QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ----------------

Số: 1832/QĐ-UBND

TPhường. hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTCHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU PHÚ TIÊN VƯỢT SÔNG NÔNG GIANG NỐIHAI HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỚI HUYỆN DUY TIÊN, TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn uống cứ đọng Luật Tổ chức chính quyềnđịa phương thơm năm 2015;

Cnạp năng lượng cứ đọng Luật Xây dựng năm 2014;

Cnạp năng lượng cđọng Luật Đầu tứ công năm 2014;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình

Phê trông nom công ty trương đầu tư chi tiêu dự án theo phần đa câu chữ chủ yếu nhỏng sau:

1. Tên dự án: Đầu bốn xây cất cầu PhúTiên vượt sông Nông Giang nối nhị thị trấn Phú Xuim, thị thành Thành Phố Hà Nội với huyệnDuy Tiên, tỉnh giấc Hà Nam.

2. Chủ đầu tư: Slàm việc Giao thông vận tải.

3. Địa điểm đầu tư: Huyện Prúc Xuim,thành phố Thành Phố Hà Nội và thị trấn Duy Tiên, tỉnh giấc Hà Nam.

4. Mục tiêu đầu tư: Đầu bốn xây dựngcầu Phú Tiên nhằm mục tiêu thay thế sửa chữa cầu Lương cũ đã xuống cấp (cầu yếu), đóng góp phần hoànthiện tại hệ thống hạ tầng giao thông vận tải vào Khu Vực chế tạo ra điều kiện dễ dãi đi lạicủa quần chúng. #, bảo vệ bình an giao thông, phục vụ trở nên tân tiến kinh tế tài chính - buôn bản hội,bảo đảm an toàn bình an quốc phòng nhì thị trấn Prúc Xuyên, Thành phốHà Nội với thị trấn Duy Tiên, tỉnh giấc Hà Nam và những Khu Vực cạnh bên.

5. Quy tế bào đầu tư (Dự loài kiến với được xácđịnh thỏa thuận Lúc lập dự án cùng trình duyệt): Điểm đầu Km5+526,9 đường tỉnh428B, điểm cuối Km80+550 QL38 Chiều nhiều năm cầu L= 63,10m;B=12,0m. Xây dựng con đường đầu cầu, cống Minch Giang.

6. Dự án nhóm: Nhóm C.

7. Hình thức đầu tư: Xây dựng new.

8. Tổng nút đầu tư chi tiêu dự kiến: 50.714triệu đ.

Xem thêm: Ngày Tam Nương Là Gì ? Xem Ngay Tại Đây Ngày Tam Nương 2021 Là Ngày Nào Trong Từng Tháng

9. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách chi tiêu thànhphố TPhường. hà Nội.

10. Thời gian tiến hành dự án: Năm2017-2018.

Điều 2. SởGiao thông vận tải tất cả trách nát nhiệm:

- Triển knhì tiến hành lập cùng trìnhđánh giá, phê chuẩn y dự án công trình bảo đảm an toàn tuân hành đúng luật pháp của Luật Đầu tứ côngvà các giải pháp hiện hành về cai quản đầu tư XDCB.

- Làm vấn đề cùng với những đơn vị chức năng liên quanđể triển khai rõ, thống độc nhất về quy hướng, phạm vi và quy mô đầu tư chi tiêu dự án trong quátrình lập dự án đầu tư.

- Chịu trách nát nhiệm trước điều khoản vềtính chuẩn xác, phù hợp lệ của những tài liệu, làm hồ sơ gửi hẳn nhiên.

Điều 3. ChánhVnạp năng lượng phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài bao gồm, Giaothông Vận thiết lập, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc; Chủ tịch UBND thị trấn Phụ Xuyênvà Thủ trưởng những đơn vị chức năng tất cả tương quan Chịu trách nát nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch UBND TP (để b/c); - PCT Nguyễn Thế Hùng; - VPUBTP: PCVPhường. Lưu Quang Huy, XDGT; - Sở KH&ĐT; - Lưu VT.