THIÊN MỆNH ANH HÙNG

I.Lưu Ý:

- Map không đùa được sinh sống Single Mode >> Bắt phải nghịch sinh hoạt chính sách Local Area Network (LAN) và ko bắt buộc Online- Map tất cả dung tích 73mb nên để đùa được nó đề xuất chúng ta đề nghị thiết lập Patch : HERE- Cài đặtB1: Thoát hoàn toàn "war3.exe" (ra khỏi game)B2: Download Patch "GameDll_fix_mapsize_limit_v4.mix"B3: Copy tệp tin "GameDll_fix_mapsize_limit_v4.mix" và paste thỏng mục war3B4: nghịch game***Lưu ý***: Lúc vào room bắt buộc phải bao gồm Map trước, nếu không tồn tại maps sẽ không còn tải về trên room được- Map không Save được bởi chức năng Save cơ bạn dạng của War3 (F6 hoặc F10/Save) >> Save/Load Code:

II.Hướng dẫn Save/Load:

- Điều Kiện Save: Bội nghĩa 6000, Vàng 120, Danh Vọng 1trăng tròn, đây là ĐK từng trải để save chứ không cần thiếu tính khi chúng ta save sầu maps, rất đầy đủ 6 vật dụng phẩm vào hành trang (nón, áo, giày, trang sức quý, hộ phù, vũ khí)- Mã lệnh: -save- Code: được giữ trực tiếp nối đường dẫn C:TMAHSave.txt (ổ đĩa C thư mục TMAH và mã code phía trong file Save sầu.txt)- Khi msinh sống tệp tin Save.txt bạn sẽ nhận thấy 6 loại chữ, loại bạn quan tâm được coi là dòng code phía bên trong "-load1 xxx... ", "-load2 xxx...", sót lại không ảnh hưởng mang lại quy trình save/load. Bạn theo lần lượt đánh Black và copy 2 mã code này, tiếp nối vào game paste để load theo cú pháp load game- lúc vào trò chơi, nhằm load save sầu thì bạn yêu cầu chọn đúng nhân đồ mình chơi lần trước mới rất có thể load (-load sau thời điểm lựa chọn nhân vật)- Mã lệnh Load Game: -load1 code1 ( -load1 )-load2 code2 ( -load2 )