Epi là gì

Giới thiệu Tin tức Nghiên cứu cùng Đào chế tạo Công cha Loại hình công bố Chủ đề công bố Đóng góp cơ chế Tài nguyên
Chỉ số tác dụng môi trường xung quanh (Environmental Performance Index - EPI) là một trong những loại chỉ số tổng hợp được Trung trọng tâm Chính sách và Luật Môi trường Yale (YCELP) trực thuộc Đại học Columbia thi công cùng với mục tiêu reviews tính chắc chắn về môi trường trên những tổ quốc trên thế giới.

 

1. TỔNG QUAN CHỈ SỐ HIỆU QUẢ MÔI TRƯỜNG EPI“Bền vững môi trường” được coi là một trong những mục tiêu đặc biệt độc nhất vô nhị trong các chính sách cách tân và phát triển tài chính, xã hội và môi trường của việt nam. Việc reviews quy trình tiến hành những mục tiêu cách tân và phát triển bền bỉ tự nội dung của các cơ chế phát triển này cũng như các cơ chế đảm bảo an toàn môi trường xung quanh sẽ là nền tảng mang đến quá trình hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh với quan sát và theo dõi sự tân tiến vào vấn đề xúc tiến cơ chế của các cơ quan có thẩm quyền.Trên thế giới, những cách thức Review vận động môi trường dựa trên số liệu tích lũy được với tầm độ tin yêu cao đã làm được sản xuất và tiến hành thực nghiệm sinh sống Lever đất nước, trên đây vẫn là phía tiếp cận nhằm desgin một phương pháp Review nghỉ ngơi Lever địa phương thơm, với một trong số các cách thức reviews ấy là chỉ số review vận động môi trường xung quanh toàn cầu EPI.Chỉ số Review chuyển động môi trường thiên nhiên (Environmental Performance Index - EPI, chỉ số hiệu quả môi trường xung quanh, chỉ số thành tựu môi trường, chỉ số năng lượng làm chủ môi trường) là một trong những một số loại chỉ số tổng vừa lòng được Trung trọng tâm Chính sách cùng Luật Môi ngôi trường Yale (YCELP) trực thuộc Đại học tập Columbia phát hành cùng với mục tiêu đánh giá tính chắc chắn về môi trường trên các nước nhà trên nhân loại.EPI được xem toán từ rất nhiều chỉ số nhân tố với các thành phần này được phân phân thành nhì đội lớn:


Chuyên mục: Blockchain