WEB DRAMA: HERO'S DREAM

*
Synopsis và Plot Summary

A clashing of historical events & science fiction take place towards the over of the Qin Dynasty và the beginning of Han & revolves around historical figures like Qin Shi Huang, Liu Bang, Han Xin, Zhang Liang & Xiang Yu.Han Xin (Oho Ou) is a young man with insurmountable abilities, but his talents are not appreciated in his time and he endures the abuse & humiliation from others. One day, a mysterious man in blachồng offers Han Xin a change khổng lồ change his fate. Through the power of the gods, the man in blachồng will help Han Xin in exchange for a khuyến mãi. As Qin Shi Huang (Qiao Zhenyu), Liu Bang (Zhang Danfeng), Xiang Yu (Yu Jiwei), Zhang Liang (Li Yuxian) walk towards the eye of the storm, Han Xin realizes that a hidden force has been controlling the shifting of dynasties.

Fun Facts

It is produced by Youku in collaboration with other companies.Filming took place in Hengdian World Studgame ios.Filming lasted around five sầu months beginning on March 31, 2017 & ending on August 16, 2017.

Cast
*
Tiffany Tang Yan as Nu Xi
*
Qiao Zhenyu as Qin Shihuang
*
Zhang Danfeng as Liu Bang
*
Karimãng cầu Hai Ling as Qian Xiaofang
*
Oho Ou Hao as Han Xin
*
Sun Zhenni as Tian Yi
*
Chen Jinru as Mo Wu
*
Mi Lu as Lu Hou
*
Tim Yu Jiwei as Xiang Yu
Supporting CastYu Jian as Zi YingXu YiheFu Haoran Stills
*

Bạn đang xem: Web drama: hero's dream

Show more...
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Posters
*

Xem thêm: Hội Đồng Quản Trị ( Board Member Là Gì, Nghĩa Của Từ Board Member

Show more...
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Let us know why you lượt thích Hero's Dream in the comments section. Please also chia sẻ these fun facts using the social media buttons below.