If any nghĩa là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ au-79.net.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một bí quyết lạc quan.
Bạn đang xem: If any nghĩa là gì

We use any with of before articles (a/an, the), demonstratives (this, these), pronouns (you, us) or possessives (his, their): …
Any doesn’t have a negative sầu meaning on its own. It must be used with a negative word to mean the same as no. …
We use any và every lớn talk about the total numbers of things in a group. Their meanings are not exactly the same: …
We use any with of before articles (a/an, the), demonstratives (this, these), pronouns (you, us) or possessives (his, their): …
Any doesn’t have a negative sầu meaning on its own. It must be used with a negative word to lớn mean the same as no. …
We use any & every lớn talk about the total numbers of things in a group. Their meanings are not exactly the same: …
one of or each of, or a stated amount of (something that is more than one or has a number of parts), without saying which particular part is meant:
None of this, however, in any way invalidates previous conclusions about the rate at which the social classes are becoming related to lớn one another.


Xem thêm: Hướng Tốt, Hướng Xấu Cho Nam, Nữ Sinh Năm 1987 Hợp Hướng Nhà Nào ?

Các quan điểm của các ví dụ không bộc lộ cách nhìn của các chỉnh sửa viên au-79.net au-79.net hoặc của au-79.net University Press giỏi của các đơn vị cấp phép.
irgendeiner/irgendeine/irgendeines, irgendwelcher/irgendwelche/irgendwelches, jeder/jede/jedes…
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập au-79.net English au-79.net University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện


Xem thêm: Cách Tải Mega Bằng Idm Mới Nhất 2018, Tải Mọi File Mega

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Chuyên mục: Blockchain