Footwear là gì

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú au-79.net.

Bạn đang xem: Footwear là gì

Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tín.

Xem thêm: Bán Cỏ Nhân Tạo Sân Vườn - #1 Thảm Cỏ Nhân Tạo Rẻ【Chỉ 80K/M2】


Simple modifications to lớn the patient"s own footwear include shoe raises khổng lồ correct leg-length discrepancy, a frequent cause of back and leg pain.
Other environmental samples included soil, debris from footwear used at the camp và from the climbing tower.
Các ý kiến của các ví dụ ko mô tả quan điểm của những biên tập viên au-79.net au-79.net hoặc của au-79.net University Press xuất xắc của các bên cấp giấy phép.
As we have sầu seen, the report blamed parents for the state of the evacuees" footwear & clothing, and recommended needlework classes in schools.
This indicates the importance for the correct use of the hygiene gate & the decontamination of footwear.
She notes the possibility that the footwear evidence might be explicable solely (pardon my pun) in terms of males.
The high prevalence of hookworm is either an indication of poverty (inability to lớn purchase protective footwear) or ignorance of hookworm transmission.
Much information can be gathered from watching the patient mobilize, noting what aids are required, & from assessing gait and footwear.
Footwear that fits well và which allows proper grip and feeling was discussed as desirable by the sample.
This is a positive input đầu vào in dynamising the footwear sector và introducing it to lớn new ideas in the business.
*

*

Trang nhật ký cá nhân

‘Cooking up a storm’ & ‘faces lượt thích thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


*

*

Thêm tính năng có lợi của au-79.net au-79.net vào trang mạng của khách hàng thực hiện ứng dụng form tra cứu kiếm miễn mức giá của công ty chúng tôi.
Tìm tìm áp dụng trường đoản cú điển của chúng tôi ngay hôm nay với chắc chắn là rằng bạn không khi nào trôi mất xuất phát từ một đợt nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập au-79.net English au-79.net University Press Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications