KGM LÀ GÌ

Thanh khô bình htc bây giờ đã share cho các bạn Bảng viết tắt những đơn vị đo quốc tế chuẩn

TÊN TIẾNG ANHTÊN TIẾNG VIỆT
SETSETSBộ
DZNDOZEN
GROGROSSTổng (trọng lượng)
THIN THOUSANDSNghìn
PCEPIECESCái, chiếc
PRPAIRĐôi, cặp
MTRMETRESMét
FOTFEETPhút
YRDYARDSI-at
MTKSQUARE METRESMét vuông
FTKSQUARE FEETPhút vuông
YDKSQUARE YARDSI-at vuông
GRMGRAMMESGam
GDWGRAMMES BY DRY WEIGHTGam (theo trọng lượng khô)
GICGRAMMES INCLUDING CONTAINERSGam (bao gồm công-ten-nơ)
GIIGRAMMES INCLUDING INNER PACKINGSGam (bao hàm vỏ hộp gói gọn mặt trong)
GMCGRAMMES BY METAL CONTENTGam (theo lượng chất kyên loại)
KGMKILO-GRAMMESKi-lô-gam
KDWKILO-GRAMMES BY DRY WEIGHTKi-lô-gam (theo trọng lượng khô)
KICKILO-GRAMMES INCLUDING CONTAINERSKi-lô-gam (bao gồm công-ten-nơ)
KIIKILO-GRAMMES INCLUDING INNER PACKINGSKi-lô-gam (bao gồm bao bì gói gọn mặt trong)
KMCKILO-GRAMMES BY METAL CONTENTKi-lô-gam (theo hàm lượng kim loại)
TNEMETRIC-TONSTấn
MDWMETRIC-TONS BY DRY WEIGHTTấn (theo trọng lượng khô)
MICMETRIC-TONS INCLUDING CONTAINERSTấn (bao gồm công-ten-nơ)
MIIMETRIC-TONS INCLUDING INNER PACKINGSTấn (bao hàm bao bì gói gọn bên trong)
MMCMETRIC-TONS BY METAL CONTENTTấn (theo lượng chất kyên loại)
ONZOUNCEAo-xơ
ODWOUNCE BY DRY WEIGHTAo-xơ (theo trọng lượng khô)
OICOUNCE INCLUDING CONTAINERSAo-xơ (bao gồm công-ten-nơ)
OIIOUNCE INCLUDING INNER PACKINGSAo-xơ (bao hàm bao bì đóng gói mặt trong)
OMCOUNCE BY METAL CONTENTAo-xơ (theo các chất kyên ổn loại)
LBRPOUNDSPao
LDWPOUNDS BY DRY WEIGHTPao (theo trọng lượng khô)
LICPOUNDS INCLUDING CONTAINERSPao (bao hàm công-ten-nơ)
LIIPOUNDS INCLUDING INNER PACKINGSPao (bao hàm vỏ hộp gói gọn mặt trong)
LMCPOUNDS BY METAL CONTENTPao (theo hàm vị kyên ổn loại)
STNSHORT TONTấn ngắn
LTNLONG TONTấn dài
DPTDISPLA CEMENT TONNAGETrọng tải
GTGROSS TONNAGE FOR VESSELSTổng trọng thiết lập tàu
MLTMILLI-LITRESMi-li-lít
LTRLITRESLít
KLKILO-LITRESKi-lô-lít
MTQCUBIC METRESMét khối
FTQCUBIC FEETPhút khối
YDQCUBIC YARDSI-at khối
OZIFLUID OUNCEAo-xơ đong (đơn vị chức năng đo lường và thống kê thể tích)
TROTROY OUNCETroi ao-xơ
PTIPINTSPanh
QTQUARTSLkhông nhiều Anh
GLLWINE GALLONSGa-lông rượu
CTCARATSCara
LCLACTOSE CONTAINEDHàm lượng Lactoza
KWHKILOWATT HOURKi-lô-oát giờ
ROLROLLCuộn
UNCCONCon
UNUCUCủ
UNYCAYCây
UNHCANHCành
UNQQUAQuả
UNNCUONCuốn
UNVViên/Hạt
UNKKiện/Hộp/Bao
UNTThanh/Mảnh
UNLLon/Can
UNBQuyển/Tập
UNAChai/ Lọ/ Tuýp
UNDTút

Bảng viết tắt các đơn vị chức năng đo dẫn xuất

TTĐại lượngĐơn vịThể hiện tại theo đơn vị cơ bạn dạng thuộc hệđơn vị SI
TênKý hiệu
1. Đơn vị không gian, thời hạn cùng hiện tượng lạ tuần hoàn
1.1góc phẳng (góc)radianradm/m
1.2góc khốisteradiansrm2/m2
1.3diện tíchmét vuôngm2m.m
1.4thể tích (dung tích)mét khốim3m.m.m
1.5tần sốhécHzs-1
1.6vận tốc gócradian

trên giây

rad/ss-1
1.7gia tốc gócradian trên giây bình phươngrad/s2s-2
1.8vận tốcmét trên giâym/sm.s-1
1.9gia tốcmét bên trên giây bình phươngm/s2m.s-2
2. Đơn vị cơ
2.1khối lượng theo chiều lâu năm (tỷ lệ dài)kilôgam

bên trên mét

kg/mkilogam.m-1
2.2cân nặng theo mặt phẳng (mật độ mặt)kilôgam

bên trên mét vuông

kg/m2kilogam.m-2
2.3trọng lượng riêng (mật độ)kilôgam

trên mét khối

kg/m3kilogam.m-3
2.4lựcniutơnNm.kilogam.s-2
2.5mômen lựcniutơn métN.mmét vuông.kilogam.s-2
2.6áp suất, ứng suấtpascanPam-1.kilogam.s-2
2.7độ nhớt đụng lựcpascan giâyPa.sm-1.kg.s-1
2.8độ nhớt động họcmét vuông

trên giây

m2/smét vuông.s-1
2.9công, năng lượngjunJmét vuông.kilogam.s-2
2.10công suấtoátWmét vuông.kg.s-3
2.11lưu lại lượng thể tíchmét khối

trên giây

m3/sm3.s-1
2.12lưu lượng khối lượngkilôgam

bên trên giây

kg/skg.s-1
3. Đơn vị nhiệt
3.1nhiệt độ Celsiusđộ CelsiusoCt = T – T0; trong những số ấy t là ánh nắng mặt trời Celcius, T là ánh nắng mặt trời nhiệt độ rượu cồn học tập với T0 =273,15.

Bạn đang xem: Kgm là gì

3.2nhiệt lượngjunJmét vuông.kg.s-2
3.3nhiệt lượng riêngjun trên kilôgamJ/kgm2.s-2
3.4nhiệt độ dungjun trên kenvinJ/Km2.kilogam.s-2.K-1
3.5nhiệt độ dung khối (sức nóng dung riêng)jun trên kilôgam kenvinJ/(kg.K)m2.s-2.K-1
3.6thông lượng nhiệtoátWmét vuông.kg.s-3
3.7thông lượng sức nóng bề mặt (tỷ lệ thông lượng nhiệt)oát trên

mét vuông

W/m2kg.s-3
3.8hệ số truyền nhiệtoát bên trên mét vuông kenvinW/(m2.K)kilogam.s-3.K-1
3.9độ dẫn nhiệt (hệ số dẫn nhiệt)oát trên

mét kenvin

W/(m.K)m.kg.s-3.K-1
3.10độ phát tán nhiệtmét vuông

trên giây

m2/sm2.s-1
4. Đơn vị năng lượng điện cùng từ
4.1điện lượng (điện tích)culôngCs.A
4.2năng lượng điện thay, hiệu điện ráng (năng lượng điện áp), mức độ điện độngvônVmét vuông.kilogam.s-3.A-1
4.3cường độ năng lượng điện trườngvôn trên métV/mm.kilogam.s-3.A-1
4.4năng lượng điện trởômWmét vuông.kilogam.s-3.A-2
4.5năng lượng điện dẫn (độ dẫn điện)simenSm-2.kg-1.s3.A2
4.6thông lượng năng lượng điện (thông lượng năng lượng điện dịch)culôngCs.A
4.7mật độ thông lượng điện (điện dịch)culông trên

mét vuông

C/m2m-2.s.A
4.8công, năng lượngjunJm2.kilogam.s-2
4.9cường độ từ trườngampe trên métA/mm-1.A
4.10năng lượng điện dungfaraFm-2.kg-1.s4.A2
4.11độ từ cảmhenryHmét vuông.kg.s-2.A-2
4.12từ bỏ thôngvebeWbm2.kg.s-2.A-1
4.13tỷ lệ từ bỏ thông, cảm ứng từteslaTkg.s-2.A-1
4.14suất từ bỏ độngampeAA
4.15năng suất chức năng (công suất)oátWmét vuông.kilogam.s-3
4.16năng suất biểu kiếnvôn ampeV.Amét vuông.kg.s-3
4.17năng suất khángvarvarm2.kilogam.s-3
5. Đơn vị ánh sáng và phản xạ điện từ tất cả liên quan
5.1tích điện bức xạjunJm2.kg.s-2
5.2hiệu suất bức xạ (thông lượng bức xạ)oátWm2.kg.s-3
5.3độ mạnh bức xạoát bên trên steradianW/srmét vuông.kilogam.s-3
5.4độ chói năng lượngoát bên trên steradian mét vuôngW/(sr.m2)kilogam.s-3
5.5năng suất bức xạoát trên

mét vuông

W/m2kilogam.s-3
5.6độ rọi năng lượngoát trên

mét vuông

W/m2kg.s-3
5.7độ chóicandela trên

mét vuông

cd/m2m-2.cd
5.8quang quẻ thônglumenlmcd
5.9lượng sánglumen giâylm.scd.s
5.10năng suất chiếu sáng (độ trưng)lumen trên

mét khối

J/m3m-1.kilogam.s-2
6.5công suất âmoátWmét vuông.kilogam.s-3
6.6độ mạnh âmoát trên

mét vuông

W/m2kilogam.s-3
6.7trsống kháng âm (mức độ cản âm học)pascan giây

bên trên mét khối

Pa.s/m3m-4.kilogam.s-1
6.8trsống phòng cơ (sức cản cơ học)niutơn giây

bên trên mét

N.s/mkg.s-1
7. Đơn vị hoá lý với trang bị lý phân tử
7.1nguim tử khốikilôgamkgkg
7.2phân tử khốikilôgamkgkg
7.3độ đậm đặc molmol trên

mét khối

mol/m3m-3.mol
7.4hoá thếjun trên molJ/molmét vuông.kg.s-2.mol-1
7.5hoạt độ xúc táckatalkats-1.mol
8. Đơn vị sự phản xạ ion hoá
8.1độ pchờ xạ (hoạt độ)becơrenBqs-1
8.2liều kêt nạp, kermagrayGymét vuông.s-2
8.3liều tương đươngsivơSvmét vuông.s-2
8.4liều chiếuculông bên trên kilôgamC/kgkg-1.s.A

Bảng các đơn vị chức năng đo lường và tính toán siêng ngành sệt biệt 

TTĐại lượngĐơn vị giám sát và đo lường chuyên ngành đặc biệtGiá trịMục đích

sử dụng

TênKý hiệuMột (01) đơn vị chức năng đo lường chăm ngành quánh biệtChuyển thay đổi theo đơn vị chức năng giám sát và đo lường ở trong hệ đơn vị SI
1diện tíchhéctaha1 ha10 000 m2Chỉ dùng trong đo diện tích S ruộng đất.
barnb1 b10-28 m2Chỉ sử dụng trong đồ lý hạt nhân và nguyên tử
2tần sốvòng

trên giây

r/s1 r/s

1 Hz

Chỉ cần sử dụng vào đo tần số những hoạt động tảo.
vòng

bên trên phút

r/min1 r/min

1/60 Hz

Chỉ cần sử dụng vào đo tần số những hoạt động con quay.
3máu ápmilimét thuỷ ngânmmHg

1 mmHg

133,322 Pa

Chỉ dùng trong đo tiết áp
4nhiệt lượngcalocal1 cal4,186 8 JChỉ cần sử dụng trong nghành nghề thực phẩm
5kân hận lượngcaratct1 ct

0,2 g

Các biện pháp về câu hỏi trình bày, thể hiện các đơn vị chức năng thống kê giám sát thỏa thuận theo Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15 mon 8 trong năm 2007 của nhà nước – PHỤ LỤC II 

1. Tên Gọi, cam kết hiệu trong một đơn vị chức năng buộc phải được trình diễn cùng một kiểu dáng giống như nhau (cùng là tên gọi của đơn vị hoặc cùng là ký kết hiệu của đối kháng vị).

Ví dụ: kilômét /giờ hoặc km /h (không được viết: kilômét /h hoặc km /giờ).

2. Tên đơn vị chức năng đề nghị viết bằng chữ thường xuyên, phong cách trực tiếp đứng, không viết hoa ký từ bỏ trước tiên tất cả thương hiệu đơn vị nguồn gốc xuất phát điểm từ 1 tên riêng rẽ, trừ ánh sáng Celsius.

Ví dụ: mét, giây, ampe, kenvin, pascan…

3. Ký hiệu đơn vị yêu cầu viết bằng chữ hay, thứ hạng thẳng đứng, trừ đơn vị lkhông nhiều (L).

Ví dụ: m, s…

Trường thích hợp thương hiệu đơn vị nguồn gốc xuất xứ xuất phát từ một thương hiệu riêng biệt thì ký kết từ trước tiên vào ký kết hiệu đơn vị chức năng cần viết hoa.

Ví dụ: A, K, Pa…

4. Không được sản xuất cam kết hiệu đơn vị thống kê giám sát xác nhận yếu tố phụ hoặc cam kết hiệu không giống.

Ví dụ: ko được sử dụng We là cam kết hiệu đơn vị năng suất điện năng thay cho ký kết hiệu giải pháp là W.

5. Khi trình bày đơn vị bên dưới dạng phxay nhân của hai tuyệt nhiều ký kết hiệu đơn vị phải sử dụng lốt chnóng (.).

Xem thêm: Đọc Phần 1: 12 Cung Hoàng Đạo Là Ai Trong Fairy Tail ? Đọc Phần 1: 12 Chòm Sao Là Ai Trong Fairy Tail

Ví dụ: đơn vị chức năng hiệu suất điện trở là mét kenvin lên trên oát nên viết: m.K/W (với m là ký hiệu của mét) để rành mạch với milikenvin ở oát: mK/W (với m là ký hiệu mili của tiền tố SI)

6. lúc trình bày đơn vị chức năng bên dưới dạng phxay phân chia được sử dụng gạch ốp ngang (-),gạch men chéo g (/)hoặc lũy thừa âm. h

Ví dụ: mét trên giây, ký hiệu là , hoặc m /s hoặc m.s -1.Riêng ngôi trường đúng theo sau dấu gạch ốp chéo cánh bao gồm nhị giỏi các cam kết hiệu đơn vị chức năng thì phải đặt những đơn vị này trong vệt ngoặc 1-1 hoặc đổi khác qua tích của lũy vượt âm.

Ví dụ: J/(kg.K); m.kg/(s3.A) hoặc J.kilogam -1.K-1; m.kilogam.S-3.A-1.

7. Khi biểu lộ giá trị đại lượng theo đơn vị chức năng đo đề nghị ghi không hề thiếu cả phần trị số với phần đơn vị đo. Giữa nhị yếu tắc này đề xuất bí quyết nhau một ký trường đoản cú trống.

Ví dụ: 22 m (không được viết: 22m hoặc 22 m).

Chú ý 1: Lúc trình bày ký kết hiệu đơn vị nhiệt độ bằng độ Celsius, không được có tầm khoảng trống thân cam kết hiệu độ (o) với ký hiệu Celsius (C).

Ví dụ: 15 oC (không được viết: 15oC hoặc 15 o C).

Crúc ý 2: Lúc trình bày ký kết hiệu đơn vị chức năng góc phẳng là o (độ); ¢ (phút); ¢¢ (giây), ko được có tầm khoảng trống thân các quý hiếm đại lượng với cam kết hiệu độ (o); (¢); (¢¢).

Ví dụ: 15o20¢30¢¢ (không được viết: 15 otrăng tròn ¢30 ¢¢ hoặc 15 o đôi mươi ¢ 30 ¢¢).

Crúc ý 3: khi biểu lộ quý giá đại lượng bởi những phnghiền tính yêu cầu ghi ký kết hiệu đơn vị chức năng đi kèm theo từng trị số hoặc sau dấu ngoặc đối chọi ghi chung bỏ phần trị số của phxay tính.

Ví dụ: 12 m – 10 m = 2 m hoặc (12-10) m (ko được viết: 12 m – 10 = 2 m hay 12 – 10 m = 2 m).

23 oC ± 2 oC hoặc (23 ± 2) oC (không được viết: 23 ± 2 oC hoặc 23 oC ± 2)

Crúc ý 4: khi biểu thị lốt thập phân của quý hiếm đại lượng cần thực hiện vết phẩy (,)không được viết dấu chnóng k (.)

Ví dụ: 245,12 milimet (không được viết: 245.12 mm)./.

đơn vị tính kungfu là gìđơn vị tính nr là gìdoz là gìđơn vị tính ctn là gìkgm là gìđơn vị tính btl là gìmtr là gìplts là gìđơn vị chức năng tính tiếng anh là gìltr là gìkgm là đơn vị chức năng gìhrc là gì

*