Gọi a là tập hợp ước của 154. a có số tập hợp con là tập

Hãy nhập câu hỏi của khách hàng, au-79.net đã kiếm tìm đa số thắc mắc có sẵn cho chính mình. Nếu ko vừa lòng cùng với các câu vấn đáp gồm sẵn, các bạn hãy chế tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Gọi a là tập hợp ước của 154. a có số tập hợp con là tập
Để search tập thích hợp con của A ta chỉ việc tra cứu số ước của 154

Ta có:154 = 2 x 7 x 11

Số ước của 154 là : ( 1 + 1 ) x ( 1 + 1 ) x( 1 + 1 ) = 8 ( ước )

Số tập hợp con của tập hợp A là:

2ntrong những số đó n là số phần tử của tập vừa lòng A

=> 2n = 28 = 256 ( tập phù hợp nhỏ )

Trả lời: A gồm 256 tập hợp con
Để tìm kiếm tập thích hợp con của A ta chỉ cần tra cứu số ước của 154

Ta có:154 = 2 x 7 x 11

Số ước của 154 là : ( 1 + 1 ) x ( 1 + 1 ) x( 1 + 1 ) = 8 ( ước )

Số tập đúng theo nhỏ của tập đúng theo A là:

2ntrong số đó n là số bộ phận của tập hợp A

=> 2n= 28= 256 ( tập hợp nhỏ )

Trả lời: A bao gồm 256 tập phù hợp con


Để tra cứu tập hòa hợp con của A ta chỉ cần search số ước của 154

Ta có:154 = 2 x 7 x 11

Số ước của 154 là : ﴾ 1 + 1 ﴿ x ﴾ 1 + 1 ﴿ x ﴾ 1 + 1 ﴿ = 8 ﴾ ước ﴿

Số tập thích hợp nhỏ của tập vừa lòng A là: 2^n trong các số ấy n là số bộ phận của tập vừa lòng A => 2 n = 2 8 = 256 ﴾ tập thích hợp nhỏ ﴿

Trả lời: A tất cả 256 tập hợp con


Xem thêm: Hướng Dẫn Kiểm Tra Photoshop Cs6 Đã Crack Chưa, Làm Sao Để Biết Photoshop Đã Crack Thành Công

Dưới đây là một vài ba thắc mắc rất có thể liên quan tới thắc mắc cơ mà bạn gửi lên. cũng có thể trong số đó có câu trả lời nhưng mà chúng ta cần!

Gọi A là tập vừa lòng ước của 154 . A có số tập hợp ước nhỏ là ?

Đọc tiếp...

Để kiếm tìm tập hợp nhỏ của A ta chỉ việc kiếm tìm số ước của 154

Ta có:154 = 2 x 7 x 11

Số ước của 154 là : ( 1 + 1 ) x ( 1 + 1 ) x ( 1 + 1 ) = 8 ( ước )

Số tập vừa lòng bé của tập thích hợp A là:

2ntrong số đó n là số phần tử của tập thích hợp A

=> 2n= 28= 256 ( tập hòa hợp bé )

Trả lời: A tất cả 256 tập hòa hợp con


điện thoại tư vấn A là tập phù hợp ước của 154. A gồm số tập phù hợp nhỏ là ... tập

Đọc tiếp...

Để tìm kiếm tập đúng theo con của A ta chỉ cần search số ước của 154

Ta có: 154 = 2 x 7 x 11

Số ước của 154 là : ( 1 + 1 ) x ( 1 + 1 ) x( 1 + 1 ) = 8 ( ước )

Số tập hòa hợp bé của tập đúng theo A là: 2ntrong các số đó n là số phần tử của tập vừa lòng A

=> 2n= 28= 256 ( tập phù hợp nhỏ )

Trả lời: A gồm 256 tập đúng theo con


bạn tìm 154 tất cả bao nhiu ước và đó chính là số bộ phận của A

sau đó bạn lấy số phần tử vừa tìm kiếm được x cùng với chủ yếu nó là ra


Kiểm tra Toán thù lớp 6 Giải SGK Toán thù lớp 6 Giải SGK Ngữ văn lớp 6 Giải SGK Tiếng Anh lớp 6 Hỏi đáp Toán thù lớp 6 Hỏi đáp Ngữ văn uống lớp 6 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 6
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗