Get

Launching Visual Studio

If nothing happens, download the au-79.net extension for Visual Studio and try again.

Go back

Bạn đang xem: Get

A Fshare API tool built with Python Important Getting started Requirements Current functions Test Question? Enjoy and have sầu fun :)

Xem thêm: 31/10 Là Ngày Gì - Halloween Có Những Nhân Vật Nào

A Fchia sẻ API tool built with Python
*
*
*
*

ImportantFgiới thiệu being a good guy and publish their APIs here: https://www.fnội dung.vn/api-doc

Good job, Fmô tả.

Getting started

First, install get_fnội dung with pip:


from get_fnói qua import FSAPIURL = "https://www.ftóm tắt.vn/folder/THFVWDY4YT"bot = FSAPI(email="Your email", password="Your password")bot.login()sillicon_valley_ss1 = bot.get_folder_urls(URL)for episode in sillicon_valley_ss1: print(episode<"name">, bot.download("https://www.fnội dung.vn/file/".format(episode<"linkcode">)))
Result

Silicon.Valley.S01.720p.HDTV.E002-PhimVIPvn.net.mp4 http://download003.ftóm tắt.vn/dl/DDw36kqC+XtnxDDabH3A9WxhgvC5dnROeIhBefBDTSHwtO-OGzVKi3JVTEHeR4f1YO+1QVBogiKQiHj5/Silibé.Valley.S01.720p.HDTV.E002-PhimVIPvn.net.mp4Silicon.Valley.S01.720p.HDTV.E001-PhimVIPvn.net.mp4 http://download008.fmô tả.vn/dl/H709d9NNl-p5kexaSvch+R9NrTzO16qBg2MdecmkU6fp797Y0gUNH6EinO6d0sRd4l4LRC57v6LTefFo/Silinhỏ.Valley.S01.720p.HDTV.E001-PhimVIPvn.net.mp4Silicon.Valley.S01.720p.HDTV.E003-PhimVIPvn.net.mp4 http://download015.fgiới thiệu.vn/dl/-PzHlZBIkJBzRY6SpkeoYuiAKOiG004BGeyx35rYSWdsfgX+00sB32oBNZIIpNivmUjR7iYQFA8dPE3p/Silicon.Valley.S01.720p.HDTV.E003-PhimVIPvn.net.mp4Silibé.Valley.S01.720p.HDTV.E004-PhimVIPvn.net.mp4 http://download019.fgiới thiệu.vn/dl/4jIObmhjP76LcLvKNaKDVB43F2Y-sSrsirX5fzYPqXPJqi+p180Cv7mcnOAYO00djvUfKJi0tqgys4ar/Silicon.Valley.S01.720p.HDTV.E004-PhimVIPvn.net.mp4Silinhỏ.Valley.S01.720p.HDTV.E005-PhimVIPvn.net.mp4 http://download016.fshare.vn/dl/c4lknf1YF3VmfZ5Uf6GL6RFDWH-OE+87a6eSCb4S39SKDIaI8ZjVEazwHctkX8I+jBIthKbF69GPpEb-/Silibé.Valley.S01.720p.HDTV.E005-PhimVIPvn.net.mp4Silinhỏ.Valley.S01.720p.HDTV.E006-PhimVIPvn.net.mp4 http://download014.fnội dung.vn/dl/W7OsskpPLzZQJniLGOGublqpW7LqX0yRRW0pShFAmqhoXYMU-Qm9xIDMAJo9XNNx00yq+lipJH+vMLMW/Silibé.Valley.S01.720p.HDTV.E006-PhimVIPvn.net.mp4Silicon.Valley.S01.720p.HDTV.E007-PhimVIPvn.net.mp4 http://download001.fmô tả.vn/dl/QGxNHPMoPVghhSpiamBqNhrtLnqsjjz3xO1DVMEnkyR4Jd2aBrcuvnhbpSd7iBgOPeZBhCHvEvrcX0yA/Silibé.Valley.S01.720p.HDTV.E007-PhimVIPvn.net.mp4Silicon.Valley.S01.720p.HDTV.E008-PhimVIPvn.net.mp4 http://download014.fnói qua.vn/dl/+kYq54+P2Bo6rwx6JmSMDKSdbogsya8dlRPiwxIs6RK2mQ90VCgOv2fgsLyXkA5fBu9XALh6tmmZAmOF/Silibé.Valley.S01.720p.HDTV.E008-PhimVIPvn.net.mp4

Requirements

Pynhỏ bé 3.5+

Current functions

Get Fnói qua tải về linkExtract liên kết from Fchia sẻ folderGet file name from linkGet file size from linkUpload file to lớn your Fshare account

Test

Just run pytest