MỘT HÌNH VUÔNG CÓ CHU VI BẰNG CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT

Hãy nhập thắc mắc của người sử dụng, au-79.net vẫn tìm hầu hết thắc mắc có sẵn cho mình. Nếu không vừa lòng với những câu vấn đáp bao gồm sẵn, các bạn hãy sinh sản thắc mắc mới.

Bạn đang xem: Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhậtMột hình vuông bao gồm chu vi chữ bởi chu vi hình chữ nhật có chiều lâu năm 12 centimet,chiều rộng 6 cm.Tính diện tích hình vuông vắn đó
Chu vi hình chữ nhật là:

(12+6)*2=36(cm)

Cạnh hình vuông là:

36:4=9(cm)

Diện tích hình vuông vắn là:

9*9=81(cm)

Đáp số:81cm
chu vi HV là:

( 12 + 6 ) x 2 = 36 (cm)

Độ dài cạnh HV là:

36 : 4 = 9 (cm)

diện tích S là:

9 x 9 = 81 (cm2)

Đ/s:....


chu vi hình vuông là

(12+6)x2=36(cm)

=>cạnh hình vuông vắn là 6(vị 6x6=36)

diện tích hình vuông là

6x6=36(cm2)


bài giải

Chu vi hình chữ nhật là :

( 12 + 6 ) x 2 = 36 ( centimet )

Cạnh của hình vuông là :

36 : 4 = 9 ( cm )

Diện tích hình vuông là ;

9 x 9 = 81 ( cm vuông)

Đáp số : 81 cm vuông


Chu vi hình chữ nhật là:

(12 + 6) x 2 = 36(cm)

Cạnh hình vuông vắn là:

36 : 4 = 9(cm)

Diện tích hình vuông là:

9 x 9 = 81(cm2)

Đáp số: 81 cm2


Chu vi hình chữ nhật cũng đó là chu vi hình vuông vắn là: ( 12 + 6 ) x 2 = 36 (cm)1 cạnh hvuông là: 36 : 4 = 9 (cm)Diện tích hvuông là: 9 x 9 = 81 (cm2)

Đ/s:..


Chu vi hình chữ nhật :( 12+6) x 2 = 36 cm

PHV = PHCN suy ra cạnh hình vuông vắn chính là : 36 :4= 9 cm

Diện tích hình vuông : 9 x 9 =81 cm2

Mk chnghiền lại đề bài xích nhé :

1 hình vuôngchu vi bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 12 cm cùng chiều rộng lớn 6 cm . Tính diện tích S hình vuông ?

k mk nha


chu vi hình chữ nhậtlà :

(12+6)x2 = 36 (cm)

một cạnh của hình vuông là :

36:4 = 9 (cm)

diện tích S hình vuông là :

9x9 = 81 (cm2)

đáp số : 81 cm2


Cạnh hình vuông vắn là:

( 12 + 6 ) x 2 : 4 = 9 ( cm )

Diện tích hình vuông vắn là:

9 x 9 = 81 ( cmét vuông )

Đáp số : 81 cm2


Dưới đây là một vài câu hỏi hoàn toàn có thể liên quan tới câu hỏi nhưng mà bạn trình lên. cũng có thể trong số ấy gồm câu trả lời mà lại chúng ta cần!

Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 12 cm, chiều lâu năm gấp rất nhiều lần chiều rộng

a. Tính chu vi và mặc tích hình chữ nhật

b. Một hình vuông vắn bao gồm chu vi bởi chu vi hình chữ nhật. Tính diện tích hình vuông kia.

Xem thêm: Chọn Nghề Hợp Tuổi Bính Tý 1996 Hợp Với Nghề Gì Để Sớm Thành Đạt, Ăn Nên Làm Ra

Đọc tiếp...

a. Chiều lâu năm hình chữ nhật là

12 x 2 = 24 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là

(12 + 24) x 2 = 72 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là

12 x 24 = 288 (cm2)

b. Cạnh hình vuông là

72 : 4 = 18 (cm)

Diện tích hình vuông là

18 x 18 = 324 (cm2)

Đáp số: a. 72 centimet, 288 cmét vuông /b. 324 cm2


TOPhường. 6 BÀI TOÁN CHỈ DÀNH CHO HỌC SINH NÂNG CAO LỚP 4

1.Có một hình vuông,trường hợp không ngừng mở rộng về bên cần 2 centimet với không ngừng mở rộng trở về bên cạnh trái 4 centimet thì được một hình chữ nhật gồm chu vi bởi 48 centimet.Tính diện tích hình vuông.

2.Một hình chữ nhật tất cả chu vi 28 cm,chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 2 centimet.Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

3.Có một cái Sảnh hình vuông vắn chu vi trăng tròn centimet,bạn ta không ngừng mở rộng về bên buộc phải 2m và không ngừng mở rộng phía bên trái 1m.Hỏi sau khoản thời gian mở rộng chu vi Sảnh là bao nhiêu?

4.Một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng lớn với có diện tích S khoảng tầm 75cm2.Tính chu vi hình chữ nhật đó?

5.Cho một hình vuông vắn gồm chu vi 96cm.Chia hnhf vuông kia thành 2 hình chữ nhật có hiệu hai chu vi bởi 12cm.Tính chu vi mỗi hình chữ nhật.

6.Có một hình chữ nhật có chu vi 70cm,được phân thành hai phần vày một đoạn thẳng tuy nhiên song cùng với chiều rộng lớn thế nào cho phần đầu tiên là 1 hình vuông vắn,phầnsản phẩm nhì là hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm vội 3 lần chiều rộng lớn.Tìm diện tích hình chữ nhật ban đầu?