Noun Là Gì

Cụm danh từ – một loại đơn vị ngữ pháp rất phổ biến trong tiếng Anh nhưng nó cũng gây ra rất nhiều khó khăn khăn mang lại bạn Lúc làm cho bài xích tập ngữ pháp tiếng Anh và sử dụng trong thực tế. Trong bài viết này, au-79.net sẽ góp bạn hiểu rõ cấu trúc, quy tắc sắp xếp những thành phần, phương pháp sử dụng… của cụm danh từ để những bạn bao gồm thể sử dụng bọn chúng vào giao tiếp và làm bài tập một bí quyết dễ dàng, chuẩn xác nhé.

Bạn đang xem: Noun là gì

1. Noun phrase (cụm danh từ) là gì?

Cụm danh từ là một team từ trong đó gồm mộtdanh từ chính(HEAD) vàcác bổ nghĩa(MODIFIERS) đứng bao bọc để bổ nghĩa mang lại nó.

*
*

2. Tại sao lại cần phải sử dụng cụm danh từ?

khi bắt đầu tiếp xúc với tiếng Anh, bạn đã biết rằng, để miêu tả một sự vật hoặc hiện tượng thì bao gồm cấu trúc Adj + Noun, tức đặt tính từ ngay lập tức trước danh từ nó miêu tả . Rất đơn giản phải không?

Ví dụ: a xanh hat (mẫu mũ color xanh), a good suggestion (lời đề nghị hay), a bottle of water (một bình nước),..…

Nhưng nếu bạn cần miêu tả 1 sự vật hiện tượng phức tạp hơn thì sao? lúc đó bạn sẽ phải cần sử dụng nhiều hơn 1 tính từ để miêu tả. Đó cũng là lúc bạn cần phải sử dụng cụm danh từ đấy!

Ví dụ: chúng ta sẽ nói a fat old lady, a small shiny blaông chồng leather handbag nhưng lại ko thể nóian old fat lady haya leather blaông xã shiny small handbag.

Vậy các trật tự những từ này được quy định như thế nào?

3. Cấu trúc của noun phrase:

*

Các thành phần tạo bắt buộc cụm danh từ bao gồmbổ nghĩa đứng trước - danh từ bao gồm - bổ nghĩa đứng sau.

- Bổ nghĩa đứng trước danh từ chính- được gọi làpre-modifiers - có thể làMạo từ(Article),Từ định lượng(Qualifiers),Danh từ, đại từ sỡ hữu(Possessive sầu Nouns/Pronouns);Tính từ; Phân từ(V-ing hoặc V3/-ed)

- Danh từ bao gồm bao gồm thể là danh từ đếm được, danh từ ko đếm được, danh từ số ít, danh từ số nhiều, danh từ cụ thể hoặc danh từ trừu tượng

- Bổ nghĩa đứng sau danh từ chính - được gọi làpost-modifiers - tất cả thể là Cụm giới từ, cụm động từ, hoặc mệnh đề tính từ

4. Các thành phần vào cụm danh từ:

4.1 Các bổ nghĩa phía trước danh từ (pre-modifiers):

4.1.1. DETERMINERS (Chỉ định từ)a. Articles(mạo từ):

Trong cụm danh từ, mạo từ thường đứng ở đầu.

Mạo từ xác định:theMạo từ ko xác định:a/an
Ví dụ: the United States, the Universe, the Earth, the Moon, the man over there, …

Dùng mạo từ “an”: với các từ bắt đầu là nguyên lòng (u, e, o, a, i)

Dùng mạo từ “a”: với những từ bắt đầu là phụ âm (t, f, d, h, j, k, …)

Ví dụ: a man, a woman, a book, a store, …

Làm bài tập về Mạo từ trong tiếng Anh

b. Qualifiers(từ chỉ số lượng, định lượng):

Trong cụm danh từ, từ chỉ số lượng (Many ; much ; a lot of; lots of ; a little; little, a few; few)thường đứng sau mạo từ, còn nếu không tồn tại mạo từ thì nó đứng đầu cụm từ.

Lưu ý:một số từ chỉ định bao gồm thể đứng trước mạo từ nhưall, both, half,cùng những bội từ nhưtwice, double, three times

Làm bài tập về Từ định lượng vào tiếng Anh

c. Possessive Nouns/ Pronouns(sở hữu phương pháp hoặc đại từ sở hữu):

- Possessive sầu nouns(sở hữu cách): Là thêm′svào phía saudanh từ sở hữu

Ví dụ: The man’s wallet, Susan’s cats

Làm bài tập về Đại từ sở hữu trong tiếng Anh

Làm bài xích tập về Sở hữu bí quyết vào tiếng Anh

4.1.2 MODIFIER(bổ nghĩa)a. Adjective(tính từ):

Tính từ thường đứng trước danh từ thiết yếu, và nhiệm vụ của tính từ là bổ nghĩa cho danh từ chủ yếu. Tính từ gồm thể có hoặc không có vào cụm danh từ.

Ví dụ:

A beautiful girl (một cô nàng đẹp)A long distance (một chuyến đi đài)Many young students (nhiều học sinc trẻ tuổi)

Quy tắc sắp xếp những tính từ bổ nghĩa.

Xem thêm: Download Game Heo Đến Rôi - Phiên Bản Cũ Của Heo Đến Rồi

Quy tắc này được nắm gọn lại trong những chữ viết tắt là OpSACOMPhường. Bạn hãy ghi nhớ những chữ điều này, nó sẽ hết sức hữu ích khi bạn gặp phải những bài xích tập sắp xếp phức tạp. Vậy OpSACOMP. là gì?

Opinion – tính từ chỉ quan tiền điểm, sự đánh giá bán. Ví dụ: beautiful, wonderful, terrible…

Size/Shape – tính từ chỉ kích cỡ. Ví dụ: big, small, long, short, tall…

Age – tính từ chỉ độ tuổi. Ví dụ: old, young, old, new…

Color – tính từ chỉ color sắc. Ví dụ: orange, yellow, light xanh, dark brown ….

Origin – tính từ chỉ nguồn gốc, xuất xứ. Ví dụ: Japanese, American, British, Vietnamese…

Material – tính từ chỉ chất liệu . Ví dụ: stone, plastic, leather, steel, silk…

Purpose – tính từ chỉ mục đích, tác dụng.

*

Ví dụ: a fat old lady, a small shiny blaông xã leather handbag, a beautiful small new round xanh Japanese wooden rollingdoll (Một bé búp bê lăn bằng gỗ của Nhật greed color mới hình tròn trụ nhỏ đẹp).

Làm bài tập Chức năng với vị trí của Tính từ trong tiếng Anh

Làm bài bác tập Trật tự của Tính từ trong tiếng Anh

b. Participles(phân từ):

Vị trí của các phân từ trong cụm danh từ cũng giống như tính từ, đều được dùng để bổ nghĩa cho danh từ chính. Có nhị dạng phân từ là hiện tại phân từ (V-ing) cùng thừa khứ phân từ (V3/-ed)

- Dùng hiện tại phân từ V-ing:Khi nói đến bản chất của sự vật, hay sự việc đang diễn ra

Ví dụ: An interesting film, the barking dog

- Dùng quá khứ phân từ V3/-ed: lúc nói đến cảm giác của sự vật, giỏi sự vật được/ bị tác động

Ví dụ: A well-trained dog, a broken chair

Làm bài xích tập V-ing trong tiếng Anh

4.2 HEAD (Danh từ chính)

Danh từ chủ yếu bao gồm thể là danh từ đếm được, danh từ ko đếm được, danh từ số không nhiều, danh từ số nhiều, danh từ riêng rẽ, danh từ tầm thường hoặc danh từ trừu tượng, danh từ cụ thể.

*

- Danh từ đếm được:là những danh từ có thể đếm được bằng đơn vị

Ví dụ: girl, boy, book, table, pen, bottle, house

- Danh từ ko đếm được:là những danh từ ko đếm được bằng đơn vị

Ví dụ: rice, water, salternative text, sugar, furniture, homework

- Danh từ số ít:chỉ gồm một sự vật, sự việc

Ví dụ: a man, a dog, a board, a girl

- Danh từ số nhiều:là nhiều sự vật sự việc

Ví dụ: dogs, men, women, bags, erasers, buses

- Danh từ riêng:tên riêng của người, vật, địa danh

Ví dụ: Annie, Susan, Tyên ổn, David, Allen, Ty, Hoa, Lan, Minh

- Danh từ chung:danh từ để gọi tên những vật phổ biến chung

Ví dụ: leave sầu, tree, book, computer, flower, dress, cloth

- Danh từ trừu tượng:danh từ để gọi thương hiệu những vật không thể thấy được nhưng mà chỉ cảm nhận được

Ví dụ: love, happiness, sadness, kindness, humor, beauty

- Danh từ cụ thể:

Ví dụ: leave sầu, tree, book, computer, flower, dress, cloth

Làm bài xích tập Danh từ đếm được cùng ko đếm được vào tiếng Anh

Làm bài xích tập Danh từ số ít và số nhiều vào tiếng Anh

4.3 Các bổ nghĩa vùng phía đằng sau danh từ (post-modifiers):

Các bổ nghĩa phía sau danh từ gồm thể là một cụm từ (phrase) hoặc một mệnh đề (clause)

4.3.1 PHRASES(Cụm từ)a. Preposition phrases(cụm giới từ)

Cụm giới từ là cụm từ bắt đầu bằng một giới từ, cụm giới từ đứng sau danh từ nhằm bổ nghĩa mang đến danh từ.

Ví dụ: A manwithblaông xã hair, the dogbehindthe fence

Làm bài bác tập Cụm giới từ vào tiếng Anh

b. Participle phrases (Cụm phân từ)

- Cụm hiện tại phân từ: thường bắt đầu bằng V-ing, cụm hiện tại phân từ đứng sau danh từ xuất hiện khi rút ít gọn mệnh đề quan liêu hệ dạng chủ động

Ví dụ:

The manstandingover there (the man who is standing over there)

The doglyingon the ground (the dog which is lying on the ground)

- Cụm quá khứ phân từ: thường bắt đầu bằngV3/-ed, cụm vượt khứ phân từ đứng sau danh từ xuất hiện Khi rút ít gọn mệnh đề quan liêu hệ dạng bị động

Ví dụ:

The booksentlớn me (The book which is sent to me)

The housebuilt(The house which was built)

4.3.2 CLAUSE(mệnh đề)

Mệnh đề tính từ giỏi còn gọi là mệnh đề quan lại hệ (adjective clause), được cần sử dụng để bổ nghĩa đến danh từ đứng trước nó.

Ví dụ:

The girlwho you talked khổng lồ is my girlfriend.

The bookthat you sent lớn me yesterday is my favorite novel.

5. Chức năng của cụm danh từ

Cụm danh từ tất cả thể bao gồm chức năng làm chủ ngữ xuất xắc tân ngữ:

1,That sophisticated womanis beautiful. (That sophisticated womanlà một cụm danh từ bao gồm chức năng làm chủ ngữ.)

2, I likethe book that you bought. (the book that you boughtlà một cụm danh từ gồm chức năng có tác dụng tân ngữ.)