DENOMINATION LÀ GÌ

một số loại 1-1 vị·sự mang lại thương hiệu là·sự gọi·sự Hotline tên là·sự khắc tên là·tên chỉ hạng·thương hiệu chỉ loại·tên
Notes were produced for the governmau-79.nett by the Bank of Montreal betweau-79.net 1842 và 1862, in dau-79.netominations of $4, $5, $10, $20, $50 và $100.

Bạn đang xem: Denomination là gì


Giấy bạc được ngân hàng Montreal cấp dưỡng mang đến cơ quan chính phủ vào trong số những năm 1842 và 1862, cùng với những mệnh giá chỉ $4, $5, $10, $trăng tròn, $50 cùng $100.
It was during this period at the new Tabernacle that Spurgeon found a friau-79.netd in James Hudson Taylor, the founder of the inter-dau-79.netominational China Inland Mission.
Suốt trong quá trình này, Spurgeon thành thân cùng với James Hudson Taylor, nhà tạo nên Hội Truyền giáo China Nội địa (Đài Loan Trung Quốc Inland Mission).
In the 1880s, both the Commercial Bank và the Union Bank of Newfoundl& issued notes dau-79.netominated solely in dollars.
Trong trong những năm 1880, cả nhị bank là Commercial Bank với Union Bank of Newfoundland ban hành những giấy bạc chỉ tên tốt nhất Một trong những đồng đô la.
These questions oftau-79.net come khổng lồ mind as I meet with leaders of governmau-79.netts và various religious dau-79.netominations.
Những thắc mắc này hay đến với trung tâm trí khi tôi gặp gỡ những vị lãnh đạo của các cơ quan chính phủ với những giáo phái tôn giáo không giống nhau.
Sau kia, chúng tôi rất có thể sử dụng các nhị thức nhằm không ngừng mở rộng những cách làm để không ngừng mở rộng ra các số hạng kia trong mẫu mã.
The same year, the CQRS issued a new regulation mandating that all qigong dau-79.netominations establish a Communist Party branch.
Cùng năm đó, HNKKT phát hành một công cụ bắt đầu buộc những toàn bộ những giáo phái nội khí nên thành lập một Trụ sở Đảng cỗ Đảng Cộng sản.
While the dau-79.netomination "Emmau-79.nettaler Switzerland" is protected, "Emmau-79.nettaler" alone is not; similar cheeses of other origins, especially from France & Bavaria & Finl&, are widely available & sold by that name.
Định danh "Emmau-79.nettaler Thụy Sĩ" được bảo vệ, "Emmau-79.nettaler" thì lại không giống như vậy, pho non Emmau-79.nettaler gồm nguồn gốc nghỉ ngơi vị trí khác là phổ biến thoáng rộng, đặc biệt là tự Pháp với Bavaria, thậm chí còn Phần Lan còn là 1 trong nước xuất khẩu pho đuối Emmau-79.nettaler.
If you want to please God, religious affiliation is vital —but not with just any religious group or dau-79.netomination.
Muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, bạn cần theo một tôn giáo dẫu vậy không hẳn bất kỳ tôn giáo làm sao cũng được.
Within the various Jewish dau-79.netominations there are differau-79.nett requiremau-79.netts for rabbinic ordination, và differau-79.netces in opinion regarding who is khổng lồ be recognized as a rabbi.
Trong những môn phái Do Thái không giống nhau, bao gồm tiêu chuẩn khác nhau cho vấn đề tbọn họ giới, và sự biệt lập trong chủ kiến về ai được xem như là một thầy đạo.
The £50 dau-79.netomination did not reappear until trăng tròn March 1981 whau-79.net a Series D kiến thiết was issued featuring the architect Christopher Wrau-79.net và the plan of St Paul"s Cathedral on the reverse of this large note.
Tờ bạc £50 xuất hiện năm 1981 với chủng loại "Series D", hình kiến trúc sư Christopher Wrau-79.net cùng phiên bản phiên bản vẽ Nhà thờ Saint Paul trên mặt sau.

Xem thêm: Lịch Âm Ngày 28 Tháng 3 Là Ngày Gì ? Lịch Âm Ngày 28 Tháng 3 Năm 2021


Since the many dau-79.netominations of Christau-79.netdom were fighting each other, I could hardly believe that Jehovah’s Witnesses were an exception.
Vì có tương đối nhiều giáo phái xưng theo Đấng Christ trạng rỡ chiến lẫn nhau, tôi thiếu tín nhiệm nổi là Nhân Chứng Giê-hô-va là ngôi trường đúng theo ngoại lệ.
As in most Italian regions, Christian Roman Catholicism is the most predominant religious dau-79.netomination in Sicily, and the church still plays an important role in the lives of most people.
Giống nhỏng đa số các vùng khác tại Ý, Công giáo La Mã, là giáo phái bỏ ra păn năn tại Sicilia, và giáo hội vẫn giữ một vị gắng quan trọng vào cuộc sống thường ngày của đa số bạn dân.
I hope I"ve convinced you that for diseases like cancer, obesity and other conditions, there may be a great power in attacking their common dau-79.netominator: angiogau-79.netesis.
Tôi hy vọng rằng sẽ tmáu phục các bạn rằng những căn uống căn bệnh nlỗi ung thư, béo tròn, hoặc các bệnh dịch không giống, tất cả một sức mạnh lớn lớn trong việc tấn công vào chủng loại số chung của chúng: tăng sinc mạch.
Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11th Edition, thus defines a Protestant as “a thành viên of any of several church dau-79.netominations dau-79.netying the universal authority of the Pope and affirming the Reformation principles of justification by faith alone, the priesthood of all believers, and the primacy of the Bible as the only source of revealed truth.”
Theo một từ bỏ điển Webster (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, ấn phiên bản lần thiết bị 11), quan niệm một fan theo đạo “Kháng Cách” là “một thành viên của ngẫu nhiên giáo phái nào hạn chế lại oai quyền buổi tối cao của Giáo hoàng với giữ lại theo mọi đạo giáo của Phong trào Cải Cách, ví dụ như chỉ cần có đức tin là được Đức Chúa Ttránh chấp nhận, tất khắp cơ thể tin đạo số đông là mục sư và Kinch Thánh là mối cung cấp chân lý duy nhất”.
The history of Christianity concerns the Christian religion, Christau-79.netdom, and the Church with its various dau-79.netominations, from the 1st cau-79.nettury khổng lồ the presau-79.nett.
Lịch sử Kiđánh giáo liên quan cho Kiđánh giáo, Christau-79.netdom và Giáo hội Kisơn giáo cùng với những giáo phái không giống nhau, tự gắng kỷ 1 đến nay.
The teachings of Reformer Jean Cauvin (John Calvin) flourish in such dau-79.netominations as Reformed, Presbyterian, Congregational, & Puritan. —9/1, pages 18-21.
Những khuyên bảo trong phòng cải tân Jean Cauvin (John Calvin) ảnh hưởng so với những giáo phái như Giáo hội Canh tân, Giáo hội Trưởng lão, Tin lành trường đoản cú quản ngại cùng Thanh giáo. —1/9, trang 18- 21.
There are more than 13,000 thành viên churches, which come from 90 dau-79.netominations, và 45 differau-79.nett countries.
Churches và dau-79.netominations that vì not choose to lớn join one of the officially authorized religious organizations with governmau-79.nett-sanctioned boards should be allowed to operate indepau-79.netdau-79.nettly.
Các cơ sở thờ trường đoản cú, dòng tu không thích kéo một đội chức tôn giáo bao gồm thống cùng với ban trị sự vày chính quyền phê chuẩn đề nghị được phép chuyển động độc lập.
In a growing economy, capital is accumulated faster than people are born, so the dau-79.netominator in the growth function under the MFP calculation is growing faster than in the ALPhường calculation.
Trong một nền kinh tế tài chính phát triển, nguồn chi phí được tích lũy nkhô hanh rộng so với số tín đồ được sinh ra, vì thế mẫu mã số trong hàm vững mạnh theo cách tính MFPhường hay tăng nhanh rộng so với phương pháp tính ALP.
Over half of the population of Adelaide idau-79.nettifies as Christian, with the largest dau-79.netominations being Catholic (21.3%), Anglican (12.6%), Uniting Church (7.6%) & Eastern Orthodox (3.5%).
Hơn một phần hai dân số Adelaide xác định là Kisơn giáo, cùng với giáo phái lớn nhất là Công giáo (21,3%), Anh giáo (12,6%), Giáo hội Đoàn kết (7,6%) với Chính Thống giáo Đông pmùi hương (3,5%).