Information System Là Gì

Hế lô a ji nô mxe hơi anh em!!! Bài này bản thân đã note về 1 Một trong những ngành học tập có lẽ rằng được google những độc nhất vô nhị giữa những năm trở lại đây: Hệ thống đọc tin cai quản lý, tốt còn gọi là MIS