Đồ đấu trường chân lý mùa 3

Đã có vài sự thay đổi về sản phẩm Đấu Trường Chân Lý – Vô Hạn Thiên Hà II. Sẽ tất cả một vài món trang bị bắt đầu và tín đồ đùa cũng buộc phải nói lời giã từ với cùng 1 vài ba mặt hàng thân quen vốn gắn liền tự mùa 1 cho tới tiếng. quý khách hàng cần phải nắm rõ các thông số kỹ thuật new của các vật dụng. Trang bị đã ảnh hưởng tương đối lớn đến bí quyết ra đời đề xuất phần đông quy củ mạnh mẽ nhất DTCL mùa 3 – Vô Hạn Thiên Hà 2 này. Để biết hầu như đổi khác về lắp thêm trong DTCL mùa 3 này, bạn hãy xem bài viết mình ngơi nghỉ sau đây nhé.

Bạn đang xem: Đồ đấu trường chân lý mùa 3

Công thức ghép thiết bị DTCL mùa 3

Công thức ghép Kiếm B.F

*

• Kiếm B.F + Kiếm B.F = Kiếm Tử Thần.• Kiếm B.F + Gậy Quá Khổ = Kiếm Súng Hextech.• Kiếm B.F + Cung Gỗ = Diệt Khổng Lồ.• Kiếm B.F + Găng Đấu Tập = Vô Cực Kiếm.• Kiếm B.F + Đai Khổng Lồ = Cờ Hiệu Zeke.• Kiếm B.F + Nước Mắt Nữ Thần = Ngọn Thương Shojin.• Kiếm B.F + Giáp Lưới = Giáp Thiên Thần.• Kiếm B.F + Áo Choàng Bạc = Huyết Kiếm.• Kiếm B.F + Siêu Xẻng = Gươm Của Vua Vô Danh.

Công thức ghxay Gậy Quá Khổ

*

• Gậy Quá Khổ + Kiếm B.F = Kiếm Súng Hextech.• Gậy Quá Khổ + Gậy Quá Khổ = Mũ Phù Tbỏ Rabadon.• Gậy Quá Khổ + Cung Gỗ = Cuồng Đao Guinsoo.• Gậy Quá Khổ + Găng Đấu Tập = Găng Bảo Thạch.• Gậy Quá Khổ + Đai Khổng Lồ = Quỷ Thư Morello.• Gậy Quá Khổ + Nước Mắt Nữ Thần = Vọng Âm Luden.• Gậy Quá Khổ + Giáp Lưới = Dây Chuyền Iron Solari.• Gậy Quá Khổ + Áo Choàng Bạc = Nỏ Sét.• Gậy Quá Khổ + Siêu Xẻng = Bọc Bộc Phá.

Công thức ghép Cung Gỗ

*

• Cung Gỗ + Kiếm B.F = Diệt Khổng Lồ.• Cung Gỗ + Gậy Quá Khổ = Cuồng Đao Guinsoo.• Cung Gỗ + Cung Gỗ = Đại Bác Liên Thanh hao.• Cung Gỗ + Găng Đấu Tập = Cung Xanh.• Cung Gỗ + Đai Khổng Lồ = Thông Đạo Zz’Rot.• Cung Gỗ + Nước Mắt Nữ Thần = Dao Điện Statikk.• Cung Gỗ + Giáp Lưới = Quyền Năng Khổng Lồ.• Cung Gỗ + Áo Choàng Bạc = Cuồng Cung Runaan.• Cung Gỗ + Siêu Xẻng = Móng Vuốt Mật Thám.

Công thức ghxay Găng Đấu Tập

*

• Găng Đấu Tập + Kiếm B.F = Vô Cực Kiếm.• Găng Đấu Tập + Gậy Quá Khổ = Găng Bảo Thạch.• Găng Đấu Tập + Cung Gỗ = Cung Xanh.• Găng Đấu Tập + Găng Đấu Tập = Găng Đạo Tặc.• Găng Đấu Tập + Đai Khổng Lồ = Vuốt Bẫy.• Găng Đấu Tập + Nước Mắt Nữ Thần = Bàn Tay Công Lý.• Găng Đấu Tập + Giáp Lưới = Áo Choàng Tĩnh Lặng.• Găng Đấu Tập + Áo Choàng Bạc = Áo Choàng Thủy Ngân.• Găng Đấu Tập + Siêu Xẻng = Trái Tyên ổn Hắc Tinch.

Xem thêm: Sinh Tháng 5 Cung Gì ? Mệnh Gì, Tính Cách Người Sinh Tháng 5

Công thức ghxay Đai Khổng Lồ

*

• Đai Khổng Lồ + Kiếm B.F = Cờ Hiệu Zeke.• Đai Khổng Lồ + Gậy Quá Khổ = Quỷ Thư Morello.• Đai Khổng Lồ + Cung Gỗ = Thông Đạo Zz’Rot.• Đai Khổng Lồ + Găng Đấu Tập = Vuốt Bẫy.• Đai Khổng Lồ + Đai Khổng Lồ = Giáp Máu Warmog.• Đai Khổng Lồ + Nước Mắt Nữ Thần = Dây Chuyền Chuộc Tội.• Đai Khổng Lồ + Giáp Lưới = Bùa Đỏ.• Đai Khổng Lồ + Áo Choàng Bạc = Phong Kiếm.• Đai Khổng Lồ + Siêu Xẻng = Áo Giáp Hộ Vệ.

Công thức ghxay Nước Mắt Nữ Thần

*

• Nước Mắt Nữ Thần + Kiếm B.F = Ngọn gàng Tmùi hương Shojin.• Nước Mắt Nữ Thần + Gậy Quá Khổ = Vọng Âm Luden.• Nước Mắt Nữ Thần + Cung Gỗ = Dao Điện Statikk.• Nước Mắt Nữ Thần + Găng Đấu Tập = Bàn Tay Công Lý.• Nước Mắt Nữ Thần + Đai Khổng Lồ = Dây Chuyền Chuộc Tội.• Nước Mắt Nữ Thần + Nước Mắt Nữ Thần = Quyền Trượng Đại Thiên Sứ đọng.• Nước Mắt Nữ Thần + Giáp Lưới = Tim Băng.• Nước Mắt Nữ Thần + Áo Choàng Bạc = Chén Ân Huệ.• Nước Mắt Nữ Thần + Siêu Xẻng = Bùa Vệ Binc Tinch Tú.

Công thức ghnghiền Giáp Lưới

*

• Giáp Lưới + Kiếm B.F = Giáp Thiên Thần.• Giáp Lưới + Gậy Quá Khổ = Dây Chuyền Iron Solari.• Giáp Lưới + Cung Gỗ = Quyền Năng Khổng Lồ.• Giáp Lưới + Găng Đấu Tập = Áo Choàng Tĩnh Lặng.• Giáp Lưới + Đai Khổng Lồ = Bùa Đỏ.• Giáp Lưới + Nước Mắt Nữ Thần = Tlặng Băng.• Giáp Lưới + Giáp Lưới = Áo Choàng Gai.• Giáp Lưới + Áo Choàng Bạc = Tàn Kiếm.• Giáp Lưới + Siêu Xẻng = Huy Hiệu Nổi Loạn.

Công thức ghxay Áo Choàng Bạc

*

• Áo Choàng Bội nghĩa + Kiếm B.F = Huyết Kiếm.• Áo Choàng Bội Bạc + Gậy Quá Khổ = Nỏ Sét.• Áo Choàng Bạc Bẽo + Cung Gỗ = Cuồng Cung Runaan.• Áo Choàng Tệ Bạc + Găng Đấu Tập = Áo Choàng Tbỏ Ngân.• Áo Choàng Bội Bạc + Đai Khổng Lồ = Phong Kiếm.• Áo Choàng Bạc đãi + Nước Mắt Nữ Thần = Chén Ân Huệ.• Áo Choàng Bạc + Giáp Lưới = Tàn Kiếm.• Áo Choàng Bạc Tình + Áo Choàng Bạc = Vuốt Rồng.• Áo Choàng Bội nghĩa + Siêu Xẻng = Quả Cầu Thiên Tinc.

Công thức ghxay Siêu Xẻng

*

• Siêu Xẻng + Kiếm B.F = Gươm Của Vua Vô Danh.• Siêu Xẻng + Gậy Quá Khổ = Bọc Bộc Phá.• Siêu Xẻng + Cung Gỗ = Móng Vuốt Mật Thám.• Siêu Xẻng + Găng Đấu Tập = Trái Tlặng Hắc Tinh.• Siêu Xẻng + Đai Khổng Lồ = Áo Giáp Hộ Vệ.• Siêu Xẻng + Nước Mắt Nữ Thần = Bùa Vệ Binc Tinh Tú.• Siêu Xẻng + Giáp Lưới = Huy Hiệu Nổi Loạn.• Siêu Xẻng + Áo Choàng Bạc = Quả Cầu Thiên Tinch.• Siêu Xẻng + Siêu Xẻng = Giáp Sinh Tồn.