Một xe máy đi từ a lúc 8 giờ 37 phút

Hãy nhập câu hỏi của doanh nghiệp, au-79.net sẽ search đông đảo câu hỏi bao gồm sẵn cho bạn. Nếu không vừa lòng với các câu vấn đáp tất cả sẵn, bạn hãy tạo nên thắc mắc mới.

Bạn đang xem: Một xe máy đi từ a lúc 8 giờ 37 phútMột xe pháo thứ đi từ A lúc 8 giờ đồng hồ 37 phút ít với tốc độ 36 km/tiếng. Đến 11 tiếng 7 phút một xe hơi cũng đi trường đoản cú A đuổi theo xe pháo trang bị cùng với tốc độ 54 km/giờ đồng hồ. Hỏi xe hơi đuổi kịp xe cộ sản phẩm thời gian mấy giờ?
thời gian xe pháo sản phẩm công nghệ đi là:11 giờ 7 phút-8 giờ 37 phút=2 tiếng 30 phút

sau từng giờ ô tô gần xe cộ sản phẩm công nghệ là:54-36=18

đổi:2 tiếng khoảng 30 phút =2,5 giờ

quãng mặt đường xe pháo vật dụng đi là:18x2,5=90

thời gian ô tô đi là:90/18=5 giờ

khoảng thời gian xe hơi theo kịp xe máy:11 giờ đồng hồ 7 phút ít +5 giờ=16 tiếng 7 phút(4 giờ7 phút)Bài giải:

Thời gian xe sản phẩm đi trước ô tô là:

11 giờ 7 phút - 8 giờ 37 phút = 2 giờ nửa tiếng = 2,5 giờ.

Đến 11 tiếng 7 phút ít xe vật dụng đã đi được được quãng con đường là:

36 x 2,5 = 90 (km)

Sau mỗi tiếng, xe hơi mang đến ngay gần xe sản phẩm công nghệ là:

54 - 36 = 18 (km).

Thời gian để xe hơi đuổi theo kịp xe đồ vật là:

90 : 18 = 5 (giờ).

Ô sơn đuổi theo kịp xe trang bị lúc:

11 giờ đồng hồ 7 phút + 5 giờ = 16 giờ 7 phút (tuyệt 4 giờ đồng hồ 7 phút chiều).

Đáp số:16 giờ đồng hồ 7 phút ít.Thời gian xe cộ máy đi đến đến Lúc ô tô khởi hành là:

11 giờ 7 phút - 8 giờ 37 phút = 3 giờ 30 phút

Đổi: 3 giờ 30 phút = 3,5 giờ

khi xe hơi khởi hành xe pháo máy đã đi được quãng đường là:

36 x 3,5 = 126 (km)

Sau mỗi giờ xe hơi gần xe máy quãng đường là:

54 - 36 = 18 (km)

Thời gian để xe hơi đuổi kịp xe pháo máy là:

126 : 18 = 7 (giờ)

Ô tô đuổi kịp xe pháo máy lúc:

11 giờ 7 phút + 7 giờ = 18 giờ 7 phút (tốt 6 giờ 7 phút chiều)


thời gian xe cộ máy đi là:11 giờ 7 phút-8 giờ 37 phút=2 tiếng đồng hồ 30 phútsau mỗi giờ ô tô ngay gần xe pháo vật dụng là:54-36=18đổi:2 tiếng trong vòng 30 phút =2,5 giờquãng đường xe pháo thứ đi là:18x2,5=90thời hạn ô tô đi là:90/18=5 giờsố giờ xe hơi đuổi theo kịp xe pháo máy:11 giờ đồng hồ 7 phút ít +5 giờ=16 giờ 7 phút(4 giờ 7 phút)

:3


Bài giải:

Thời gian xe vật dụng đi trước xe hơi là:

11 giờ 7 phút - 8 giờ đồng hồ 37 phút ít = 2 giờ 1/2 tiếng = 2,5 giờ.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Của Mercedes Amg Là Gì ? Đặc Điểm Của Các Dòng Xe Mercedes Amg

Đến 11 giờ đồng hồ 7 phút xe thứ đã đi được được quãng đường là:

36 x 2,5 = 90 (km)

Sau từng tiếng, ô tô đến ngay sát xe pháo máy là:

54 - 36 = 18 (km).

Thời gian để xe hơi theo kịp xe sản phẩm công nghệ là:

90 : 18 = 5 (giờ).

Ô sơn đuổi theo kịp xe vật dụng lúc:

11 tiếng 7 phút + 5 giờ đồng hồ = 16 giờ đồng hồ 7 phút ít (giỏi 4 giờ 7 phút chiều).

Đáp số:16 giờ đồng hồ 7 phút ít.


thời gian xe cộ lắp thêm đi là:11 giờ đồng hồ 7 phút-8 tiếng 37 phút=2 tiếng đồng hồ 30 phút

sau mỗi tiếng xe hơi sát xe pháo lắp thêm là:54-36=18

đổi:2 giờ trong vòng 30 phút =2,5 giờ

quãng con đường xe pháo trang bị đi là:18x2,5=90

thời hạn ô tô đi là:90/18=5 giờ

thời gian ô tô theo kịp xe cộ máy:11 giờ đồng hồ 7 phút +5 giờ=16 giờ 7 phút(4 giờ7 phút)


Thời gian xe pháo thiết bị đi là :

11h 7’ -8h 37’ = 2h 20;

Đổi 2h 20’ = 2,5 h

Quãng đường xe pháo lắp thêm đi là : 18. 2,5 = 90 (km)

TG xe hơi đi là :

90 : 18 = 5 ( giờ đồng hồ )

Số h ô tô theo kịp xe pháo thứ là :

11h 7’ + 5h = 16h 7’


hieu van toc cua 2 xe pháo may la

54-36=18(km/gio)

thoi gian 2 xe cộ di la

11 gio 7 phut -8 gio 37 phut=2,5gio

quang đãng duong AB la

2.5x18=90(km)

duoi kip luc so gio la

90:18=5(gio)

k nha


minc ra la 4 gio 7 phut dung 100% vu thi hong nga lop 5b truong ieu hoc hung long da chon cau tra loi nay


Dưới đó là một vài thắc mắc hoàn toàn có thể tương quan cho tới thắc mắc cơ mà chúng ta trình lên. cũng có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà lại các bạn cần!

Một xe cộ vật dụng đi trường đoản cú A lúc 8 giờ 37 phút ít cùng với vận tốc 36 km/tiếng. Đến 11 giờ đồng hồ 7 phút ít một ô tô cũng đi từ A đuổi theo xe thứ với vận tốc 54 km/giờ đồng hồ. Hỏi ô tô theo kịp xe sản phẩm cơ hội mấy giờ?

Đọc tiếp...


Thời gian xe đồ vật đi trước xe hơi là:

(11h7"-8h37"=2h30"=2,5h)

Trong 2,5 giờ xe pháo thứ đi được quãng con đường là:

36× 2,5 = 90 (km)

Sau mỗi giờ, xe hơi mang lại gần xe pháo máy là:

54– 36 = 18 (km)

Thời gian nhằm xe hơi đuổi kịp xe cộ thứ là:

90 : 18 = 5 (giờ).

Ô tô đuổi kịp xe lắp thêm lúc:

11 giờ đồng hồ 7 phút ít + 5 tiếng = 16 tiếng 7 phút


Thời gian từ thời gian xe cộ lắp thêm căn nguyên mang lại thời gian ô tô xuất hành là:

11 tiếng 7 phút - 8 tiếng 37 phút = 2 tiếng đồng hồ 30 phút

Đổi 2 giờ khoảng 30 phút = 2,5 giờ

Quãng con đường xe pháo thứ đã đi được sau 2,5 tiếng là:

(36 imes2,5=90left(km ight))

Thời gian để ô tô đuổi theo kịp xe cộ vật dụng là:

(90divleft(54-36 ight)=5left(giờ ight))

Ô tô đã đuổi theo kịp xe pháo thứ lúc:

11 giờ đồng hồ 7 phút ít + 5 giờ đồng hồ = 16 giờ 7 phút

Đáp số: 16 giờ 7 phút


Thời gian xe trang bị đi trước ô tô là:

11 tiếng 7 phút–8 tiếng 37 phút = 2 tiếng đồng hồ 30 phút

Đổi: 2 tiếng khoảng 30 phút = 2,5 giờ

Trong 2,5 tiếng xe cộ máy đi được quãng đường là:

36× 2,5 = 90 (km)

Sau mỗi giờ đồng hồ, ô tô đến ngay sát xe trang bị là:

54– 36 = 18 (km)

Thời gian nhằm ô tô theo kịp xe sản phẩm là:

90 : 18 = 5 (giờ).

Ô đánh đuổi theo kịp xe pháo lắp thêm lúc:

11 giờ đồng hồ 7 phút + 5 giờ = 16 giờ đồng hồ 7 phút

Đáp số:16 giờ 7 phút.


Một xe vật dụng đi trường đoản cú A dịp 8 tiếng 37 phút với gia tốc 36 km/giờ đồng hồ . Đến 11 giờ đồng hồ 7 phút một ô tô cũng đi từ A xua theo xe pháo máy với tốc độ 54 km/tiếng . Hỏi xe hơi đuổi kịp xe pháo thứ dịp mấy giờ ?

Đọc tiếp...

xe pháo thứ đi trước ô tô số thời gian là :

11h7" - 8h37" = 2h30"

tuyệt = 2,5h

quãng đường xe pháo lắp thêm đi đi trước xe hơi :

36 x 2,5 = 90 ( km )

hiệu vận tốc là :

54 - 36 = 18 ( km/giờ đồng hồ )

xe hơi theo kịp xe cộ sản phẩm công nghệ sau số thời hạn :

90 : 18 = 5 ( giờ )

theo kịp lúc :

8h37" + 5h = 13h37

đ/số : 13 giờ 37 phút


Xe thiết bị đi trước ô tô số thời gian là:

11 tiếng 7 phút - 8 giờ 37 phút ít = 2 giờ 30 phút

xuất xắc 2,5 giờ

Qđ xe trang bị đi trước xe hơi là:

36 x 2,5 = 90 ( km )

Hiệu tốc độ là :

54 - 36 = 18 ( km/giờ đồng hồ )

Ô tô đuổi theo kịp xe cộ đồ vật sau số thời hạn :

90 : 18 = 5 ( tiếng )

Đuổi kịp lúc:

5 + 8 giờ đồng hồ 37 phút ít = 13 giờ 37 phút


Một xe sản phẩm công nghệ đi từ A cơ hội 8 giờ đồng hồ 37 phút ít cùng với tốc độ 36 km/tiếng. Đến 11 giờ 7 phút ít, một ô tô cũng đi từ bỏ A xua đuổi theo xe cộ vật dụng cùng với gia tốc 54 km/giờ đồng hồ. Hỏi ô tô đuổi kịp xe pháo trang bị cơ hội mấy giờ?

Đọc tiếp...


Giải

Thời gian chạy của xe pháo trang bị là:

11 giờ 7 phút ít - 8 giờ 37 phút = 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Quãng mặt đường xe cộ sản phẩm đi được trong 2,5 tiếng là:

36 x 2,5 = 90 ( km )

Sau mỗi giờ, ô tô gần xe pháo thiết bị là:

54 - 36 = 18 ( km )

Thời gian ô tô theo kịp xe pháo lắp thêm là:

90 : 18 = 5 ( giờ đồng hồ )

Ô tô đuổi kịp xe pháo sản phẩm công nghệ lúc:

11 tiếng 7 phút ít + 5 tiếng = 16 giờ 7 phút

Đáp số: 16 giờ đồng hồ 7 phút

 


Kiểm tra Tân oán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5
*