếm.

3. Ví dụ: Cho một bảng tài liệu như hình, đề nghị đếm số ô cất cực hiếm số vào bảng này:

*
- Trong ô H6, nhập bí quyết :=COUNT(A5:E11) ta được kết là 24 ô cất quý giá là số nhỏng trên

II. Cách áp dụng hàm Countif

1. Chức năng: Hàm Countif dùng để làm đếm số ô thỏa mãn điều kiện (criteria) trong vùng nên đếm (range).

2. Cú pháp. =COUNT(range,criteria)

- Trong đó: range là vùng buộc phải đếm, criteria là ĐK đếm.

3. Ví dụ: Cho một bảng tài liệu như hình, yêu cầu đếm số ô đựng cực hiếm to hơn 50, cùng đếm số ô ban đầu bằng "com" trong bảng này.

+ Để đếm các ô cất giá trị to hơn 50: Trong ô H9, nhập công thức :=COUNTIF(A5:E11,">50") ta được 8 ô có giá trị to hơn 50 như hình dưới.

*
- Để đếm những ô ban đầu bằng văn bản "com": Trong ô H10, nhập công thức :=COUNTIF(A5:E11,"com*") ta được kết là 3 ô có chuỗi bắt đầu bằng chữ "com" nhỏng hình sau:

*
Lưu ý: "com*" đã khớp với chuỗi bao gồm độ nhiều năm ngẫu nhiên ban đầu bằng "com", như hình bên trên là "Command" tốt "Compare"; ký kết tự "*" đại năng lượng điện cho chuỗi bất kỳ sau "com".

Xem thêm: Trước Ngày Tháng Năm Dùng Giới Từ Gì, Bí Kíp Dùng Các Giới Từ At, On, In

1. Chức năng: hàm COUNTA trong Microsoft Excel dùng làm đếm các ô ko rỗng vào một vùng khăng khăng.III. Cách áp dụng hàm CountA

2. Cú pháp: =COUNTA(Value1, , ,…)

- Trong số đó Value1, value2, value3,... là đa số ô buộc phải đếm, hoặc các bạn có thể nhập các vùng nên đếm. Value2 và Value3 là các đối số tùy lựa chọn (đặt vào lốt <> yêu cầu ko sẽ phải có).

3. Ví dụ: Cho một bảng dữ liệu nlỗi hình, trải đời đếm số ô chứa cực hiếm (những ô KHÔNG trống nói theo cách khác là các ô cất giá trị chuỗi với số) vào bảng này.

*
- Trong ô H5, nhập công thức:=COUNTA(A5:E11) nhằm đếm các ô gồm cất tài liệu (có cả số cùng chuỗi vào bảng A5:E11) được hiệu quả là 32.

IV. Cách áp dụng hàm CountBlank

1. Chức năng: Hàm COUNTBLANK giúp đếm các ô trống (rỗng) vào một vùng hay một mảng được lựa chọn trong Excel.

2. Cú pháp: =COUNTBLANK(range)

- Trong đó: range là vùng bắt buộc đếm những ô trống (ô rỗng).

3. Ví dụ: Cho một bảng dữ liệu nhỏng hình, đòi hỏi đếm số ô trống:

*
- Trong ô H7, nhập công thức: =COUNTBLANK(A5:E11) hàm trả về 3 ô trống (ko đựng bất kể cực hiếm số cùng chuỗi nào) nlỗi bên trên.

* Vận dụng những phương pháp bên trên, thưởng thức nhập phương pháp đếm những ô chưa cực hiếm chuỗi;

- Trong ô H8, nhập công thức: =COUNTA(A5:E11)-COUNT(A5:E11) ta được tác dụng nhỏng hình sau:

*

* Video gợi ý biện pháp áp dụng những hàm đếm count, counta, countblank, countif

Hy vọng, với bài chỉ dẫn đưa ra tiết biện pháp dùng những hàm đếm count, counta, countblank với hàm đếm tất cả ĐK countif sinh sống trên hữu ích với chúng ta.