Key oem là gì

Product Key là một trong những cụm từ bỏ, một khái niệm đang thừa rất gần gũi đối với đầy đủ các bạn hay thiết lập lại Windows rồi đúng không ạ. Vậy các bạn đang gọi biết đa số gì về Product Key bên trên hệ điều hành Windows rồi ? mình tin chắc hẳn một điều đó là tất cả cực kỳ ít chúng ta phát âm một giải pháp đúng đắn về nó