Đề nghị thanh toán bằng tiếng anh

Giới thiệu Lĩnh vực vận động Tuyển dụng Văn bạn dạng điều khoản Biểu mẫu Bài viết
*

*

*

*

*

142_1577951165_3885e0d9fbd9f6dc.docx

VIETNAM LAWYERS CONFEDERATION

*
HOANGSA LAW COMPANY LIMITED

For: Advance money according to service contract

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

*
Independence – Liberty - Happiness

REQUEST FOR ADVANCE (Giấy đề nghị tạm ứng)

Day …… month …… year …….

Bạn đang xem: Đề nghị thanh toán bằng tiếng anh

Dear (Kính gửi): …………………………………………………………………………

According lớn the service contract number (Căn uống cđọng hòa hợp đồng hình thức số) ………………

I’m (Tôi): …………………………………………………………………………………

The department (Thuộc cỗ phận):………………………………………………………..

Xem thêm: Tuổi 77 Mệnh Gì - Tình Duyên Và Cuộc Sống Của Họ

The total amount of the service contract (Tổng chi phí theo hợp đồng dịch vụ là):…………

……………………………………………………………………………………………

The requested amount of advance (Số chi phí đề xuất tạm thời ứng):……………………………

……………………………………………………………………………………………

The reason: According to service contract number (Lí vì nhất thời ứng, theo hợp đồng hình thức dịch vụ số): …………………………………………………………………………………….

Advance payment period: Before: (Thời hạn thanh khô toán: Trước ngày):….. /…./……..

Payment methods Cash/Bank transfer (Hình thức tiền phương diện hoặc chuyển khoản):

Bank transfer information (Một trong các số tài khoản gửi tiền):

Personal account number: 0021000303985 – Vietcom Bank - Hanoi branch - Account holder: Hoang Trong GiapCompany tài khoản number: 0021000350651 – Vietcom Bank - Hanoi branch - Account holder: Hoangsa Law Company Limited