Erd là gì

ERD – Entity Relationship Diagram, cái brand name ít nhiều thì nhiều cũng rất quen thuộc cùng với bằng hữu chđọng hả