If Anything Là Gì

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:on the contrary if anything
Vietnamese translation:(mà) tất cả lẽ/hoàn toàn có thể là trái lại
Entered by:This person is a au-79.net Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to lớn be a au-79.net Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Nam Vo

Bạn đang xem: If anything là gì

09:17 Dec 29, 2016
English lớn Vietnamese translationsTech/Engineering - Electronics / Elect Eng / Schumann Resonance
English term or phrase: on the contrary if anything
I have sầu difficulty understanding this phrase. Help, please! Context: There has also been rumor circulating in some esoteric circles about the 7.8 Hz. Schumann frequency increasing và that this implies a raising of the awareness or spirituality of human consciousness. In my opinion, both points are nonsense built upon misunderstandings about the fluctuating and multi-frequency nature of the Schumann Resonances & about the nature of frequencies in general. Even if it were true (which would require a significant change in the physical form size of the Earth or in her surrounding atmosphere), an increase in frequency does not imply an increase in awareness--on the contrary if anything.
This person is a au-79.net Certified PRO in English lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means lớn be a au-79.net Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nam Vo

Xem thêm: Định Nghĩa Của Từ " Puzzle Là Gì Trong Tiếng Anh? Puzzles Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

*

Local time: 05:42
(mà) bao gồm lẽ/có thể là trái lại
Explanation:10. If cần sử dụng hơi phổ biến với một số trong những trường đoản cú như “any/anything/ever/not” diễn đạt phủ định Ex: There is little if any good evidence for flying saucers. (=There is little evidence if ther is any at all, for flying saucers) (Có siêu không nhiều minh chứng về đĩa cất cánh, giả dụ quả là tất cả một chút) Ex: I’m not angry. If anything, I feel a little surprised. (Tôi không khó chịu gì đâu. Mà trái lại tôi cảm giác hơi ngạc nhiên) a, Thành ngữ này còn mô tả chủ kiến ướm thử: Nếu có… Ex: I’d say he was more lượt thích a father, if anything (Tôi xin nói rằng ông ấy còn hơn cả một tín đồ phụ vương, nếu như nói theo cách khác chũm.) Even if it were true (which would require a significant change in the physical kích thước of the Earth or in her surrounding atmosphere), an increase in frequency does not imply an increase in awareness--on the contrary if anything. = ngay khi trường hợp điều này là đúng (...), sự tăng thêm về tần số không ngụ ý sự ngày càng tăng về dìm thức--mà lại tất cả lẽ/rất có thể là trái lại