Percent là gì

Xin đến em hỏi câu hỏi này có đúng cấu tạo ngữ pháp và bao gồm áp dụng được không: "How many percent of the Earth's lvà can be used for farming?"


Xin nhấn vào Hỏi đáp Anh ngữ: Percent, percentage (1) để xem phần 1.

Bạn đang xem: Percent là gì

Answers.com giới thiệu thí dụ:- Only 2 percent of students failed=Chỉ gồm 2 xác suất học sịnh rớt. (Trước percent có bé số)- 42 percent of alumni contributed khổng lồ the endowment=42 Xác Suất cựu sinch viên góp chi phí vào quĩ tài trợ của ngôi trường.- The percentage of students who failed has decreased=tỷ số học viên thi rớt đang sút. (Percentage là tỷ số, phần nằm trong tổng số).Ðể ý: Sau percent giả dụ gồm chữ "of" với một collective noun tuyệt mass noun thì động trường đoản cú ở số ít:- 50 percent of the population is younger than 25=1/2 dân số tuổi dưới 25.Nhưng giả dụ theo sau percent of là 1 trong danh trường đoản cú countable noun thì đụng tự nghỉ ngơi số những. Thí dụ:- 20 percent of the students speak English fluently.The American Heritage Dictionary, 4th edition gửi thêm 2 thí dụ:- Eighty percent of the legislature is phối lớn vote the bill down=80 xác suất cơ sở lập pháp bỏ thăm phòng dự dụng cụ. (Dùng "is" nghỉ ngơi số ít do danh tự legislature là collective sầu noun, danh từ bỏ tập thích hợp.)- Nhưng: Eighty percent of the legislators are going khổng lồ vote against the bill (Động trường đoản cú ngơi nghỉ số nhiều do số đông công ty làm cho phương tiện legislators, coi tựa như những cá thể countable noun, plural). Còn percentage là danh trường đoản cú với có nghĩa là “tỷ lệ”.

Xem thêm: Ngày Đèn Đỏ Nên Làm Gì - Ngày Đèn Đỏ Không Nên Làm Gì

Percentage (do tức thị portion) đề xuất gồm một tính từ nhỏng small, large, high, giỏi low đi trước để làm rõ nghĩa.- Only a small percentage of the students speak German=Chỉ có một tỷ số nhỏ dại học sinh nói được giờ đồng hồ Ðức.- The hecklers constituted only a small percentage of the audience=Những người ngắt lời chỉ sinh sản thành 1 phần nhỏ tuổi trong các cử toạ.Percentage thường sinh sống số không nhiều. Nhưng trường hợp theo sau percentage là danh từ ngơi nghỉ số các thì hễ từ bỏ sinh hoạt số nhiều:- A high percentage of tourists downtown are shoppers=Phần lớn khác nước ngoài trên phố là người đi sắm đồ.- A growing percentage of women are delaying marriage to pursue professional careers=Càng ngày dần bao gồm thêm thiếu phụ hoãn lập gia đình nhằm theo xua các nghề trình độ.Nhưng ví như trước percentage tất cả "the" thì động từ bỏ ngơi nghỉ số ít:- The percentage of unskilled workers is small=Tỷ số thợ không chuyên môn nhỏ tuổi.Nếu trước percentage có "a" thì hễ tự ở số nhiều:- A small percentage of the workers are unskilled=Một tỷ số bé dại công nhân là thợ ko trình độ chuyên môn. => Tóm lại: Muốn nắn tách lẫn lộn, lưu giữ là: percent là «phần trăm» và «percentage» là «tỷ lệ phần trăm, một phần». Trước percentage thường có một tính trường đoản cú nhỏng small, large, high giỏi low. Trước percent thường có một «con số»: three percent. (My credit thẻ only charges 8 percent interest=Thẻ tín dụng của mình chỉ bắt trả 8 Xác Suất tiền lời.)=> Percentage còn tức là advantage, gain, profit nhưng mà percent không có nghĩa đó: There is no percentage in doing it=Làm vậy ko bổ ích gì.Chúc chúng ta táo bạo tiến.

* Quý vị ước ao nêu câu hỏi/ ý kiến/ vướng mắc, xin vui mừng vào trang Hỏi đáp Anh ngữ của đài VOA để biết thêm chi tiết.