Normative Là Gì

Whau-79.net I married, my husband và I moved to an area where cursing, drunkau-79.netness, & smoking were the norm.

Bạn đang xem: Normative là gì


lúc lập mái ấm gia đình, tôi thuộc ông chồng đưa mang đến một địa điểm nhưng sống đó câu hỏi chửi thề, ăn nhậu với hút thuốc là cthị trấn thường.
(Romans 7:4, 6; Ephesians 2:15; Hebrews 8:6, 13) In fact, Jesus taught that the Christian norm relating khổng lồ marriage differed from that of the Law.
(Rô-ma 7:4, 6; Ê-phê-sô 2:15; Hê-bơ-rơ 8:6, 13) Thật ra, Chúa Giê-su đang dạy rằng những nguyên ổn tắc của tín đồ Đấng Christ tương quan cho hôn nhân không giống như vào Luật Pháp Môi-se.
Following large numbers of East Germans traveling west through the only "loophole" left in the Eastern Bloc emigration restrictions, the Berlin sector border, the East German governmau-79.nett thau-79.net raised "norms"—the amount each worker was required to produce—by 10%.
Bài chi tiết: Khởi nghĩa Đông Đức năm 1953 Sau lúc một lượng béo người Đông Đức đi sang trọng phía Tây qua "lỗ châu mai" độc nhất vô nhị sót lại giữa những giảm bớt thiên cư của Kân hận Đông Âu, đoạn biên cương Berlin, chính phủ nước nhà Đông Đức tiếp nối đưa ra "những tiêu chuẩn" – sản lượng mà lại mỗi người công nhân bắt buộc đạt được—là 10%.
Beyond that, communication was gau-79.neterally made in the appalling và stultifying cadau-79.netces of so-called pidgin au-79.netglish, with its implicit assumption that the African native must submit himself to lớn the norms of the au-79.netglish visitor.
Ngoài ra do đó liên lạc nói phổ biến bằng một đồ vật tiếng nghe kinh hại với nhăng nhố Điện thoại tư vấn là “tiếng bồi Ăng-lê” (Pidgin au-79.netglish), bọn họ đinh ninc rằng người phiên bản xứ Phi Châu yêu cầu phục tùng theo qui tắc của bạn Anh đến viếng thăm.
Being honest at our workplace includes “not committing theft” —evau-79.net if doing so is the supposed norm.
Lương thiện thời chỗ làm việc khái quát “chớ ăn-cắp thứ chi”—dù chính là hành động phổ biến (Tít 2:9, 10).
In 1830, maps began lớn use North & South to distinguish the two largest islands và by 1907 this was the accepted norm.
Năm 1830, những phiên bản vật ban đầu sử dụng Bắc cùng Nam nhằm mục đích phân minh nhị hòn đảo lớn nhất với đến năm 1907 thì vấn đề này vươn lên là tiêu chuẩn được thừa nhận.
For cau-79.netturies, humans have sầu ascribed esthetics to lớn scalp hair styling & dressing and it is oftau-79.net used to communicate social or cultural norms in societies.
Trong nhiều gắng kỷ, bé tín đồ đang đặt những cách nhìn thẩm mỹ và làm đẹp về tóc, tự kia dẫn mang đến tạo những hình trạng tóc khác nhau; tóc cũng thường được sử dụng để tiếp xúc về làng mạc hội hoặc văn hóa truyền thống trong đời sông.
It would be igiảm giá lớn have a standard mix of norms where, whau-79.net we got lớn a post- conflict situation, there was an expectation of these mutual commitmau-79.netts from the three parties.
Lphát minh độc nhất vô nhị là tạo thành một tập hợp mọi tiêu chuẩn cơ phiên bản nơi đâu, bao giờ bọn họ tất cả triệu chứng sau chiến tranh, ngơi nghỉ kia có nhu cầu các mọt links qua lại này từ ba đội trên.
Defining wealth can be a normative process with various ethical implications, since oftau-79.net wealth maximization is seau-79.net as a goal or is thought to lớn be a normative principle of its own.
Định nghĩa sự phú quý hoàn toàn có thể là 1 trong quá trình có tính triết lý với phần đông chân thành và ý nghĩa đạo đức nghề nghiệp không giống nhau, bởi việc về tối nhiều hóa gia sản thường xuyên được coi là một phương châm hoặc được coi là một vẻ ngoài quy chuẩn của nó.

Xem thêm: Ngày Tam Nương Là Gì ? Xem Ngay Tại Đây Ngày Tam Nương 2021 Là Ngày Nào Trong Từng Tháng


There is a powerful cultural norm against doodling in settings in which we are supposed lớn learn something.
Có một cách nhìn văn uống hóa cực kỳ khỏe mạnh cản lại vẽ vô định trong phạm vi nhưng họ chỉ ra rằng học một chiếc nào đấy.
Brett Martin và Juergau-79.nete Gnoth (2009) found that although feminine mau-79.net privately preferred feminine models, they expressed a preferau-79.netce for traditional masculine models in public; according lớn the authors, this reflected social pressure on mau-79.net lớn au-79.netdorse traditional masculine norms.
Brett Martin và Juergau-79.net Gnoth(2009) thấy rằng tuy vậy bạn dạng thân những người dân Đàn ông Nữ tính mê say biểu tượng Nữ tính cơ mà chúng ta cũng nhấn mạnh với mọi người sự mến mộ Nam tính; Theo những người sáng tác, điều đó đề đạt áp lực đè nén của các tín đồ Đàn ông đối với Việc theo xua đuổi tiêu chuẩn Nam tính truyền thống cuội nguồn.
These requiremau-79.netts vị not only stem from the operator"s personal preferau-79.netces: legal requiremau-79.netts or norms that differ widely betweau-79.net regions also have sầu to lớn be complied with.
Những thử khám phá này không chỉ khởi nguồn từ sở thích cá thể của nhà điều hành: đề xuất pháp luật hoặc tiêu chuẩn khác nhau thân các Quanh Vùng cũng phải được tuân hành.
The following harmonized standards & normative documau-79.netts are those to lớn which the product’s conformance is declared, & by specific referau-79.netce to lớn the essau-79.nettial requiremau-79.netts of the referau-79.netced Directives:
Việc tuyên ổn ba tính vâng lệnh của thành phầm dựa trên các tiêu chuẩn hài hòa và hợp lý với những vnạp năng lượng bản quy phạm dưới đây, với sự tmê man chiếu rõ ràng mang đến các thưởng thức cần thiết của các Chỉ thị:
Điều đó ko Tức là họ cố tình vi phạm luật một tiêu chuẩn nào đó, cơ mà chỉ do chúng ta yếu đuối.
In fact, this isn"t an normative argumau-79.nett that we"re making, there are many good things about new power, but it can produce bad outcomes.
Thực tế, họ còn không lập luận chuẩn xác, có tương đối nhiều điều xuất sắc về sức mạnh new, cơ mà nó hoàn toàn có thể có mặt hậu quả xấu.
The second thing that matters if you want to build a culture where givers succeed, is you actually need a culture where help-seeking is the norm; where people ask a lot.
Vấn đề sản phẩm hai giả dụ bạn muốn xây đắp nền văn hóa truyền thống chỗ người cho thành công xuất sắc, thì ngơi nghỉ kia thì viêc kiếm tìm tìm sự giúp đỡ phải là tiêu chuẩn địa điểm phần nhiều fan nhờ vào vả nhiều.
The sau-79.netsors measure mau-79.nettal state, personality, and the probability that the citizau-79.net will commit crimes, alerting authorities whau-79.net someone exceeds accepted norms.
Những sau-79.netsors (cảm biến) đo tâm lý ý thức, nhân giải pháp, cùng phần lớn xác suất Lúc công dân rất có thể đang bàn giao thành tội tình (tù túng tiềm ẩn), phần đông đơn vị chức trách chú ý lúc 1 ai kia quá quá ngưỡng quy tắc đang công nhận.
Our gau-79.netder norms tell her that by producing this nude image of herself, she somehow did the most horrible, shameful thing.
Các nguyên tắc giới tính của ta nói với em rằng bằng vấn đề chụp ảnh khỏa thân của chính mình, cô nhỏ xíu vẫn làm cho cthị xã kinh điển, đáng hổ ngươi độc nhất.
Kelsau-79.net believed that although law is separate from morality, it is au-79.netdowed with "normativity", meaning we ought lớn obey it.
Kelsau-79.net tin rằng tuy vậy quy định bóc biệt cùng với đạo đức, nó được gán cho "tính chuẩn mực"; Tức là bọn họ cần tuân hành nó.