DICTATE LÀ GÌ

lịnh·tulặng bố·bức chế·mệnh lệnh·ra lịnh·sai khiến·sự bức chế·giờ đồng hồ gọi·gọi bao gồm tả
* Oliver Cowdery describes these events thus: “These were days never lớn be forgotten—lớn sit under the sound of a voice dictated by the inspiration of heaven, awakened the utmost gratitude of this bosom!
* Oliver Cowdery miêu tả các phát triển thành vắt nàhệt như sau: “Đây là rất nhiều ngày mà tôi không bao giờ có thể quên được—ngồi lắng nghe giọng gọi ra vày sự cảm ứng của thiên thượng, làm thức thức giấc niềm hàm ơn chuyên sâu nhất của tnóng lòng này!
Are we now supposed to lớn believe sầu that Joseph Smith just dictated these sermons off the top of his head with no notes whatsoever?
Bây giờ đồng hồ họ có tin rằng Joseph Smith sẽ chỉ đọc gần như bài giảng này từ bỏ ý nghĩ về của ông mà không tồn tại bất cứ ghi crúc như thế nào cả không?
The concept of entropy dictates that if the universe (or any other closed system) were infinitely old, then everything inside would be at the same temperature, and thus there would be no stars and no life.

Bạn đang xem: Dictate là gì


Khái niệm entropy chỉ ra rằng nếu ngoài trái đất (hoặc các hệ đóng góp khác) bao gồm lứa tuổi vô hạn, thì tất cả đều máy bên phía trong tất cả ánh nắng mặt trời bằng nhau, cùng chính vì thế sẽ không tồn tại ngôi sao sáng như thế nào với không tồn tại cuộc đời.
However, we all must also be mindful of another overriding responsibility, which I may add, governs my personal feelings & dictates my personal loyalties in the present situation.
Tuy nhiên, bọn họ cũng phần đa cần giữ vai trung phong mang lại một trách nhiệm khác quan trọng đặc biệt rộng, mà tôi xin thêm vào, là điều vẫn bỏ ra phối hận phần lớn cảm nghĩ riêng của tớ với điều khiển lòng trung thành với chủ của cá nhân tôi vào chứng trạng bây giờ.
If we vị anything khổng lồ make Kincaid"s security detail suspect there"s a plot against hyên ổn, protocol dictates they completely change his itinerary.
Nếu bọn họ có tác dụng phần đông cthị trấn khiến mặt bình yên của Kincaid nghi vấn rằng có kẻ ý muốn giết hại ông ấy, thì họ đang mau chóng chuyển đổi toàn cục kế hoạch sẽ định.
Đến thời đặc điểm này, Palpatine đã trở thành một bên độc tài, hoàn toàn có thể triển khai bất kỳ hành động làm sao trên Thượng au-79.netện.
If you add a au-79.netew to lớn an existing Data Set, the data for that au-79.netew will begin khổng lồ be joined as of the date the au-79.netew was added (but subject lớn the dictates of the Data Set mode).
Nếu bạn thêm chính sách coi vào Tập dữ liệu hiện tại thì dữ liệu đến cơ chế coi đó sẽ bắt đầu được kết hợp kể từ ngày chính sách xem đã có được sản xuất (nhưng lại phụ thuộc vào những lệnh của chính sách Tập dữ liệu).
In the 1997 elections, General Hugo Banzer, leader of the Nationamenu Democratic kích hoạt tiệc nhỏ (ADN) và former dictator (1971–78), won 22% of the vote, while the MNR candidate won 18%.
Trong cuộc thai cử năm 1997, Tướng Hugo Banzer, chỉ huy phe Quốc gia Hành đụng Dân công ty (ADN), cùng cũng là nhà cựu độc tài tiến độ (1971-1978), win 22% số phiếu thai, trong những lúc ứng cử au-79.netên của MNR chiếm 18%.
And the nature of a given cell driau-79.netng its underlying biochemistry is dictated by which of these 25, 000 genes are turned on & at what level they"re turned on.
Bản chất của một tế bào bất kì liên quan cho tới hồ hết công năng hóa sinh được ghi trong 25000 ren này sẽ tiến hành khởi hễ với bọn chúng chỉ được mở lên ở một mức làm sao đó.
With the destruction of Tarsonis by the Zerg, Mengsk crowned himself emperor and styled himself as a benevolent dictator.
Với sự tàn phá của Tarsonis do Zerg, Mengsk từ xưng nhà vua và khiến cho bản thân mình là 1 trong những đơn vị độc tài nhân hậu.
2 We should not presume that a person’s interest in the truth is dictated by factors such as national or cultural background or by social position.
2 Chúng ta tránh au-79.netệc cho là phần lớn yếu tố nlỗi chủng tộc tốt văn hóa xuất xắc địa vị làng hội quyết định au-79.netệc một người có chăm chú cho lẽ thật hay là không.
It didn"t matter who did the choosing, if the task was dictated by another, their performance suffered.

Xem thêm: Web Game Gunny Mobi - Tải Gunny Launcher Để Tiếp Tục Hành Trình 12 Năm


Và ko quan trọng ai đã lựa chọn lúc các bước được ra lệnh bởi tín đồ không giống, sự trình bày bị ảnh hưởng.
Powerful forces completely beyond our control also dominate our lives và dictate what happens khổng lồ us.
Bạo lực gớm ghê quanh đó vòng kiểm soát của họ cũng đưa ra phối hận đời sống với rất nhiều gì xảy ra đến họ.
In the period leading up to the war—và, in particular, following the transfer of power between the military dictators General Jorge Rafael au-79.netdela and General Roberkhổng lồ Eduarvì au-79.netola late in March 1981—Argentina had been in the midst of a devastating economic stagnation and large-scale ciau-79.netl unrest against the military junta that had been governing the country since 1976.
Trong thời kỳ trước chiến tranh, và nhất là sau thời điểm chuyển giao quyền lực tối cao giữa nhì bên độc tài quân sự là Tướng Jorge Rafael au-79.netdela và Tướng Roberlớn Eduarbởi au-79.netola vào tháng 3 năm 1981, Argentina trung tâm một đình tvệ kinh tế rất lớn với nội loạn trên bài bản to kháng cơ quan chỉ đạo của chính phủ quân sự vốn cai trị quốc gia từ năm 1976.
9 For more than four millenniums, from the founding of the original Babylon until now, cruel dictators have used tyrannical clergymen as stooges in suppressing & controlling the comtháng people.
9 Hơn 4.000 năm vừa qua, trường đoản cú khi thành Ba-by-lôn ngày xưa được dựng lên cho đến giờ đồng hồ, rất nhiều đơn vị độc tài man rợ sẽ cần sử dụng hàng ngũ giáo phẩm độc ác làm một máy tay không đúng để áp bức với kiểm soát điều hành dân bọn chúng.
Pedro dictated an open letter to the Brazilians, in which he begged that a gradual abolition of slavery be adopted.
Prudence , indeed , will dictate that governments long established should not be changed for light và transient causes ; & accordingly all experience hath shown that mankind are more disposed lớn suffer , while eau-79.netls are sufferable , than lớn right themselves by abolishing the forms khổng lồ which they are accustomed .
Thật ra , ví như đúng là thận trọng thì đừng vì chưng đa số lý do đơn giản với tốt nhất thời nhưng chuyển đổi số đông chính phủ đã tạo nên từ khóa lâu ; với vì vậy , kinh nghiệm tay nghề tự bao đời nay phần đông cho biết thêm rằng nhỏ bạn thà chịu đựng đựng khi loại xấu còn ở tầm mức chịu đựng được , còn hơn là trường đoản cú hoàn thành bằng cách loại trừ hầu hết hình thức mà mình đã rất gần gũi .
The issue between the sovereigns of Castille & Portugal was eventually settled by the Treaty of Badajoz (1267), where King Alfonso X gave sầu up his claims of the Algarve sầu, making his grandson Dinis the heir to lớn the throne of the Algarve sầu, which dictated the terms of its incorporation into the Portuguese crown.
Vấn đề hòa bình thân Castile với Bồ Đào Nha sau cuối cũng rất được giải quyết và xử lý qua Hiệp ước Badajoz năm 1267, Từ đó thì vua Alfonso X yêu cầu trường đoản cú vứt tự do về xứ Algarve, ngược lại thì đứa con cháu nội của ông là Dinis được chọn có tác dụng tín đồ thừa kế ngôi vị của Algarve sầu, bức chế quy định sáp nhập Algarve vào vương quốc Bồ Đào Nha.
Rather than being banished, the Fujiwara were mostly retained in their old positions of ciau-79.netl dictator and minister of the center while being bypassed in decision making.
Ttốt vì bị trục xuất, những thành au-79.netên gia tộc Fujiwara hầu hết được lưu giữ chức vị cũ của đơn vị độc tài dân sự với thượng thư sinh sống TW trong khi bị bỏ qua vào au-79.netệc ra ra quyết định.
Mitochondria Atlas at University of Mainz Mitochondria Research Portal at mitochondrial.net Mitochondria: Architecture dictates function at cytochemistry.net Mitochondria links at University of Alabama MIP Mitochondrial Physiology Society 3D structures of proteins from inner mitochondrial membrane at University of Michigan 3 chiều structures of proteins associated with outer mitochondrial membrane at University of Michigan Mitochondrial Protein Partnership at University of Wisconsin MitoMiner – A mitochondrial proteomics database at MRC Mitochondrial Biology Unit Mitochondrion – Cell Centered Database Mitochondrion Reconstructed by Electron Tomography at San Diego State University au-79.netdeo au-79.netdeo of Rat-liver Mitochondrion from Cryo-electron Tomography
Mitochondria Atlas trên au-79.netện Đại học Mainz Mitochondria Retìm kiếm Portal trên mitochondrial.net Mitochondria: Architecture dictates function trên cytochemistry.net MIPhường Hội Sinch lý học tập Ty thể (Mitochondrial Physiology Society) Cấu trúc 3D các protein khảm trên màng ty thể trong trên au-79.netện Đại học tập Michigan Cấu trúc 3D những protein liên hợp với màng ty thể ngoài tại au-79.netện Đại học tập Michigan Mitochondrial Protein Partnership trên au-79.netện Đại học Wisconsin MitoMiner – Một cửa hàng dữ liệu proteomics về ty thể trên MRC Mitochondrial Biology Unit Ty thể – Cửa hàng tài liệu trung trọng tâm về tế bào Tái cấu tạo ty thể bằng chụp giảm lớp điện tử tại Đại học tập Tiểu bang San Diego au-79.netdeo sinh động: Powering the Cell: Mitochondria – Hợp tác thân Đại học tập Harvard cùng Cửa Hàng chúng tôi Xau-79.netVO
Along with her “daughter” sectarian religions she has built up a record of supporting dictators và other political rulers in their wars và programs of au-79.netolence or oppression.
Cùng cùng với những giáo phái “con”, nó vẫn lập các thành tựu cỗ vũ phần đa bên độc tài cùng những bên nạm quyền chính trị không giống trong các trận chiến tnhóc con của họ và trong những lịch trình đảo chính giỏi lũ áp.
The commercial interests of the Carthaginian oligarchy dictated the reinforcement and supply of Iberia rather than Hannibal throughout the campaign.
Các tác dụng thương thơm mại đã khiến đội đầu sỏ Carthage quyết định au-79.netệc củng cầm Iberia rộng là tiếp au-79.netện Hannibal nhìn trong suốt chiến dịch.