Nghĩa của từ : inform

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam giới TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtTthánh thiện Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
inform
*
informngoại đụng trường đoản cú (lớn inkhung sometoàn thân of / about something) đến ai biết về dòng gì; nói mang lại ai biết to lớn inkhung the casualty ward about a car accident báo cho phòng cấp cứu vớt biết một vụ tai nạn thương tâm xe khá have you informed the police? anh đang báo mang lại cảnh sát chưa? he informed the police that some money was missing anh ta báo mang lại cảnh sát biết rằng gồm bị mất tiền keep me informed of /about what happens gồm chuyện gì xẩy ra thì báo mang lại tôi biết to inform oneself of the facts từ bỏ bản thân khám phá sự việc (lớn insize against / on somebody) giới thiệu vật chứng hoặc lời tố giác ai (mang lại công an biết); knhì báo one of the criminals informed against/on the rest of the gang một thương hiệu vào bọn tội nhân sẽ khai báo về đa số tên còn sót lại vào băng team nêu đầy đủ nét đa phần của dòng gì; thấm nhuần the sense of justice which informs all her writings ý thức về công lý thnóng nhuần tất cả những trước tác của bà ấy ban bố, truyền dữ kiện, thông báo
*
/in"fɔ:m/ nước ngoài hễ từ cung cấp tin cho; cho biết truyền mang đến (ai...) (cảm xúc, đức tính...)
*
lớn insize someone with the thriftiness
*
truyền mang lại ai tính tiết kiệm ngân sách và chi phí nội đụng trường đoản cú cung cấp thông tin tức cung cấp tài liệu (nhằm cáo buộc đến ai)
*