Integer là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Integer là gì

*
*
*

integer
*

Integer (Econ) Số nguyên+ Một số tròn, không có phần thập phân giỏi phân số.
integer /"intidʤə/ danh từ
(toán học) số nguyên mẫu ngulặng, vật dụng hoàn toản, toàn diện và tổng thể, toàn bộnguyênGaussian integer: số nguyên ổn GauxơGaussian integer: số nguyên Gausscomplex integer: số ngulặng phứccomplex integer: số nguyên Gauxơcomplex integer: số ngulặng Gaussdivisible by an integer: phân tách hết mang đến một vài nguyêndivision of a fraction by an integer: phân chia một phân số đến một số trong những nguyêndivisor of an integer: ước số của một vài nguyêneven integer: số nguyên chẵngauss integer number: số nguyên ổn Gauxơinteger constant: hằng nguyêninteger constant: hằng số nguyêninteger data type: hình dáng dữ liệu nguyêninteger expression: biểu thức số nguyêninteger number: số nguyêninteger part: phần nguyêninteger polyhedron: đa diện nguyêninteger programming: quy hoạch nguyêninteger programming: lập trình sẵn số nguyêninteger solution: nghiệm nguyêninteger type: hình dáng nguyêninteger type: đẳng cấp số nguyêninteger unit: cỗ số nguyêninteger value: quý hiếm đẳng cấp số nguyêninteger variable: đổi mới nguyêninteger variable: đổi thay số nguyênlong integer conversion: sự biến hóa số nguyên dàimulidigit integer: số nguyên những chữ sốmultidigit integer: số nguim những chữ sốnegative sầu integer: số ngulặng âmnon-negative sầu integer: số ngulặng không âmnon-negative sầu integer: số ngulặng từ bỏ nhiênpositive integer: số ngulặng dươngsigned integer: số nguyên ổn có dấusmall integer: số nguim nhỏunsigned integer constant: hằng nguim không dấuLĩnh vực: toán & tinsố nguyênGiải thích VN: Là số không tồn tại phần thập phân (0, 1, 25, 173, 1032, ...). Giá trị số nguyên ổn hoàn toàn có thể nhỏ nhiều hơn, bởi hoặc lớn hơn 0.Gaussian integer: số ngulặng GauxơGaussian integer: số nguim Gausscomplex integer: số nguyên ổn phứccomplex integer: số ngulặng Gauxơcomplex integer: số ngulặng Gaussdivisible by an integer: phân chia không còn cho một vài nguyêndivision of a fraction by an integer: phân chia một phân số mang đến một vài nguyêndivisor of an integer: ước số của một số nguyêneven integer: số nguyên ổn chẵngauss integer number: số nguyên Gauxơinteger constant: hằng số nguyêninteger expression: biểu thức số nguyêninteger programming: lập trình số nguyêninteger type: loại số nguyêninteger unit: bộ số nguyêninteger value: quý giá hình dáng số nguyêninteger variable: phát triển thành số nguyênlong integer conversion: sự đổi khác số nguim dàimulidigit integer: số nguim các chữ sốmultidigit integer: số nguyên ổn những chữ sốnegative sầu integer: số nguyên ổn âmnon-negative sầu integer: số nguyên ổn không âmnon-negative sầu integer: số nguyên ổn từ nhiênpositive sầu integer: số ngulặng dươngsigned integer: số ngulặng có dấusmall integer: số nguim nhỏsố nguyêninteger programmingquy hướng nguyên
*

*

Xem thêm: Guitarist Là Gì - Nghĩa Của Từ : Guitarist

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

integer

Từ điển WordNet


n.


Microsoft Computer Dictionary

n. 1. A positive or negative “whole” number, such as 37, –50, or 764. 2.A data type representing whole numbers. Calculations involving only integers are much faster than calculations involving floating-point numbers, so integers are widely used in programming for counting and numbering purposes. Integers can be signed (positive sầu or negative) or unsigned (positive). They can also be described as long or short, depending on the number of bytes needed khổng lồ store them. Short integers, stored in 2 bytes, cover a smaller range of numbers (for example, –32,768 through 32,767) than vì long integers (for example, –2,147,483,648 through 2,147,483,647), which are stored in 4 bytes. Also called: integral number. See also floating-point notation.