Gaki Âm Dương Sư

" data-medium-file="https://i1.wp.com/au-79.net/wp-content/uploads/2018/04/Shiki-big-037.png?fit=120%2C120&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/au-79.net/wp-content/uploads/2018/04/Shiki-big-037.png?fit=120%2C120&ssl=1" loading="lazy" class="size-full wp-image-3018 aligncenter" src="https://i1.wp.com/au-79.net/wp-content/uploads/2018/04/Shiki-big-037.png?resize=120%2C120&ssl=1" alt="" width="120" height="120" data-recalc-dims="1" />

Chouchin Obake – Đăng Lung Quỷ – 灯笼鬼Các chương: 1 (bao gồm 4) cùng (tất cả 2) , 2 (gồm 4), 3 (có 4), 5 (tất cả 1), 6 (có 2), 7 (có 1), 9 (bao gồm 5), 13 (bao gồm 1), 17 (bao gồm 1)

Cmùi hương 1 – Amanojaku Midori đầu tiên gồm 2 trong Thường, Chouchin Kozou thứ 2 tất cả 2 trong Khó;

Cmùi hương 2 – Hakaarashi no Rei thứ 2 tất cả 2; Kiseirei thứ nhất gồm 2;

Cmùi hương 3 – Akajita thứ nhất bao gồm 2, Heiyo thứ hai gồm 2;

Cmùi hương 5 – quái thú Kamikui có 1;

Chương 6 – 2 Chouchin Obake từng chỗ 1 con;

Chương 7 – Kappage authority thứ hai tất cả 1;

 Cmùi hương 9 – Chouchin Kozou trước tiên bao gồm 3, Chouchin Kozou thứ hai có một, quái vật Moucha có 1;

Chương thơm 13 – quái dị Kubinashi bao gồm 1;

Chương thơm 17 – quái vật Lãnh chúa Arakawa bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 3 bao gồm 2;

 Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 mang lại 3 từng địa điểm 3 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 5 cùng 7 mỗi khu vực 1 con;

Bạn đang xem: Gaki âm dương sư

*

Akajita – Xích Thiệt – 赤舌Các chương: 3 (bao gồm 2), 10 (bao gồm 1), 15 (tất cả 6), 16 (gồm 4), 23 (tất cả 6)

Chương 3 – Akajita đầu tiên có 1, Akajita sản phẩm công nghệ hai tất cả 1;

Chương 10 – Satori thiết bị hai bao gồm 1;

Chương thơm 15 – Tất cả (trừ Boss) đều phải sở hữu 1;

Cmùi hương 16 – Akajita đầu tiên có 1, Akajita thứ 2 có 2, Akajita thứ 3 tất cả 1;

 Chương 23 – 2 con Hone Onna từng chỗ 3 con;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 6 với 7 mỗi vị trí 1 con;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 3 gồm 1;

Phó bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 4 đến 6 từng vị trí 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 mang đến 3 từng nơi 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Ootedại – Tầng 5 với 6 từng chỗ 1 con;

*

Amanojaku Aka – Thiên Tà Quỷ Xích – 天邪鬼赤紅鬼 – Quỷ đỏ

拍屁股 – Vỗ đùi black đétCác chương: 4 (gồm 7) với (bao gồm 6) , 5 (gồm 7), 6 (có 4), 7 (bao gồm 2), 11 (bao gồm 4), 13 (tất cả 12), 14 (bao gồm 12), 15 (bao gồm 6)

Cmùi hương 4 – Karakasa Kozou trước tiên tất cả 3, Karakasa Kozou thứ hai có một trong Thường, 2 Amanojaku Aka từng địa điểm 1 con;

Cmùi hương 5 – Norikabe thứ nhất có 2, Norikabe thứ hai gồm 3, 2 Hokigamày từng địa điểm 1 con;

Cmùi hương 6 – 2 Kochosei từng khu vực 2 con;

Chương thơm 7 – Boss Youko gồm 2;

Chương thơm 11 – 2 Hitotsume Kozou mỗi khu vực 2 con;

 Chương 13 – 3 Gaki từng chỗ 3 con, 3 Karakasa Kozou mỗi địa điểm 1 con;

 Chương 14 – 3 Hokigamày mỗi nơi 3 con; quái vật Yumekui gồm 3;

Chương thơm 15 – 3 Amanojaku Midori từng chỗ 2 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 1 tất cả 2;

Phong ấn Yêu khí – Kuro Mujou, Hone Onna, Shouzu, với Kyonshi Ani mỗi nơi 1 con; Umibouzu có 2

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 6 bao gồm 1;


*

Amanojaku Midori – Thiên Tà Quỷ Lục – 天邪鬼绿Các chương: 1 (bao gồm 4), 2 (bao gồm 2), 5 (bao gồm 3), 6 (bao gồm 9), 8 (có 2), 13 (gồm 6), 15 (bao gồm 3)

Chương thơm 1 – 2 Amanojaku Midori từng khu vực 1 nhỏ, Chouchin Kozou đầu tiên có 2;

Chương 2 – Boss Zashiki có 2;

Chương 5 – Kanko cuối có 3;

 Chương thơm 6 – 2 Amanojaku Ao từng vị trí 3 con, monster Kodokushi có 3;

Chương 8 – 2 Amanojaku Midori từng địa điểm 1 con;

Cmùi hương 13 – 3 Karakasa Kozou mỗi vị trí 2 con;

Cmùi hương 15 – 3 Amanojaku Midori mỗi vị trí 1 con;

Chương Ngoại truyện “Hell Agent in training” – quái thú Kuro Mujou tất cả 3;

 Phong ấn Yêu khí – Shouzu gồm 8, Gaki có 6, Hone Onmãng cầu gồm 6, Kyonshi Ani có 4, cùng Sea Monnk bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 6 cùng 7 từng vị trí 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 6 có 1;

*

Amanojaku Ki – Thiên Tà Quỷ Hoàng – 天邪鬼黄鼓 – Trống

單眼 – Một mắtCác chương: 3 (tất cả 3), 5 (bao gồm 4), 8 (tất cả 4), 12 (bao gồm 1)

Chương thơm 3 – 2 Amanojaku Ki mỗi khu vực 1 bé, Akajita thứ hai bao gồm 1;

Chương 5 – Hokigamày thứ hai bao gồm 2, Kanko trước tiên tất cả 2;

Chương thơm 8 – 2 Amanojaku Midori mỗi địa điểm 2 con;

Chương 12 – Oguna đầu tiên tất cả 1;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 1 tất cả 1;

 Phong ấn Yêu khí – Umibouzu có 3, Shouzu tất cả 2, cùng Kyonshi Ani có 1;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 4 với 5 từng chỗ 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 5/6 mỗi địa điểm 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ootengu – Tầng 2 gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 5 bao gồm 1;

*

Hokigami – Chửu Thần – 帚神Các chương: 2 (gồm 1), 3 (có 2), 4 (tất cả 4), 5 (bao gồm 2), 6 (tất cả 6), 7 (bao gồm 4), 8 (bao gồm 8), 9 (có 5), 12 (có 1), 14 (bao gồm 3)

Cmùi hương 2 – Hokigami có 1;

Chương 3 – Amanojaku Ki đầu tiên gồm 2 vào Thường, có một vào Khó;

Cmùi hương 4 – 2 Hokigangươi mỗi vị trí 1 nhỏ, quái dị Ame Onmãng cầu tất cả 2;

Chương 5 – 2 Hokigami từng địa điểm 1 con;

 Chương 6 – 2 Chouchin Obake từng vị trí 3 con;

Chương thơm 7 – Koi trước tiên có một, Koi thứ 2 có 3;

Chương 8 – 2 Momo từng nơi 1 con, Karakasa Kozou thứ nhất có 3, Karakasa Kozou thứ 2 gồm 2, trùm cuối Momo có 1;

Cmùi hương 9 – Tesso thứ nhất có 3, Tesso thứ hai tất cả 2;

Chương 12 – Umibouzu đầu tiên có 1;

Chương thơm 14 – 3 Hokigamày từng khu vực 1 con;

 Phong ấn Yêu khí – Futakuchi có 4, Kuro Mujou bao gồm 3, Hone Onmãng cầu có 4, với Kyonshi Ani gồm 2;

 Phó phiên bản Bí mật Ootengu – Tầng 1 tất cả 4, Tầng 2 mang đến 10 từng vị trí 3 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 1 cho 3 mỗi khu vực 3 con;
Amanojaku Ao – Thiên Tà Quỷ Thanh khô – 天邪鬼青Con DiềuCác chương: 2 (gồm 1), 5 (có 2), 6 (có 2), 8 (có 3), 10 (tất cả 4), 11 (có 2)

Chương 2 – quái thú Zashiki tất cả 1;

Chương 5 – boss khủng Kamikui bao gồm 2;

Cmùi hương 6 – 2 Amanojaku Ao từng vị trí 1 con;

Chương 8 – 2 Amanojaku Midori mỗi nơi 1 bé, monster Momo bao gồm 1;

 Cmùi hương 10 – 2 Ushi no Toki mỗi khu vực 2 con;

Cmùi hương 11 – monster Momiji có 2;

Chương ngoại truyện “Hell Agent vào training” – 2 Momiji từng vị trí 2 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1 gồm 1;

Phong ấn Yêu khí – Futakuđưa ra tất cả 3, Kyonshi Ani có 3, và Umibouzu tất cả 1;

 Phó bạn dạng Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 1 mang lại 3 tất cả 4 each, Tầng 4 cho 9 mỗi chỗ 3 nhỏ, với Tầng 10 tất cả 2;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 6 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 4 mang lại 6 từng khu vực 1 con;


Kiseirei – Ký Sinch Hồn – 寄生魂Các chương: 2 (có 5), 3 (gồm 3), 5 (tất cả 2), 11 (bao gồm 3), 12 (có 1), 16 (có 9)

Cmùi hương 2 – Hokigami có một, Hakaarashi no Rei đầu tiên tất cả 2, cùng 2 Kiseirei từng khu vực 1 con;

Chương thơm 3 – quái thú Hououka bao gồm 3;

Chương 5 – 2 Kanko từng vị trí 1 con;

Chương 7 – Boss Youko mỗi khu vực 1 con;

Cmùi hương 11 – Hồn Samurai trước tiên có 3;

Chương thơm 12 – quái nhân Yuki Onna tất cả 1;

 Chương 16 – 3 bé Akajita, từng bé có 3;

 Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 đến 3 từng vị trí 3 con;


Karakasa Kozou – Đường Chỉ Tán Yêu – 唐纸伞妖Các chương: 4 (gồm 7), 8 (gồm 2), 13 (gồm 3)

 Chương 4 – Hokigamày thứ hai gồm 2 trong Thường (3 trong Khó), 2 Karakasa Kozou từng vị trí 1 nhỏ, Amanojaku Aka trước tiên có 1, Amanojaku Aka thứ hai bao gồm 2;

Cmùi hương 8 – 2 Karakasa Kozou từng địa điểm 1 con;

Chương 13 – 3 Karakasa Kozou mỗi khu vực 1 con;

Phong ấn Yêu khí – Gaki gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onna – Tầng 1 đến 3 mỗi chỗ 1 bé, Tầng 4 đến 6 từng nơi 3 con;

 Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 2 bao gồm 3;


Hakaarashi no Rei – Đạo Mộ Tiểu Quỷ – 盗墓小鬼Các chương: 2 (có 5), 12 (bao gồm 2), 23 (tất cả 5)

Cmùi hương 2 – Hokigamày có một, 2 Hakaarashi no Rei từng địa điểm 1 con, Kiseirei thứ 2 tất cả 2;

Chương 12 – 2 Doujo từng địa điểm 1 con;

Chương 23 – 2 Hakaarashi no Rei từng địa điểm 1 con; trùm cuối Kairaishi gồm 3;

Phó bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 1 bao gồm 3;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 1/2 từng địa điểm 1 con;

 Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 1/2/3 từng nơi 3 con;

 Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 tất cả 3;

 Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 4 cho 6 mỗi vị trí 3 con;


Chouchin Kozou – Đề Đăng Tiểu Tăng – 提灯小僧Các chương: 1 (gồm 4), 3 (tất cả 3) với (tất cả 4) , 7 (gồm 3), 8 (tất cả 2), 9 (có 2), 12 (có 2), 15 (tất cả 3)

Chương thơm 1 – Amanojaku Midori thứ 2 tất cả 2, 2 Chouchin Kozou mỗi địa điểm 1 con;

Chương thơm 3 – Akajita trước tiên có một, Heiyo trước tiên có một trong Thường (2 trong Khó), Heiyo thiết bị nhì tất cả 1;

Cmùi hương 7 – 3 Chouchin Kozou từng chỗ 1 con;

Cmùi hương 8 – quái nhân Momo bao gồm 2;

Cmùi hương 9 – 2 Chouchin Kozou mỗi nơi 1 con;

Chương 12 – Doujo đầu tiên bao gồm 2;

Chương thơm 15 – 3 Chouchin Kozou từng địa điểm 1 con;

 Phong ấn Yêu khí – Gaki bao gồm 3, Futakuđưa ra tất cả 4, Kuro Mujou tất cả 3, với Umibouzu có 4;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng một nửa từng chỗ 3 con;
Norikabe – Đồ Bích Tu Bì – 涂壁石 – 青苔

Tường ĐáCác chương: 3 (bao gồm 1), 4 (có 9) và (tất cả 10) , 5 (có 4), 6 (tất cả 2), 7 (tất cả 3), 8 (tất cả 5), 11 (gồm 2), 12 (gồm 3), 14 (tất cả 18)

Chương 3 – Amanojaku Ki trước tiên có 1 trong Thường (2 trong Khó);

Chương 4 – Hokigamày trước tiên có 2, Hokigamày thứ hai có 1 vào Thường, Karakasa Kozou thứ hai gồm 2 trong Thường (3 trong Khó), Amanojaku Aka đầu tiên bao gồm 2 vào Thường (3 vào Khó);

Cmùi hương 5 – Norikabe trước tiên có 1 trong Thường (2 trong Khó), Norikabe thứ 2 có một, Hokigami trước tiên có 2;

Chương thơm 6 – 2 Kochosei từng khu vực 1 con;

Chương thơm 7 – Kappage authority thứ nhất có 2, boss khủng Youko bao gồm 3;

Chương 8 – Momo thứ nhất gồm 2, Momo thứ hai gồm 3;

Chương 11 – Hitotsume Kozou đầu tiên có một, Gaki đầu tiên tất cả 1;

Chương 12 – Umibouzu đầu tiên gồm 2, Umibouzu thứ hai gồm 1;

 Cmùi hương 14 – 3 Norikabe mỗi khu vực gồm 6;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 1 bao gồm 1;

Phong ấn Yêu khí – Gaki có 1, Kuro Mujou tất cả 4;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 4 và 5 từng khu vực 1 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 1 mang đến 3 mỗi khu vực 1 con;
Hắc Báo – 黑豹Chương 5 – Norikabe đầu tiên có 1 vào Thường (không tồn tại trong Khó);

 Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 4 tất cả 3;
Ma Chó – 跳跳犬Cmùi hương 1 – Amanojaku Midori thứ nhất bao gồm 2 trong Khó;

 Cmùi hương 7 – 2 Chouchin Kozou đầu từng vị trí 3 nhỏ, Chouchin Kozou vật dụng 3 có 1, Kappage authority cuối có 2;
Sanbi no Kitsune – Tam Vĩ Hồ – 三尾狐Cây Anh Đào/Màu Đỏ/Hoa VũCác chương: 6 (gồm 2), 18 (bao gồm 6)

Cmùi hương 6 – 2 Kochosei từng địa điểm 1 con;

Chương thơm 18 – 3 Sanbi no Kitsune Tam Vĩ Hồ từng khu vực 2 con;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 1 có một, Phó bản Nghiệp Nguim Hỏa bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 3 gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 4 gồm 3;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 7 tất cả 1;

 Phó bản Bí mật Ootedở hơi – Tầng 1 đến 4 từng khu vực 4 bé, Tầng 5/6 mỗi địa điểm 3 con, với Tầng 9 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 7 có 1;
Zashiki – Tọa Phu Đồng Tử – 座敷童子Quỷ Hỏa/SừngCác chương: 2 (có 1), 7 (tất cả 2), 10 (gồm 4), 23 (có 4)

Chương 2 – quái thú Zashiki bao gồm 1;

Chương thơm 7 – trùm cuối Kanko có 2;

Chương thơm 10 – Satori thứ hai có 2, Kairaishi thứ 2 gồm 2;

Chương 23 – 2 Hakaarashi no Rei mỗi nơi 2 con;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 3 tất cả 2 và Tầng 6 bao gồm 1;

 Phá Kết giới/PVP. – phần nhiều từng team hầu như có 1 nên không hẳn dùng mang lại sushi;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 1 bao gồm 3;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 2/6 mỗi chỗ 1 con;
Koi – Lý Ngư Tinch – 鲤鱼精Hồ Nước/Cái ĐuôiCác chương: 7 (bao gồm 7)

 Chương 7 – Koi trước tiên tất cả 3, Koi thứ hai có 1, Kappa trước tiên có một, Chouchin Kozou mặt nên có 2;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 2/3/9 mỗi nơi 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 8 mang đến 10 từng địa điểm 1 con

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 8/9 tất cả 2, Tầng 10 từng chỗ 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 mang đến 6 mỗi vị trí 1 con;
Kyuumei Neko – Cửu Mệnh Miêu – 九命猫Các chương: 1 (có 3), 15 (bao gồm 9), 18 (gồm 24)

Cmùi hương 1 – quái dị Kyuumei Neko gồm 3;

Chương thơm 15 – 3 Chouchin Kozou từng địa điểm 2 nhỏ, quái nhân Kyonshii Imoto lớn có 3;

 Chương 18 – 3 Kyuumei Neko từng địa điểm gồm 6, 3 Sanbi no Kitsune mỗi nơi 2 con;

Phó bạn dạng Bí mật Youtouchi – Tầng 8 với 9 mỗi khu vực 1 con, Tầng 10 gồm 2;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 1 cho 3 từng địa điểm 3 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 9 mỗi chỗ 2 con;
Bakedanuki – Li Miêu – 狸猫Các chương: 10 (bao gồm 5), 17 (có 3)

Cmùi hương 10 – Satori đầu tiên có 3, Kairaishi trước tiên tất cả 2;

Chương 17 – 3 Bakedanuki từng nơi 1 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 9 tất cả 1;

 Phó phiên bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 1 mang đến 3 từng vị trí có 4 bé, Tầng 4 đến 10 từng nơi 3 con;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 7 có 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ooteđần – Tầng 2 gồm 3;
Kappage authority – Hà Đồng – 河童Hồ Nước/Lá SenCác chương: 7 (có 2), 23 (bao gồm 2)

Cmùi hương 7 – 2 Kappage authority từng nơi 1 con;

Cmùi hương 23 – 2 Hakaarashi no Rei mỗi khu vực 1 con;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 2 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 8 mang lại 10 từng vị trí 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 1 đến 10 từng chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 8 bao gồm 5 tuy thế tầng này khó;

 Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 mang lại 6 mỗi địa điểm 3 con;
Ogumãng cầu – Đồng Nam – 童男Cánh/Vũ Y/Hiến TếCmùi hương 12 – 2 Ogumãng cầu mỗi nơi 1 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 4 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 9 có 2;

 Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 1 có 3;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onna – Tầng 10 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Ooteđần – Tầng 8 và 9 từng khu vực 1 con;
Doujo – Đồng Nữ – 童女Cánh/Vũ Y/Bé Gái NhỏCác chương: 3 (bao gồm 7) và (tất cả 6) , 11 (gồm 1), 12 (tất cả 5)

 Cmùi hương 3 – Heiyo thứ nhất gồm 2 vào Thường (một trong những Khó), Akajita thứ 2 tất cả 2, Amanojaku Ki thứ 2 bao gồm 3;

Chương thơm 11 – quái nhân Momiji có 1;

Cmùi hương 12 – Doujo đầu có 1, Doujo thứ hai gồm 3, Ogumãng cầu sản phẩm công nghệ nhì tất cả 1;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 2 bao gồm 2, Tầng 4 gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 1 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 2 tất cả 3;
Gaki – Ngạ Quỷ – 饿鬼Các chương: 9 (gồm 3), 11 (có 4), 13 (bao gồm 3), 16 (gồm 3)

Chương 9 – quái thú Mouba bao gồm 3;

Cmùi hương 11 – Gaki đầu tiên có 1, Gaki thứ 2 gồm 3;

Chương thơm 13 – 3 Gaki từng chỗ 1 con;

Cmùi hương 16 – 3 Gaki mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 8 bao gồm 1;

Phong ấn Yêu khí – Gaki tất cả 3;

 Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 1 cho 3 mỗi vị trí gồm 4, Tầng 4 mang đến 10 mỗi địa điểm 3 con;
Kodokushi – Vu Cổ Sư – 巫蛊师Độc/TrùngChương thơm 6 – monster Kodokushi gồm 1;

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 6 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onna – Tầng 7 cho 10 mỗi vị trí 1 con;
Karasu Tengây ngô – Nha Thiên Cẩu – 鸦天狗Naginata/Cánh

Mặt NạCác chương: 3 (gồm 2), 9 (tất cả 4), 12 (có 6), 17 (tất cả 3), 18 (bao gồm 3)

Chương 3 – 2 Akajita mỗi địa điểm 1 con;

Chương 9 – 2 Yamausagi mỗi nơi 1 nhỏ, quái nhân Mouba có 2;

 Cmùi hương 12 – Umibouzu thiết bị hai gồm 2, 2 Oguna từng vị trí 2 con (các độc nhất 4 bé trường hợp Oguna dùng skill hồi sinh);

Cmùi hương 17 – 3 Karasu Tengu từng địa điểm 1 con;

Chương 18 – quái vật Ootegàn gồm 3;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 6 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 4 có 2 cùng Tầng 9 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 6/7 mỗi địa điểm 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 9 có 2;

Phó bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 7 mang lại 9 từng địa điểm 3 bé, Tầng 10 có 5;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 gồm 4;

Phó bạn dạng Bí mật Ootedở người – Tầng 5 tất cả 4;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 3 bao gồm 2;
Kamikui – Thực Phát Quỷ – 食发鬼Các chương: 5 (tất cả 1), 10 (có 2), 21 (bao gồm 3)

Cmùi hương 5 – monster Kamikui tất cả 1;

Cmùi hương 10 – quái nhân Shuten Doji gồm 2;

Cmùi hương 21 – 3 Kamikui từng chỗ 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 7 có 1;

 Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 3 gồm 3;
Hotarugusa – Huỳnh Thảo – 萤草Bồ Công Anh

 Ngự Hồn Nghiệp Nguyên Hỏa – từng tầng bao gồm 4;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 4 cùng 9 mỗi vị trí 1 con;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 4/9 mỗi chỗ 1 con, Tầng 10 có 3;

Mảnh khế ước – Hotarugusa tất cả 3;

Phá Kết giới/PvP – thường xuyên chạm chán ngơi nghỉ bạn chơi cấp độ thấp
Hồn Samurai – 武士之灵Chương 11 – 2 Hồn Samurai mỗi vị trí 1 con;

Chương thơm 12 – quái nhân Yuki Onmãng cầu có 2;

 Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 3 có 3;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 3 gồm 3;
Kyonshii Imoto – Khiêu Khiêu Muội Muội – 跳跳妹妹Các chương: 12 (có 1), 15 (tất cả 1)

 Chương thơm 12 – boss khủng Yuki Onna có một, và rất có thể phục sinh Kyonshi Ani;

Cmùi hương 15 – quái vật Kyonshii Imoto có 1;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 2 có 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 9 có 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 4 cho 6 mỗi khu vực 1 con;

Xem thêm: Cách Cài Đặt Ubuntu Trên Vmware Workstation, Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu Trên Vmware Workstation

Heiyo – Binh Dũng – 兵俑Binh Giáp

Hóa ĐáCác chương: 3 (gồm 2), 10 (gồm 1), 21 (bao gồm 3)

Chương 3 – 2 Heiyo mỗi nơi 1 con;

Chương thơm 10 – quái vật Shuten Doji gồm 1;

Cmùi hương 21 – Enenra thứ hai có 1, Kamikui thứ hai cùng 3 từng chỗ 1 con;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Hydra (Orochi) Tầng 2 có một, Phó bản Nghiệp Ngulặng Hỏa tất cả 1;

Phá Kết giới/PVP.. – Hay gặp gỡ làm việc tín đồ đùa tầm trung;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 4 và 10 từng chỗ 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onna – Tầng 7 tất cả 4;
Ushi no Toki – Sửu Thì Chi Nữ – 丑时之女Người Rơm/Trù ẾmCác chương: 10 (tất cả 2), 21 (gồm 7)

Cmùi hương 10 – 2 Ushi no Toki từng nơi 1 con;

Chương 21 – Kamikui đầu tất cả 3, Kamikui thứ 2 và 3 mỗi chỗ 2 con;

 Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 4 có 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 5 với 7 mỗi nơi 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 4 với 9 từng địa điểm 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 4 mỗi nơi 2 con;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 4 cho 6 mỗi vị trí 1 con;
Hitotsume Kozou – Độc Nhãn Tiểu Tăng – 独眼小僧Mắt/Phật Thạch

Mắt/Sư Thầy

Kyên ổn Cang KinhCác chương: 11 (gồm 5) cùng (tất cả 7)

 Chương thơm 11 – Hồn Samurai thứ hai gồm 3, 2 Hitotsume Kozou từng khu vực 1 con trong Thường (mỗi chỗ 2 vào Khó);

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 1/5 mỗi khu vực 1 con;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 8 mang lại 10 mỗi khu vực 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 2 gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ootedở người – Tầng 4 tất cả 1;
Tesso – Thiết Thử – 铁鼠Các chương: 9 (tất cả 6)

Chương 9– Tesso đầu có một, Tesso thứ 2 tất cả 2, Chouchin Kozou thứ 2 gồm 2, Yamausagi thứ hai gồm 1;

 Phong ấn Yêu khí – Quái Xu tất cả 16 (Nkhô giòn tuyệt nhất là từ bắt cặp trong thực đơn Tổ đội);

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 5 có 2;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onna – Tầng 1 cho 3 tất cả 1;
Shouzu – Tiêu Đồ – 椒图Quạt/Nước

Vỏ Sò/ĐuôiCác chương: 22 (tất cả 1)

Cmùi hương 22 – boss khủng Jorogumo gồm 1;

 Ecounter – Shouzu tất cả 3;

Phá Kết giới/PVP – không giỏi gặp;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 6 mang đến 8 mỗi khu vực 1 nhỏ, Tầng 9/10 mỗi tầng bao gồm 2;

Phó bạn dạng Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 10 có 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 8/10 mỗi chỗ 2 con;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onna – Tầng 8 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 7 gồm 1;


Ame Onmãng cầu – Vũ Nữ – 雨女Khóc/Mưa/DùCác chương: 4 (gồm 1)

Chương thơm 4 – monster Ame Onmãng cầu tất cả 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 6 tất cả 1;

 Phó bạn dạng Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 3 có 3;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 6 tất cả 2;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 1 mang lại 10 từng tầng trệt dưới con;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 7/9 từng tầng trệt dưới con;
Kanko – Quản Hồ – 管狐Các chương: 5 (tất cả 3), 7 (có 2), 11 (tất cả 4)

Cmùi hương 5 – Kanko đầu bao gồm 2, Kanko thứ hai gồm 1;

Chương thơm 7 – 3 Chouchin Kozou mỗi vị trí 1 con;

Chương thơm 11 – Hitotsume Kozou thứ hai có một, Gaki đầu bao gồm 2, Gaki thứ hai có 1;

Chương thơm nước ngoài truyện”Hell Agent in training” – 3 Koroka (Cổ Lung Hỏa – 古笼火) mỗi địa điểm có 2;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 8 bao gồm 1;

 Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 1 mang lại 3 từng vị trí có 4 nhỏ, Tầng 4 mang lại 10 mỗi nơi 3 con;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onna – Tầng 9 bao gồm 5 cơ mà khó;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 7 bao gồm 3;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 3 tất cả 3;
Yamausagi – Sơn Thố – 山兔Các chương: 9 (gồm 7), 13 (tất cả 1), 16 (tất cả 3), 17 (tất cả 1), 23 (gồm 9)

 Cmùi hương 9 – Yamausagi đầu gồm 4, Yamausagi thứ 2 có 3;

Chương 13 – quái dị Kubinashi có 1;

Chương thơm 16 – 3 Gaki mỗi khu vực 1 con;

Chương thơm 17 – quái nhân Lãnh chúa Arakawa gồm 1;

Chương 23 – 3 Moubố từng vị trí 3 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 7 có 1;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 5 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 5 có 4;

PVP/Phá Kết giới – Thường gặp
Kochosei – Hồ Điệp Tinch – 蝴蝶精Trống Tay

Khả ÁiChương thơm 6 – 2 Kochosei mỗi chỗ 1 con;

Chương 8 – quái thú Momo tất cả 2;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 3/8 mỗi vị trí 1 bé, Phó bạn dạng Nghiệp Nguyên Hỏa gồm 1;

 Phó bạn dạng Bí mật Youtouchi – Tầng 2 có 3, Tầng 4/5 mỗi vị trí 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 7 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 5 có 2;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 đến 6 từng khu vực 3 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 1 mang đến 3 mỗi vị trí 1 con;
Yamawaro – Sơn Đồng – 山童Thạch Chùy

Quái LựcCác chương: 8 (bao gồm 1), 16 (có 6)

Chương 8 – Karakasa Kozou thứ hai có 1;

Chương 16 – 3 Gaki mỗi chỗ có 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 3 có 2;

 Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 2 bao gồm 3;

Phó bản Bí mật Ootengớ ngẩn – Tầng 3 tất cả 3;
Kubinashi – Vô Thủ – 首无Các chương: 13 (gồm 3), Ngoại truyện 1 (bao gồm 4) và (gồm 6)

Cmùi hương 13 – Gaki cuối có một. Karakasa Kozou cuối có 1, monster Kubinashi tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 3 bao gồm 2;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 7 gồm 3;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onna – Tầng 2 bao gồm 3;

 Phó bản Bí mật Ootegàn – Tầng 1 bao gồm 3;
Satori – Giác – 觉Các chương: 10 (có 4), 11 (tất cả 2)

Chương 10 – 2 Satori từng vị trí 1 nhỏ, 2 Kairaishi mỗi địa điểm 1 con;

Cmùi hương 11 – Boss Momiji gồm 2;

Cmùi hương nước ngoài truyện “Hell Agent vào training” – 2 Momiji từng khu vực 3 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 10 gồm 1;

 Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 1 có 3;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 4 tất cả 3;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 4 đến 6 mỗi nơi 3 con;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 1 cho 3 từng chỗ 3 con;
Jikigaeru – Tkhô cứng Oa Từ Khí – 青蛙瓷器Xúc Xắc/Hũ

Gian LậnCác chương: 4 (bao gồm 1)

Cmùi hương 4 – quái dị Ame Onmãng cầu gồm 1;

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 3 có 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 9 gồm 3;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onna – Tầng 10 gồm 5 nhưng lại rất khó;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 3 gồm 1;
Yuki Onmãng cầu – Tuyết Nữ – 雪女Các chương: 8 (tất cả 2), 12 (tất cả 4)

Cmùi hương 8 – 2 Sakura từng vị trí 1 con;

 Cmùi hương 12 – 2 Doujo mỗi vị trí 1 con, trùm cuối Yuki Onmãng cầu bao gồm 2;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 6 bao gồm 1;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 6 tất cả 4;


Inugami – Khuyển Thần – 犬神Gâu Gâu

Thủ HộCác chương: 10 (gồm 2), Ngoại truyện 1 (bao gồm 9)

 Chương 10 – Satori thứ 2 có 1, Kairaishi thứ 2 có 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 4 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 8 mang đến 10 từng nơi 1 con;
Hone Onna – Cốt Nữ – 骨女Đầu Lâu

Oán HậnCác chương: 10 (tất cả 2), 11 (tất cả 1), 13 (có 1), 17 (có 1), 23 (bao gồm 2)

Cmùi hương 10 – quái vật Shuten Doji có 2;

Cmùi hương 11 – trùm cuối Momiji bao gồm 1;

Chương 13 – monster Kubinashi bao gồm 1;

Chương thơm 17 – boss khủng Lãnh chúa Arakawa gồm 1;

Chương 23 – 2 Hone Onmãng cầu mỗi nơi 1 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 5 có 1, Tầng 6 có 2;

Phong ấn Yêu khí – Hone Onmãng cầu bao gồm 3;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 5 bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 5 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 4 có 4;
Umibouzu – Hải Phường Chủ – 海坊主Biển/Râu/TrượngCác chương: 12 (2)

Chương thơm 12 – 2 Umibouzu mỗi địa điểm 1 con;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 3 bao gồm 1;

 Phong ấn Yêu khí – Umibouzu có 3;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 8 có 3;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 cho 6 từng vị trí 1 nhỏ, Tầng 8 gồm 5;
Kyonshi Ani – Khiêu Khiêu Ca Ca – 跳跳哥哥Nến/Quan TàiCác chương: 10 (có 1), 12 (gồm 2)

Chương 10 – trùm cuối Shuten Doji gồm 1;

Chương thơm 12 – quái thú Yuki Onmãng cầu có 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 5 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 2 có 1;

 Phong ấn Yêu khí – Kyonshi Ani tất cả 3

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 2 có 1;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 4 mang đến 6 từng địa điểm 1 con;
Kairaishi – Khôi Lỗi Sư – 傀儡师Hình Nhân/Thao TúngCác chương: 10 (tất cả 4), 23 (có 2)

 Cmùi hương 10 – 2 Ushi no Toki từng khu vực 1 bé, 2 Kairaishi mỗi nơi 1 con;

Cmùi hương 23 – quái thú Kairaishi gồm 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 5 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Youtouchi – Tầng 5 tất cả 1
Momiji – Quỷ Nữ Hồng Diệp – 鬼女红叶美麗的女妖怪 – A beautiful fairy

身上的飾品 – AccessoriesCác chương: 11 (tất cả 2)

Chương 11 – quái vật Momiji gồm 2;

 Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 1 mang đến 10 từng khu vực 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 5 có 1;
Hangan – Phán Quan – 判官Các chương: 16 (bao gồm 1)

Cmùi hương 16 – quái nhân Hangan gồm 1;

 Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 8 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 7 gồm 1;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 7 gồm 1;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 7 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 7 bao gồm 3, 8 cho 10 mỗi khu vực gồm 2;
Sakura – Anh Hoa Yêu – 樱花妖Các chương: 8 (bao gồm 3)

 Chương thơm 8 – 2 Sakura từng nơi 1 con, Boss tất cả 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 5/10 mỗi chỗ 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 6 gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 6 tất cả 1;
Yumekui – Thực Mộng Mô – 食梦貘Chuông/Ác MộngCác chương: 14 (bao gồm 6)

 Chương thơm 14 – Norikabe cuối có một, monster Yumekui gồm 5;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 4 có 2, Tầng 9 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 7 bao gồm 1;
Hououka – Hỏa Phượng Hoàng – 凤凰火Các chương: 3 (có 1), 20 (tất cả 1)

Chương 3 – monster Hououka bao gồm 1;

Cmùi hương 20 – Hannya thứ hai tất cả 1;

 Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 7 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 5 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 4 cùng 7 mang lại 10 từng vị trí 1 con;

Phong ấn Yêu khí – Hououka có 3;
Momo – Đào Yêu – 桃花妖花 – Flower

舞 – DanceCác chương: 8 (có 1)

Cmùi hương 8 – quái thú Momo gồm 1;

 Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 3 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 6/10 mỗi khu vực 1 con;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 8 đến 10 mỗi nơi 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 5 có một, Tầng 10 gồm 2;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 10 có 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ootegàn – Tầng 8 có 5;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 8 tất cả 2, 9 gồm 1;
Mouba – Mạnh Bà – 孟婆Bát/Cầm

Nha NhaCác chương: 9 (tất cả 2), 23 (gồm 3)

Cmùi hương 9 – quái dị Mouba bao gồm 2;

Chương 23 – Cả 3 Mouba từng địa điểm 1 con;

 Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 5 có 2, Tầng 6 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 5 gồm 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 7 có 1, 8 có 2, 9/10 từng vị trí 3 con;
Kyuuketsuhime – Hấp Huyết Cơ – 吸血姬Dơi/MáuCác cmùi hương 21 (có 4), 22 (bao gồm 1)

Chương 21 – 2 Kyuuketsuhime, quái dị Hotarugusa mỗi vị trí 1 con;

Chương thơm 22 – trùm cuối Jorogumo bao gồm 1;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 2 có 1;

Phá Kết giới/PVP – Không phổ biến;

 Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 7 có 2, Tầng 10 có 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 8 gồm 2;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onna – Tầng 10 tất cả 5 but the fight is Khó;

Phó bạn dạng Bí mật Ootegàn – Tầng 10 tất cả 5;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 10 gồm 2;
Kuro Mujou – Quỷ Sđọng Hắc – 鬼使黑Lưỡi Hái/Đoản Đao/Minc GiớiCác chương: 16 (bao gồm 1)

Chương thơm 16 – quái nhân Hangan tất cả 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 4 có 1;

Phong ấn Yêu khí – Kuro Mujou tất cả 3;

Phó bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 7 gồm 1;

 Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 6 bao gồm 3;
Shiro Mujou – Quỷ Sứ Bạch – 鬼使白Minh Giới/Trắng

Đoạt MệnhCác chương: 16 (có 1)

Chương thơm 16 – monster Hangan gồm 1;

 Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 4 bao gồm 1;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 7 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 6 có 3;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onna – Tầng 9 gồm 2 dẫu vậy cạnh tranh đánh;

Phó bạn dạng Bí mật Ootelẩn thẩn – Tầng 6 gồm 2;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 6 có 1;
Kamaitađưa ra – Liêm Dứu – 镰鼬Chùy/Đinc Ba/RìuPhó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 5 có 1;

Phá Kết giới/PVP – Hay gặp;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 4 gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ootengốc – Tầng 7/8 từng nơi 1 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 9 có 1;

Chương thơm 18 Kamaitabỏ ra bao gồm 14 bé (Khuyên lựa chọn vị phần thưởng trọn gồm cả Mhình họa Thức thần);
Youko – Yêu Hồ – 妖狐Thư Sinh/Mặt NạCác chương: 7 (bao gồm 2)

Chương 7 – Boss Youko tất cả 2;

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 2 có một, Phó phiên bản Nghiệp Nguim Hỏa có 1;

Phó phiên bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 10 có 2;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 9/10 từng khu vực 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ootedại dột – Tầng 8 bao gồm 5;

Ootedại – Đại Thiên Cẩu – 大天狗Lông Vũ/Sáo/QuạtCác chương: 15 (gồm 1), 18 (có 2)

Cmùi hương 15 – Chouchin Kozou cuối bao gồm 1;

Chương 18 – Sanbi no Kitsune đầu tiên có 1, Boss Ootengớ ngẩn có 1;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 4 có một, Tầng 10 có 2;

 Phá Kết giới/PVPhường – Khá phổ biến;

Phó bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 8 cho 10 từng khu vực 1 con;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 9 có 1;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 10 tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ootedại dột – Tầng 8/9 tất cả 2, các tầng không giống từng địa điểm 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 4 tất cả 1;

Shuten Doji – Tửu Thôn Đồng Tử – 酒吞童子Các chương 10 (2) , 22 (1)

Cmùi hương 10 – monster Shuten Doji gồm 2;

Chương thơm 22 – quái dị Jorogumo bao gồm 1

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 7/10 gồm 1;

Phá Kết giới/PVP. – hên xui;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 7 đến 10 từng vị trí 1 con;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 9 bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 8 tất cả 2;
Enma – Diêm Ma – 阎魔Mây/Minh Giới Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 6 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 9 tất cả 1;
Lãnh chúa Arakawa – Hoang Xuyên Chi Chủ – 荒川之主Cmùi hương 17 – quái nhân Lãnh chúa Arakawa bao gồm 1;