Fix là gì

Fix là gì? Từ fix tất cả nghĩa ra sao? Fix bug là gì