Sao kê tài khoản tiếng anh là gì

Ngân hàng thương thơm mại quản lý rất nhiều thông tin tài khoản liên quan không chỉ của người sử dụng cá thể, công ty bên cạnh đó của các tổ chức triển khai tài chủ yếu khác. Một doanh nghiệp lớn quan trọng như vậy, các các loại thông tin tài khoản cũng các.

Xem thêm: Sinh Năm 2017 Hợp Màu Gì Nhất? Tuổi Dậu Hợp Màu Gì? Kỵ Màu Nào Nhất? ?

Vì vậy, ngày lúc này, au-79.net xin chia sẻ bài học các thuật ngữ ngân hàng tmùi hương mại về tài khoản bởi giờ đồng hồ Anh. Mời bạn thuộc kiếm tìm hiểu!

Bộ thuật ngữ tiếng Anh ngân hàng thương mại về những các loại tài khoản bằng giờ đồng hồ Anh

A

Above/ over (prep): cao hơn

Accept (v): chấp nhận

Acceptance (n): sự chấp nhận

Acceptable (adj): rất có thể chấp nhận

Account (n): tài khoản

Account charge/ fee: tổn phí tài khoản

Account holder/ owner: nhà tài khoản

Account number: số tài khoản

Account statement: bảng sao kê tài khoản

Advantage (n): ưu điểm

Advice (n): lời khuim, sự bốn vấn

Advise (v): khuim, tư vấn

Allow somebody toàn thân khổng lồ bởi vì something (v): chất nhận được ai làm cho gì

Amount = sum (n): lượng chi phí, số tiền

Applicant (n): fan xin msinh hoạt tài khoản

Apply for (v): nộp 1-1 xin

Application (n): bài toán nộp đơn

Approve sầu = agree to lớn (v): thông qua, đồng ý

Arrange (v): thu xếp

Arrangement (n): sự thu xếp

B

Background information: biết tin cơ bản

Bank account: thông tin tài khoản ngân hàng

Bank of England: bank trung ương Anh

Banking service: các dịch vụ ngân hàng

Base rate: lãi suất cơ bản

Be likely to lớn do: có chức năng làm

Be satisfied with: sử dụng rộng rãi với

Bill (n): hóa đơn

Branch (n): đưa ra nhánh

Business / corporate account: thông tin tài khoản doanh nghiệp

C

Cash (n): chi phí mặt

Certain (adj): tuyệt nhất định

Cheque (n): séc

Cheque book (n): sổ séc

Collect (v): thu, nhận

Complicated (adj): phức tạp

Computer programmer (n): lập trình sẵn viên sản phẩm công nghệ tính

Convenience (n): sự thuận tiện

Convenient (adj): thuận tiện

Current tài khoản = checking account: thông tin tài khoản vãng lai

D

Day-to-day: mặt hàng ngày

Define (v): định nghĩa

Definition (n): định nghĩa

Demvà – deposit tài khoản (n): thông tin tài khoản tiền gửi không kỳ hạn

Deposit account: tài khoản tiền gửi

Disadvantage: nhược điểm

E

Earn interest: kiếm lời, kiếm lời

Embarrass (v): lo lắng, bối rối

Enable sombodylớn bởi vì something (v): mang đến ai kĩ năng làm cho gì

Eurocheque (n): séc châu Âu

F

Facility (n): tiện ích

Facilitate (v): trnghỉ ngơi bắt buộc solo giản

Finance (n): tài thiết yếu, tài trợ

Financial (adj): trực thuộc về tài chính

First of all: thứ nhất, đầu tiên là

Firstly/ secondly/ thirdly (adv): máy nhất/ đồ vật hai/ máy ba

Fix (v): ấn định

Foreign currency: nước ngoài tệ

Form (kind) of investment: vẻ ngoài đầu tư

Form (n): đơn

Future (n): tương lai

G

Generally (adv) = in general: nói chung, chú ý chung

Giro credit slip: phiếu ghi gồm Giro

Grant (n, v): chi phí trợ cấp cho học tập, cung cấp, phát

Great (adj): cao, khổng lồ, lớn

H

Handle (v): giao dịch

I

In credit: dư có

In fact: trong thực tiễn, bên trên thực tế

In return: nhằm thay đổi lại

Inherit (v): quá kế

Inheritance (n): sự thừa kế

Interest (n): lãi

Interest rate (n): lãi suất

It is possible to lớn vị something: rất có thể có tác dụng, có khả năng làm

J

Joint account: tài khoản chung

L

Leave sầu collegue: giỏi nghiệp

Living expenses: đầu tư cuộc sống

Loan (n, v): khoản vay mượn, mang lại vay

Lose some interest: trừ lãi suất

M

Mattress (n): đệm

Maximum (n): tối đa

Minimum (n): về tối thiểu

N

Normal cheque : séc thường

Normal rate = base rate: lãi vay thông thường

O

Occupation (n): nghề nghiệp

Opposite (prep): trái lập, đối diện

Organize (v): tổ chức triển khai, thu xếp

Organization (n): tổ chức

Overdraw (v): rút ít quá

Overdraft (n): sự rút ít vượt, thấu chi

P

Passbook (n): sổ ngày tiết kiệm

Pay (v): trả, tkhô giòn toán

Pay in (v): gửi tiền

Paying-in-book: sổ gửi tiền

Permission (n): sự cho phép

Permit (v): cho phép

Personal account: thông tin tài khoản cá nhân

Petrol station: trạm chào bán xăng

Place of work: nơi làm cho việc

Popular (adj): phổ biến, phổ biến

Positive sầu point: điểm trên 0, điểm dương, điểm giỏi, ưu điểm

Prior notice: giấy thông tin trước

Probably (adv): gồm lẽ

Provide (v): cung cấp

Provision (n): dự trữ, sự cung cấp

Puzzle (n): đố chữ

R

Rate of interest = interest rate: lãi suất

Record (n): bạn dạng ghi chép

Recordkeeping (n): sự ghi chép

Refer khổng lồ (v): thay thế, ám chỉ

Regularly (adv): một cách thường xuyên

Require (v): thử dùng, đòi hỏi

Requirement (n): sự yêu thương cầu

Return (n): lợi nhuận

Risk (n): đen đủi ro

Risky (adj): xui xẻo ro

Run a business: kinh doanh, msinh hoạt cửa hàng gớm doanh

S

Save (v): tiết kiệm

Saver (n): fan máu kiệm

Savings account: thông tin tài khoản máu kiệm

Security/ safety (n): sự an toàn

Secure/ safe (adj): an toàn

Shortage: thiếu hụt, không dủ

Short term: nlắp hạn

Short of (adj): thiếu

Sole account: thông tin tài khoản riêng

Standing order: lệnh chi định kỳ

Subtract (v): trừ

T

That’s why: bởi vì vậy

There is no need khổng lồ do: không buộc phải phải

Time-deposit tài khoản (n): tài khoản chi phí gửi kỳ hạn

To put it simply,…: dễ dàng là …

Transfer (v): chuyển tiền

Travel facilities: phầm mềm đi du lịch

Travellers’ cheque: séc du lịch

W

Whereas (conj) = while: trong lúc đó

Whether = if (conj): liệu, nếu

Withdraw (v): rút tiền

Withdrawal slip: phiếu rút ít tiền

au-79.net hi vọng những thuật ngữ ngân hàng thương mại bằng tiếng Anh mà au-79.net reviews bên trên đây sẽ giúp đỡ bạn cũng có thể mày mò kiến thức giờ Anh siêng ngành cũng giống như hỗ trợ một công cuh giỏi rộng để gia công Việc công dụng. Với nghành nghề dịch vụ này, bạn hãy đọc thêm những từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành tài chủ yếu ngân hàng nhé!


*
TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ COVID-19

Từ lúc bùng nổ vào thời điểm tháng 12/2019, Covid-19 xuất xắc đại dịch SARS-CoV-2...