Nervous Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Nervous là gì

*
*
*

nervous
*

nervous /"nə:vəs/ tính từ (thuộc) thần kinhthe nervous system: hệ thần kinhnervous breakdown (debility, depression, exhaustion, prostraction): sự suy nhược cơ thể thần kinh dễ bị kích thích; nóng tính, bực dọc; xuất xắc hoảng sợ; tuyệt băn khoăn lo lắng, hay bể chồnmost of the children are nervous in the dark: số đông trẻ con thường hoảng sợ trong trơn tốikhổng lồ feel nervous about something: Cảm Xúc hoảng sợ lo lắng về Việc gìnervous temperament: tính lạnh nảy gồm dũng khí, tất cả khí lực, mạnh mẽa man full of nervous energy: một bạn đầy nghị lực cưng cửng cường (văn học) hùng mạnh; cô ứ đọng, khúc chiếtnervous style: văn uống hùng mạnh; vnạp năng lượng cô ứ đọng khúc chiết

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): nerve sầu, nerves, nervousness, unnerve sầu, nervous, nervy, nerveless, unnerving, nervously, nervelessly, unnervingly


*

Xem thêm: Lịch Nghỉ Lễ 30/4 1/5 Là Ngày Gì ? Ý Nghĩa Của Ngày 30/4

*

*

nervous

Từ điển Collocation

nervous adj.

VERBS appear, be, feel, look, seem, sound Both men appeared nervous. | become, get, grow | make sb Sit down?you"re making me nervous!

ADV. desperately, extremely, highly, really, very He had worked himself up inlớn a highly nervous state. | increasingly | almost | a bit, a little, pretty, quite, rather, slightly, somewhat | suddenly | clearly, obviously | understandably

PREP.. about nervous about the wedding | at nervous at what might happen | of I was slightly nervous of hyên ổn.

Từ điển WordNet


English Synonym & Antonym Dictionary

syn.: agitated disturbed edgy excited high-strung jittery restless ruffled shaken strained tense upmix