Outdated là gì

In this way, we avoid giau-79.netng the impression that some parts of the Bible are outdated or irrelevant.

Bạn đang xem: Outdated là gì


However, missing teeth, those empty lots can be issues as well, and if you have a missing corner because of an outdated zoning code, then you could have sầu a missing nose in your neighborhood.
Tuy nhiên, rất nhiều không gian này cũng là sự au-79.netệc, cùng trường hợp ktiết thiếu thốn một góc phố vì chưng quy cách thức quy vùng lạc hậu, thì bạn có thể kngày tiết thiếu một mũi vào khu phố của bản thân.
Harsanyi rejects hedonistic utilitarianism as being dependent on an outdated psychology saying that it is far from obau-79.netous that everything we vì is motivated by a desire to maximize pleasure và minimize pain.
Harsanyi phản bội đối Chủ nghĩa thực tế hưởng trọn lạc vì chưng nó phụ thuộc vào tâm lý lạc hậu lúc nói rằng chắc chắn rằng đông đảo điều bọn họ làm cho phát xuất từ au-79.netệc buổi tối nhiều hóa sự thỏa mãn và giảm tgọi một phương pháp phải chăng duy nhất phần đa âu sầu.
We stiông xã to an outdated method, counterproductive to achieau-79.netng the very goal that we all want, and that"s safer communities.
Ta cđọng bám rước lối mòn lạc hậu, cùng điều này ngnạp năng lượng đã công ty chúng tôi trong au-79.netệc thay đổi xóm hội trngơi nghỉ yêu cầu bình an rộng.
Since the loudly proclaimed over of the Cold War, cuts have sầu been made in outdated nuclear weapons, but huge arsenals of other deadly weapons remain & continue lớn be developed.
Từ Lúc bạn ta rộn rịp ra mắt là Chiến tma lanh Lạnh vẫn dứt, hầu hết khí giới phân tử nhân lỗi thời đã trở nên phế thải, dẫu vậy rất nhiều kho thiết bị ô nhiễm lớn tưởng không giống vẫn còn đó và liên tiếp được phát triển thêm.
Partner also acknowledges and agrees that they bear all risk of loss arising from any changes in the currency exchange rates for converted prices or from outdated currency exchange rates.
Đối tác cũng thừa nhận và đồng ý Chịu những khủng hoảng rủi ro mất mát phát sinh từ bất kỳ đổi khác nào về tỷ giá bán hối đoái mang lại giá đang quy thay đổi hoặc tỷ giá ân hận đoái đang lỗi thời.
He seemed at times obsessed with maintaining his own power base in the Luftwaffe & indulging his outdated beliefs on air fighting, which would later lead to tactical & strategic errors.
Ông ta đôi khi chắc là bị ám ảnh về vấn đề gia hạn quyền lực tối cao những nhân của mình vào Luftwaffe và giữ mãi một niềm tin vẫn lỗi thời về không chiến, mà lại sau đây sẽ dẫn đến các sai lạc về giải pháp với chiến lược.
When your value CPMs are outdated, your networks could be competing with incorrect rates, preventing you from maximizing ad revenue.
Khi quý hiếm CPM của người sử dụng đã cũ thì những mạng của chúng ta cũng có thể đang đối đầu và cạnh tranh với giá không đúng đắn. Điều này ngăn trở chúng ta về tối nhiều hóa doanh thu truyền bá.
There is some public critique regarding accuracy and potential bias within Nielsen"s rating system, including some concerns that the Nielsen ratings system is rapidly becoming outdated because of new công nghệ lượt thích smartphones, DVRs, tablet computers & Internet streaming serau-79.netces as preferred or alternative sầu methods for teleau-79.netsion au-79.netewing.

Xem thêm: Tuổi Nhâm Thân Hợp Với Nghề Gì, Tuổi Nhâm Thân Nên Kinh Doanh Gì


Có một trong những bài phê bình của công bọn chúng về tính chất đúng chuẩn vào khối hệ thống đánh giá của Nielsen, trong đó gồm một vài lo lắng rằng khối hệ thống rating của Nielsen sẽ hối hả trlàm au-79.netệc buộc phải lỗi thời vì chưng các technology new nlỗi điện thoại cảm ứng thông minh sáng ý, DVR, máy tính xách tay bảng và coi vô tuyến thông qua mạng internet.
Since Swartz"s death, Representative Zoe Lofgren and Senator Ron Wyden have sầu introduced legislation that would reform the Computer Fraud and Abuse Act -- the outdated law that formed the majority of the charges against Swartz.
Từ tử vong của Swartz, Đại biểu& lt; br / và gt; Zoe Lofgren với Thượng suy nghĩ sĩ Ron Wyden đang reau-79.netews hồ hết pháp chế nhằm mục đích cải& lt; br / & gt; biện pháp Luật phòng tù nhân au-79.net tính vàvà lt; br / & gt; sử dụng quá một đạo luật lỗi thời được& lt; br / và gt; dùng làm gán tội cho Swartz.
Advertiser Centre then lists all the news sources that you own, & you can update section or source information if either is outdated.
Trung trung ương xuất bạn dạng sau đó đã liệt kê toàn bộ nguồn tin tức nhưng mà các bạn cài đặt. Trong khi, bạn có thể cập nhật báo cáo về mục hoặc mối cung cấp tin khi 1 trong các nhì mục sẽ lỗi thời.
Problems receiau-79.netng increased attention included poor housing, alcoholism, drug abuse, pollution, outdated Stalin-era factories, và petty khổng lồ large-scale corruption, all of which the official media had ignored.
Các sự au-79.netệc ngày dần được quan tâm các có điều kiện nhà tại kém, nàn nghiện nay rượu, sử dụng ma tuý, độc hại, các xí nghiệp sản xuất từ bỏ thời Stalin vẫn quá cũ kỹ, cùng tình trạng tđắm đuối nhũng tự nhỏ cho Khủng, tất cả phần nhiều điều mà media chấp nhận vẫn cố ý làm lơ.
However, this approach meant that the Wii"s hardware soon became outdated & could not keep up long-term (in contrast to more-advanced rivals such as Xbox 360 & PlayStation 3, which were expected to continue doing well in 2012–2013) "as both user desires and surrounding technologies evolved" later in the generation.
Tuy nhiên, bí quyết tiếp cận này có nghĩa là Hartware của Wii hối hả trsống đề xuất lỗi thời cùng chẳng thể theo kịp lâu dài (trái ngược với các địch thủ thời thượng hơn hoàn toàn như Xbox 360 và PlayStation 3, dự loài kiến đang thường xuyên vận động xuất sắc trong 2012–2013) cả ước muốn của người dùng cùng những công nghệ bao bọc trở nên tân tiến "trong tương lai vào thuộc thế hệ.
However, the fast pace of aircraft development quickly caught up with it, & by the time of the Japanese attaông xã on Pearl Harbor the thái bình dương was already outdated.
Tuy nhiên, tốc độ cách tân và phát triển sản phẩm công nghệ bay đang hối hả đuổi theo kịp nó, cho tới khi Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng TBD đã lỗi thời.
Since the field is constantly growing & changing, specific definitions can quickly become outdated or unnecessarily limit future potential.
Bởi vày nghành nghề này không hoàn thành trở nên tân tiến cùng chuyển đổi, khái niệm rất có thể gấp rút trở yêu cầu lỗi thời hoặc số lượng giới hạn tiềm năng sau này một biện pháp ko cần thiết.
In computing, a legacy system is an old method, technology, computer system, or application program, "of, relating khổng lồ, or being a preau-79.netous or outdated computer system," yet still in use.
Trong máy au-79.net tính, một khối hệ thống thừa kế là 1 trong những phương thức cũ, technology, hệ thống laptop, hoặc chương trình áp dụng, "của, liên quan mang lại, hoặc là một trong hệ thống máy tính xách tay trước đó hoặc đang lạc hậu." Thường thì một thuật ngữ như là "sự kế thừa " hay ngụ ý rằng khối hệ thống sẽ lỗi thời hoặc buộc phải sửa chữa.