Hai Gương Phẳng G1 Và G2 Có Mặt Phản Xạ Quay Vào Nhau Và Tạo Với Nhau Một Góc 60

Hai gương phẳng G1và G2có mặt phản xạ quay vào nhau và tạo với nhau một góc α (hình 4.9). Tia tới SI được chiếu lên gương G1lần lượt phản xạ một lần trên gương G1rồi một lần trên gương G2. Biết góc tới trên gương G1bằng 30o. Tìm góc α để tia tới trên gương G1và tia phản xạ trên gương G2vuông góc với nhau?

*


Bạn đang xem: Hai gương phẳng g1 và g2 có mặt phản xạ quay vào nhau và tạo với nhau một góc 60

*
Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại au-79.net. Đăng ký ngay!

*
Thi online trên app au-79.net. Tải ngay!


*

Tại I, theo định luật phản xạ, ta có:

*

Trong tam giác IJO, ta có:

*

Tại K, theo định luật phản xạ, ta có:

*

Từ (1) và (2) ta được:

*

Trong tam giác IKJ, ta có:

*

Để tia tới SI trên gương G1vuông góc với tia phản xạ JR trên gương G2thì:

*


HÓA 12 - BUỔI 7. BÀI TẬP ESTE PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY - DẠNG THỦY PHÂN ESTE ĐA CHỨC VÀ CHẤT BÉO - Livestream HÓA thầy TÀI


Chiếu một tia sáng vuông góc với một mặt gương phẳng. Góc phản xạ r có giá trị nào sau đây?

A. r = 90o

B. r = 45o

C. r = 180o

D. r = 0o


Hai gương phẳng G1và G2đặt vuông góc với nhau, mặt phản xạ quay vào nhau. Tia tới SI được chiếu lên gương G1(hình 4.8) lần lượt phản xạ một lần trên gương G1rồi trên gương G2. Góc tạo bởi tia tới SI và tia phản xạ cuối cùng trên gương G2có giá trị nào sau đây?

*

A. 180o

B. 60o

C. 45o

D. 90o


Hai gương phẳng G1và G2đặt song song với nhau, mặt phản xạ quay vào nhau. Tia tới SI được chiếu lên gương G1phản xạ một lần trên gương G1và một lần trên gương G2( hình 4.7). Góc tạo bởi tia tới SI và tia phản xạ cuối cùng trên gương G2có giá trị nào sau đây?

*

A. 0o

B. 60o

C. 45o

D. 90o


Xem thêm: Bí Kíp Leo Rank: Xây Dựng Bảng Ngọc Cho Pháp Sư, Bảng Ngọc Phép Liên Quân Mùa 18

Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 40o. Góc tới có giá trị nào sau đây?

A. 20o

B. 80o

C. 40o

D. 60o


Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng (hình 4.2)

*

Vẽ một vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ theo phương nằm ngang từ trái sang phải.


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, au-79.net HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

*

*

*