NGHĨA CỦA TỪ JAM

jam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng với ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phạt âm jam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa của jam.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ jam


Từ điển Anh Việt

jam

/dʤæm/

* danh từ

mứt

real jam

(tự lóng) điều đắc ý, điều hết sức thụ vị

* danh từ

sự kẹp chặt, sự xay chặt

sự ấn vào, sự tọng vào, sự nhồi nhét

chỗ đông người rầm rịt, đám đông tắc nghẽn

traffic jam: con đường tắc nghẽn; giao thông vận tải tắc nghẽn

sự mắc kẹt, sự kẹt (sản phẩm công nghệ...)

(thông tục) thực trạng khó khăn, tình cố kỉnh khó khăn xử, yếu tố hoàn cảnh bế tắc

(raddiô) nhiễu (thời điểm thu)

* nước ngoài rượu cồn từ

ép chặt, kẹp chặt

lớn jam one"s finger in the door: kẹp ngón tay sinh sống cửa

((thường) + into) ấn vào, tọng vào, nhồi nhét, nhồi chặt

làm tắc nghẽn (con đường xá...)

(kỹ thuật) có tác dụng mắc kẹt, kẹt chặt, hãm kẹt lại; chêm, chèn

to lớn jam the brake: hãm kẹt phanh hao lại

(raddiô) phá, làm nhiễu (một lịch trình phát thanh khô, làn sóng...)

* nội cồn từ

bị chêm chặt, mắc kẹt, kẹt chặt (phần tử trang bị...)

bị nén chặt, bị xếp chật ních, bị nhồi chặt

(tự Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ứng tác, ứng tấu (nhạc ja)


Từ điển Anh Việt - Chuim ngành

jam

* kinh tế

mứt dẻo

* kỹ thuật

bị tắc

chèn

ép

tạo nhiễu

kẹt

làm kẹt

làm nhiễu

nén

ngàm

nhiễu

mắc kẹt

phá rối

sự chẹn

sự kẹt

xây dựng:

kèm chặt

cơ khí & công trình:

kẹt (cứng)

hóa học & vật liệu:

miết


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ bỏ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ bỏ new từng ngày, luyện nghe, ôn tập với kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích phù hợp tự điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh cùng với tổng số 590.000 từ bỏ.

Xem thêm: Kết Hợp Chặt Chẽ Phát Triển Kinh Tế


*

Từ liên quan
Hướng dẫn bí quyết tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa bé trỏ vào ô search tìm với nhằm thoát khỏi.Nhập trường đoản cú buộc phải tra cứu vào ô search tìm cùng coi các tự được lưu ý hiện ra dưới.khi nhỏ trỏ vẫn bên trong ô kiếm tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển thân những từ bỏ được gợi ý.Sau kia dìm (một đợt nữa) giúp xem chi tiết tự kia.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô kiếm tìm tìm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ bỏ đề nghị tìm vào ô tìm kiếm cùng xem những tự được gợi ý hiển thị bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.
Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá nđính thêm bạn sẽ không bắt gặp từ bỏ bạn muốn kiếm tìm vào danh sách gợi ý,lúc đó bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo nhằm hiển thị từ bỏ đúng mực.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*