Khi Nào Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B

- ao ước phân chia đa thức A đến 1-1 thức B ta chia mỗi hạng tử của A mang lại B rồi cộng những công dụng với nhau.


Bạn đang xem: Khi nào đa thức a chia hết cho đa thức b

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: Bevel Là Gì ? Nghĩa Của Từ Bevel Trong Tiếng Việt Bevel Có Nghĩa Là Gì*

Đáp án:

lúc như thế nào đa thức A phân tách hết mang lại nhiều thức B? đa thức C phân chia hết cho đa thức D?

=> khi đa thức A phân chia không còn mang đến nhiều thức B đc dư =0 thì ta ns nhiều thức A phân tách hết cho đa thức B

nhiều thức C chia hết đến đa thức D( lm tương tự như nhỏng trên )

Phát biểu phép tắc chi đối chọi thức A mang lại đơn thức B (trong trường phù hợp A phân tách không còn mang lại B)

=>

Muốn phân tách 1-1 thứcA" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Amang lại đối kháng thứcB" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">B(trong trường hợpA" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Achia hết choB" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">B) ta làm cho nhỏng sau:

+ Chia hệ số của đối kháng thứcA" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Amang lại thông số của 1-1 thứcB" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">B

+ Chia lũy thừa của từng đổi mới trongA" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Ađến lũy quá của cùng đổi thay kia trongB." role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">B

+ Nhân các công dụng vừa tìm kiếm được với nhau.

quy tắt chia nhiều thức mang đến 1-1 thức (trong TH từng hạng tử A gần như phân chia không còn cho B)

Muốn nắn phân chia đa thức A mang đến solo thức B (ngôi trường phù hợp những hạng tử của đa thức A phần nhiều phân chia không còn đến solo thức B), ta phân tách mỗi hạng tử của A mang lại B rồi cùng những công dụng cùng nhau.