HANDICAPPED LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Handicapped là gì

*
*
*

handicap
*

handicap /"hændikæp/ danh từ cuộc thi tất cả chấp (đẻ cho phía 2 bên cân nặng sức) điều chấp (trong một cuộc thi) (nghĩa bóng) sự cản trở; điều bất lợi
sự bất lợiLĩnh vực: y họckỉm năng lực tgọi năngfan tàn tậtLĩnh vực: xây dựngtật nguyền
*

Xem thêm: Làm Sao Để Biết Photoshop Cs6 Đã Được Crack, Làm Sao Để Biết Photoshop Đã Cờ Rắc Thành Công

*

*

handicap

Từ điển Collocation

handicap noun

1 physical/mental disability

ADJ. serious, severe | mild | mental, physical, visual She can"t drive sầu because of her visual handicap.

VERB + HANDICAPhường be born with, have, suffer (from) Over a million people in Great Britain suffer from mental handicap. | cause | cope with, overcome She has managed to lớn overcome her physical handicaps.

PREP.. despite a/the ~ Despite her handicap, Jane is able to lớn hold down a full-time job.

2 disadvantage

ADJ. big, considerable, great, major, real, serious, severe, terrible Lachồng of transport was a major handicap.

VERB + HANDICAPhường have sầu, suffer If you don"t speak the language, you"ve sầu got a real handicap. | prove sầu His lachồng of height can prove sầu a handicap against tall players.

PREPhường. despite a/the ~ | ~ to lớn This could be a serious handicap to lớn her education.

Từ điển WordNet


n.

advantage given to a competitor to lớn equalize chances of winning

v.

attempt to lớn forecast the winner (especially in a horse race) and assign odds for or against a contestant

English Synonym và Antonym Dictionary

handicaps|handicapped|handicappingsyn.: burden disadvantage hindrance load

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ bỏ | Tra câu