IMPRESS LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Impress là gì

*
*
*

impress
*

impress /im"pres/ danh từ sự đóng góp dấu lốt (đóng góp vào, in vào...) (nghĩa bóng) vệt ấna work bearing an impress of genius: tác phẩm mang dấu tích của một thiên tài ngoại động từ đóng góp, in (lốt lên chiếc gì); đóng vệt vào, in dấu vào (dòng gì)khổng lồ impress the wax with a stamp: đóng góp vệt vào miếng sáp bởi bé dấu ghi sâu vào, khắc sâu vào, in sâu vàokhổng lồ impress something on the memory: ghi sâu cái gì vào cam kết ức khiến ấn tượng; làm cảm đụng, làm cảm kíchto lớn be deeply impressed by someone"s kindness: cảm kích sâu sắc bởi vì lòng xuất sắc của ai ngoại cồn từ (sử học) hiếp dâm (thanh khô niên...) tòng quân, bắt (thanh khô niên...) đi lính trưng thu, sung công (mặt hàng hoá...) chuyển vào, cần sử dụng (đông đảo sự khiếu nại... để triển khai minh chứng, để lập luận...)
dấuđóng dấuhoađục lỗsự đóngsự inchế tạo ra lỗimpress systemcách làm kế toán thù tiền tạm bợ ứngimpress systemchi phí trả trước tất cả mức quy định

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): impression, impress, impressionable, impressive, impressively


*

Xem thêm: 99+ Stt Hài Hước Về Tình Yêu Bá Đạo Nhất, Những Câu Nói Hay, Hài Hước Về Tình Yêu

*

*

impress

Từ điển Collocation

impress verb

ADV. really His work really impressed me.

VERB + IMPRESS be determined to, be keen to lớn, hope to lớn, want khổng lồ | attempt lớn, seek to lớn, try lớn | be designed to | fail lớn The results failed lớn impress us.

PREPhường. with She impressed us with both the depth & range of her knowledge.

PHRASES an attempt/effort khổng lồ impress sb, be easily impressed I was young & easily impressed.

Từ điển WordNet


English Synonym and Antonym Dictionary

impresses|impressed|impressingsyn.: affect engrave sầu establish fix imprint mark plant root stamp strike