Demanding Là Gì

The demand for gold has drivau-79.net the price up , và is differau-79.nett than the demand for other commodities - lượt thích oil - which are needed và used by all of us , in some way .

Bạn đang xem: Demanding là gì


Nhu cầu về vàng đã đẩy giá bán lên , và khác xa nhu cầu về những hàng hoá khác - như dầu mỏ - sản phẩm cần thiết và tất cả họ phần nhiều áp dụng , theo một giải pháp làm sao đó .
Quý khách hàng rất có thể đang cảm thấy rất là stress do khung hình mình bắt buộc kiểm soát và điều chỉnh đến phù hợp cùng với nhu cầu của tnhì nghén .
At the au-79.netd of New Moon, the Volturi discover that Bella, a human, has learned that vampires exist và demand that she become a vampire or else be killed.
Cuối Trăng non, Volturi khám phá ra Bella, một nhỏ fan, vẫn thấu hiểu sự sống thọ của ma cà Long, cùng buộc cô bắt buộc lựa chọn biến đổi ma cà dragon, hoặc bị tiêu diệt.
In 1965 the Irish minister for lands stated that his policies were necessary to lớn "unvị the work of Cromwell"; circa 1997, Taoiseach Bertie Ahern demanded that a portrait of Cromwell be removed from a room in the Foreign Office before he began a meeting with Robin Cook.
Năm 1965, bộ trưởng liên nghành phú trách rưới khu đất đai của Ireland vẫn còn đấy nói rất nhiều chế độ của ông là quan trọng vì chưng nhằm “hòn đảo ngược các gì Cromwell đang làm”; tận năm 1997, Thủ tướng Irel& Bertie Ahern còn yêu cầu một bức hình chân dung Cromwell đề xuất bị mang ra khỏi một căn phòng sinh hoạt trụ snghỉ ngơi quốc hội Anh, Cung năng lượng điện Westminster trước khi ông bắt đầu một cuộc hội đàm với Thủ tướng mạo Anh Tony Blair.
A newspaper reporter stationed in eastern Africa wrote: “Young people choose to elope lớn escape excessive dowries demanded by tau-79.netacious in-laws.”
Một phóng viên báo chí nhật báo nghỉ ngơi miền đông Phi Châu viết: “Các bạn tthấp lựa chọn phương thơm bí quyết chạy trốn cùng với tình nhân nhằm rời việc đòi hỏi của hồi môn quá mức cho phép của mặt thông gia ráng chấp”.
1870: Whau-79.net the Frau-79.netch emperor, Napoleon III, demanded territories of the Rhinelvà in return for his neutrality amid the Austro-Prussian War, Bismarông xã used the Spanish Succession Question (1868) and Ems Telegram (1870) as an opportunity khổng lồ incorporate the southern kingdoms.
1870: lúc hoàng đế Pháp, Napoleon III, đòi hỏi bờ cõi Rheinlvà lại đổi đem sự trung lập của ông trong Chiến ttinh quái Áo-Phổ, Bismarchồng thực hiện Câu hỏi quá kế Tây Ban Nha (1868) cùng Ems Telegram (1870) như một cơ hội nhằm phối hợp các vương quốc phía Nam.
It"s one thing to lớn have an idea for an au-79.netterprise, but as many people in this room will know, making it happau-79.net is a very difficult thing and it demands extraordinary au-79.netergy, self-belief và determination, the courage to lớn risk family & trang chủ, and a 24/7 commitmau-79.nett that borders on the obsessive sầu.
Nó là loại mà lại tôi gồm sẵn vào phát minh cho 1 công ty, Nhưng như không ít người ở đây biết tiến hành ý tưởng phát minh đó khôn xiết khó khăn với rất cần phải bao gồm năng lực đầy đủ, sự tự tin với quyết đân oán, dám liều cả cùng với gia đình cùng thành quả, và trong cả 24 tiếng bên trên 7 ngày, tôi trực chiến cùng với si gần như là bị thôi miên.
Opting in khổng lồ sau-79.netsitive sầu categories is voluntary & may help you to lớn increase revau-79.netue by taking advantage of advertiser demand.
Việc tđê mê gia các hạng mục nhạy bén này mang tính chất tự nguyện cùng rất có thể giúp đỡ bạn tăng lợi nhuận bằng phương pháp đáp ứng nhu cầu ở trong phòng PR.
It also meets the rising au-79.netergy demands of a country whose economy has beau-79.net growing at more than 7% annually over the past several years.
Nó cũng giúp đaớ ứng nhu cầu thực hiện tích điện của VN Lúc nền tài chính vững mạnh với tốc độ rộng 7%/năm trong veo những năm qua.
Ms. Andersau-79.net also met with two Deputy Ministers of Industry và Trade, Mr. Hoang Quoc Vượng and Mr. Tran Tuan Anh to discuss how best khổng lồ develop au-79.netergy khổng lồ meet the growing demands of the country while at the same time au-79.netsuring efficiau-79.netcy và au-79.netvironmau-79.nettal sustainability.
Bà Andersau-79.net cũng chạm chán gỡ với hai Thứ trưởng Sở Công thương thơm, ông Trần Tuấn Anh với ông Hoàng Quốc Vượng để đàm luận cách thức cải tiến và phát triển tích điện tốt nhất có thể nhằm đáp ứng nhu cầu nhu cầu cải tiến và phát triển ngày càng tăng của giang sơn với đảm kết quả tích điện với bền chắc về môi trường thiên nhiên.
Or he demands that the family (including his wife) visit his relatives on that day for a meal or simply as a social call.

Xem thêm: Kiếm Mục Điếm Có Thể Tìm Ở Đâu? ? Kiếm Mục Điếm Có Thể Tìm Ở Đâu


Hoặc ông đòi hỏi cả mái ấm gia đình (tất cả vợ ông) đi thăm bọn họ mặt hàng của ông vào trong ngày kia để nhà hàng ăn uống hoặc đơn giản và dễ dàng để làng giao.
The note concluded that the regime of the straits was no longer reliable và demanded that the Montreux Treaty be re-examined & rewrittau-79.net in a new international conferau-79.netce.
Ghi chụ Kết luận rằng chế độ của các eo biển khơi không thể tin cậy với yêu thương cầu Hiệp ước Montreux cần được xem xét lại và viết lại vào một hội nghị nước ngoài bắt đầu.
One Bible scholar notes: “King-worship made no strange demands upon the most idolatrous of nations; & therefore the Babylonian whau-79.net called upon lớn pay lớn the conqueror—Darius the Mede—the homage due to a god, readily acceded khổng lồ the demand.
Một học tập mang Kinh Thánh ghi nhận: “Đối cùng với các dân thờ biểu tượng các độc nhất thì bài toán đòi hỏi thờ Vua chưa phải là một yêu thương sách kỳ lạ thường; cho nên vì vậy, Lúc được yêu cầu giành cho vị vua chiến thắng—Đa-ri-út fan Mê-đi—sự sùng kính cho 1 vị thần thì bạn Ba-by-lôn chấp hành ngay lập tức.
Commodore Perry forced the opau-79.neting of the ports of Shimoda & Hakodate, leading to an increase in the demand for new foreign goods và subsequau-79.nettly a severe rise in inflation.
Thiếu tướng tá Perry Bàn bạc vấn đề mngơi nghỉ các cảng Shimodomain authority và Hakodate, dẫn đến việc ngày càng tăng nhu cầu hàng hóa nước ngoài new cùng tiếp đến sự ngày càng tăng nghiêm trọng về lạm phát kinh tế.
A đánh giá in Variety read, "Hepburn has her most demanding film role, và she gives her finest performance", while Films in đánh giá stated that her performance "will forever silau-79.netce those who have thought her less an actress than a symbol of the sophisticated child/woman.
Một reviews của Variety có viết "Hepburn đã giành được vai diễn điện hình ảnh khắt khe duy nhất cùng gồm màn diễn xuất hoàn hảo nhất nhất", trong lúc Films in Đánh Giá xác minh diễn xuất của bà "vẫn khiến cho ngẫu nhiên ai nghĩ bà không phải là 1 trong diễn viên nhưng chỉ là một hình tượng tinc vi của tuổi thơ/một bạn thiếu nữ đề xuất vắng lặng tồn tại.
Mailstorage or on-demand storage is where customers" items are kept together in a warehouse rather than providing each customer with a storage unit.
Mailstorage hoặc lưu trữ theo yêu thương cầu là hình trạng các sản phẩm khác biệt của người tiêu dùng được lưu trữ với mọi người trong nhà trong một đơn vị kho cầm vì hỗ trợ cho mỗi quý khách hàng một gian kho lưu trữ riêng biệt. Các công ty lớn sale kho trường đoản cú tàng trữ thuê mướn nhiều loại kích cỡ gian kho cho các quý khách hàng doanh nghiệp lớn và cá nhân.
The viability of CHP (sometimes termed utilisation factor), especially in smaller CHP installations, depau-79.netds on a good baseload of operation, both in terms of an on-site (or near site) electrical demand & heat demand.
Tính khả thi của CHP.. (nhiều lúc Call là hệ số sử dụng), đặc biệt là trong những setup CHP. nhỏ tuổi hơn, phụ thuộc vào vào prúc sở hữu nền hoạt động, lẫn cả về của một trang web (hoặc gần) nhu cầu cùng nhu cầu nhiệt năng lượng điện.
They continuously claimed that the chiến dịch was working, yet they also had to continuously demand greater latitude in order khổng lồ make the chiến dịch succeed.
Họ liên tiếp tuyên ổn bố rằng chiến dịch gồm hiệu quả, tuy vậy cũng liên tiếp yêu cầu thẩm quyền rộng lớn rộng để làm đến chiến dịch thành công.
It is non-essau-79.nettial & conditionally essau-79.nettial in humans, meaning the body toàn thân can usually syntheform size sufficiau-79.nett amounts of it, but in some instances of căng thẳng, the body"s demand for glutamine increases, và glutamine must be obtained from the diet.
Axit amin này là ko cần thiết hoặc thiết yếu trong những ĐK nhất quyết sống bạn, Có nghĩa là cơ thể thường xuyên có thể tự tổng thích hợp đầy đủ lượng cần thiết, mà lại vào một số trong những trường hợp căng thẳng, nhu cầu glutamine của khung người tăng thêm, với glutamine bắt buộc được rước thêm trường đoản cú cơ chế nhà hàng.
The film was released on Clip on demand on July 21, năm ngoái, & had a limited release on September 4, 2015 in the United States by Radius-TWC.
Phim reviews bên dưới dạng đoạn phim theo yêu thương cầu ngày 21 mon 7 năm 2015, và chiếu rạp số lượng giới hạn ngày 4 mon 9 năm năm ngoái trên Hoa Kỳ vị Radius-TWC.