Quantifiers là gì

Từ chỉcon số tiếng Anh là gì? Từ chỉ số lượngdướigiờ Anh đúng với tên thường gọi của nó là tự chỉ con số của một đồ dùng, một điều gì đó với rất có thể thay thế chomột sốtừ bỏ hạn định. Loại từ bỏ nàynhữngđi cùng với danh từ đếm được,nhữngđi cùng với danh trường đoản cú ko đếm được, vànhữnglại rất có thể đi với cảdanh trường đoản cú đếm được cùng không đếm được, cố gắng thể:

Từ chỉ con số đi thuộc danh từ bỏ đếm đượcTừ chỉ số lượng đi thuộc danh từ không đếm đượcTừ chỉ con số đi thuộc danh trường đoản cú đếm được với không đếm được
many, a large number of, few, a few, a larger number of, hundreds of, thousands of, a couple of, severalmuch, a great khuyến mãi of, little, a little, a large amount of– some, any, most, of, no– plenty,of, a lot of, heaps of– lots of, all, none of, tons of
Cụm trường đoản cú định lượng trong tiếng Anh

Nội dung chính


TỪ CHỈ ĐỊNH LƯỢNGCÁC CỤM TỪ ĐỊNH LƯỢNG TRONG TIẾNG ANHcác bài tập luyện về từ chỉ số lượng vào giờ đồng hồ Anh

TỪ CHỈ ĐỊNH LƯỢNG

1. Some

Dùng vào câu khẳng định

Some + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)

Some pens are on the table.There are some pens on the table.

Bạn đang xem: Quantifiers là gì

Some + uncountable noun + V(số ít)

There is some ink in the inkpot.

2. Many/ much

Dùng vào câu phủ định cùng câu nghi vấn. “Much” thường không được dùng vào câu khẳng định. “Many” rất có thể sử dụng được trong câu xác định mà lại “a lot of” thường xuyên được sử dụng nhiều hơn thế nữa vào câu đàm thoại.

Many + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)

There are many books on the table.There are not many boys here.Are there many teachers in your school?

Much + uncountable noun + V(số ít)

There isn’t much fresh water on earth.There is much milk in the bottle.We didn’t spend much money.Nhưng chăm chú rằng , chúng ta dùng “too much” cùng “so many” trong những câu khẳng định:We spent too much money.

3. A lot of/ lots of/ plenty of

Dùng vào câu khẳng định

A lot of/ lots of/ plenty of + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)

A lot of pupils/ lots of pupils are in the library now.Plenty of shops take checks.


*
*

Dưới đó là bảng cầm tắt cách sử dụng những tự định lượng vẫn nêu sinh sống trên:

Danh từ bỏ đếm đượcDanh trường đoản cú ko đếm được
Câu khẳng địnhI have sầu some apples.I have sầu some rice.
Câu tủ địnhI don’t have sầu any cabbages.

Xem thêm: Con Trai Thích Tặng Quà Gì Trong Ngày Sinh Nhật Cho Bạn Trai Nam Ý Nghĩa Nhất

I don’t have any milk.
Câu nghi vấnDo you have sầu any onions?Do you have sầu any meat?
A lot of(Câu khẳng định)We have sầu a lot of sweets in the cupboard.We have a lot of ice cream in the freezer.
Much/Many(Câu bao phủ định & nghi vấn)How many carrots bởi vì we need?He doesn’t have sầu many friends.How much water vày I put in?You don’t need to add much oil.
bí quyết sử dụng những trường đoản cú định lượng

Những bài tập về tự chỉ con số vào tiếng Anh

Lý thuyết về từ bỏ chỉ số lượng dưới giờ Anh đích thực quá nhiều, ngày 1 ngày hai nhịn nhường như là không thể tiếp nhận được không còn. Do đó, bạn cần rèn luyện liên tiếp và ứng dụng vào nhiều dạng bài tập về tự chỉ số lượng dưới tiếng Anh để sở hữu tác dụng học tập cực tốt. Dưới đó là đều dạng có câu trả lời bạn có thể xem thêm.

Bài 1: Hoàn thành phần đa câu sau với “some” hoặc “any”

We didn’t buy …………flowers.This afternoon I’m going out with ………….friends of mine.“Have you seen ………..good films recently?”I didn’t have sầu ……………cash, so I had lớn borrow………..Can I have sầu ………sugar in my coffee, please?

Bài 2: Hoàn thành câu cùng với “much, many, few, a few, little, a little”

She isn’t very popular. She has ………..friends.Na is very busy these days. He has ………..không tính tiền time.Did you take …………….photos when you were on vacation?The stadium was very crowded. There were too………..people.Most of the town is modern. There are …………..old buildings.

Những kỹ năng cung ứng phía trênliên quan mang lại lý thuyết về trường đoản cú chỉ số lượng với phương pháp ứng áp dụng, au-79.net hi vọng giúp đỡ bạn hiểu thêm phần làm sao về ngữ pháp giờ Anh cơ bạn dạng tốt nhất.Dường như bạn cũng có thể tìm hiểu thêm phong phú và đa dạng các chủ điểmngữ pháp giờ đồng hồ Anh IELTS tại au-79.net

Đáp án bài tập về trường đoản cú chỉ con số vào tiếng Anh

Bài 1: 1. any 2. some 3. any 4. any/some 5. some