Shovel là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

shovel
*

shovel /"ʃʌvl/ danh từ mẫu xẻng ngoại rượu cồn từ xúc bằng xẻngto lớn shovel food inlớn one"s mouth ngốn, ăn ngấu nghiến
cái xẻnggàucaterpillar shovel excavator: trang bị thứ hạng gàu trên bánh xíchcrowd shovel: sản phẩm đào bao gồm gàu xúcdrag shovel: sản phẩm công nghệ đào gàu ngượcfront shovel: gàu xúc nghỉ ngơi phía trướcloading shovel: lắp thêm bốc xếp loại gàumechanical shovel: thiết bị xúc một gàupower shovel: gàu xúc máypower shovel: vật dụng xúc một gàupower shovel: xẻng sản phẩm trang bị xúc một gàu (gây ra ngầm)pull shovel: thiết bị xúc một gàuscoop shovel: đồ vật xúc hình trạng gàuscoop shovel: thứ xúc một gàuscoop shovel: gàu múcshovel car: thứ xúc một gàushovel dipper: gàu máy xúcshovel dredge: sản phẩm xúc một gàushovel dredger: thiết bị xúc một gàushovel loader: trang bị bốc xếp một gàushovel stick: cánh tay gàu lắp thêm xúctoothed scoop shovel: đồ vật xúc mẫu mã gàu bao gồm rănggầubackshoe shovel: xẻng đào gầu ngượccrane shovel: đề nghị trục tất cả gầu múcdrag shovel: gầu múc hậudrag shovel: thứ xúc gầu nghịchdrag shovel or bachồng hoe: gầu múc hậuforward shovel: trang bị xúc gầu thuậnpronged shovel: gầu xúc gồm răngshovel dozer: thứ ủi tất cả gầu xúcstripping shovel: đồ vật xúc gầu lớngàu xúccrowd shovel: sản phẩm công nghệ đào có gàu xúcfront shovel: gàu xúc nghỉ ngơi phía trướcpower shovel: gàu xúc máylá cánh quạtmaitrang bị xúccrawler shovel: trang bị xúc chạy xíchdiesel shovel: lắp thêm xúc cơ điezendrag shovel: thiết bị xúc gầu nghịchelectric mechanical shovel: trang bị xúc tinh chỉnh bởi điệnforward shovel: vật dụng xúc gầu thuậnfull swing mechanical shovel: vật dụng xúc dạng hình chuyển phiên trònloading shovel: lắp thêm xúc chất tảiloading shovel: đồ vật xúc bốclong-range shovel: thiết bị xúc phải dàimechanical shovel: lắp thêm xúc một gàupneumatic-tyred mechanical shovel: thứ xúc hình dáng bánh hơipower shovel: đồ vật xúc một gàupower shovel: xẻng máy thiết bị xúc một gàu (kiến thiết ngầm)pull shovel: lắp thêm xúc một gàupull shovel: máy xúc dâyquarry shovel: máy xúc sinh hoạt mỏrevolving shovel: sản phẩm xúc cù không còn vòngroông xã shovel: máy xúc đá (sống mỏ)rotating shovel: thứ xúc xoayscoop shovel: sản phẩm xúc thứ hạng gàuscoop shovel: lắp thêm xúc dâyscoop shovel: sản phẩm xúc một gàushovel axle: trục bánh xe đồ vật xúcshovel boom: nên đồ vật xúcshovel car: lắp thêm xúc một gàushovel dipper: gàu sản phẩm xúcshovel dredge: đồ vật xúc một gàushovel dredger: máy xúc một gàushovel jib: yêu cầu đồ vật xúcshovel operator: người điều khiển và tinh chỉnh máy xúcshovel stick: cánh tay gàu sản phẩm xúcskimmer shovel: sản phẩm công nghệ xúc nhằm san đấtstripping shovel: thiết bị xúc gầu lớntoothed scoop shovel: thiết bị xúc thứ hạng gàu bao gồm răngtruông xã shovel: thứ xúc bánh hơixẻngbachồng action shovel: xẻng hất ngượcbaông chồng action shovel: xẻng đảo chiềubackshoe shovel: xẻng đào gầu ngượcdrag shovel: xẻng hất ngượcdrag shovel: xẻng đảo chiềudrag shovel: xẻng rêelectric shovel: xẻng điệnface shovel: xẻng xúcface shovel: xẻng xúc trang bị đàohand shovel: xẻng xúc bởi taymechanical shovel: xẻng máymining shovel: xẻng thợ mỏpart swing shovel: xẻng vật dụng chỉ con quay một phần (của vòng tròn)power shovel: xẻng máypower shovel: xẻng đồ vật vật dụng xúc một gàu (xây dựng ngầm)pull shovel: xẻng máyrocker shovel: xẻng lắcrocker shovel: xẻng di độngscoop shovel: xẻng múcshovel handle: cán xẻngshovel work: quá trình sử dụng xẻng xúcskimmer shovel: xẻng cào bằngskimmer shovel: xẻng san bằngsteam shovel: xẻng hơistripping shovel: xẻng đàotrenching shovel: xẻng đàoLĩnh vực: cơ khí và công trìnhgầu múc (xe cộ xúc đất)xúc bằng xẻngLĩnh vực: xây dựngthuổngxẻng máypart swing shovel: xẻng thứ chỉ con quay một phần (của vòng tròn)power shovel: xẻng sản phẩm công nghệ máy xúc một gàu (xây cất ngầm)xẻng xúcface shovel: xẻng xúc trang bị đàohvà shovel: xẻng xúc bằng tayshovel work: công việc dùng xẻng xúcxẻng, gàu, sản phẩm công nghệ xúcxúccrawler shovel: lắp thêm xúc chạy xíchcrawler shovel excavator: vật dụng đào xúc giao diện bánh xíchcrowd shovel: vật dụng đào tất cả gàu xúcdiesel shovel: thiết bị xúc cơ điezendrag shovel: sản phẩm xúc gầu nghịchelectric mechanical shovel: sản phẩm công nghệ xúc tinh chỉnh và điều khiển bằng điệnface shovel: xẻng xúcface shovel: xẻng xúc sản phẩm công nghệ đàoflat blade shovel: thiết bị xúc mèo phương diện bằngforward shovel: thứ xúc gầu thuậnfront shovel: gàu xúc làm việc phía trướcfull swing mechanical shovel: thứ xúc dạng hình chuyển phiên trònhand shovel: xẻng xúc bởi tayloading shovel: trang bị xúc chất tảiloading shovel: đồ vật xúc bốclong-range shovel: lắp thêm xúc đề nghị dàimechanical shovel: thứ xúcmechanical shovel: đồ vật xúc một gàupneumatic-tyred mechanical shovel: thiết bị xúc dạng hình bánh hơipower shovel: lắp thêm xúcpower shovel: gàu xúc máypower shovel: vật dụng xúc một gàupower shovel: xẻng máy đồ vật xúc một gàu (phát hành ngầm)pronged shovel: gầu xúc bao gồm răngpull shovel: vật dụng xúc một gàupull shovel: sản phẩm xúc dâyquarry shovel: lắp thêm xúc ngơi nghỉ mỏrevolving shovel: sản phẩm công nghệ xúc con quay không còn vòngrochồng shovel: sản phẩm xúc đá (sinh hoạt mỏ)rotating shovel: thứ xúc xoayscoop shovel: vật dụng xúc thứ hạng gàuscoop shovel: thiết bị xúc dâyscoop shovel: vật dụng xúc một gàushovel axle: trục bánh xe pháo thứ xúcshovel boom: đề nghị máy xúcshovel car: sản phẩm công nghệ xúc một gàushovel car: xe cộ xúc đấtshovel dipper: gàu đồ vật xúcshovel dozer: lắp thêm ủi bao gồm gầu xúcshovel dredge: thứ xúc một gàushovel dredger: thứ xúc một gàushovel earth: xúc đấtshovel jib: đề nghị vật dụng xúcshovel operator: fan tinh chỉnh và điều khiển máy xúcshovel sand: xúc cátshovel stick: cánh tay gàu sản phẩm công nghệ xúcshovel tractor: thiết bị xúcshovel work: quá trình dùng xẻng xúcskimmer shovel: trang bị xúc nhằm san đấtstripping shovel: lắp thêm xúc gầu lớntoothed scoop shovel: vật dụng xúc hình dáng gàu có răngtruông chồng shovel: vật dụng xúc bánh hơiamphibious shovelmáy đào lội nướcamphibious shovelthiết bị đào trong nướcbull-clam shovellắp thêm cạp (đất)bull-clam shovelxe cộ cạp (đất)crane shovel operatorchuyên viên xe nên trụccrane shovel operatorbác tài xe cẩn trụcditch shovelvật dụng đào hàoloại xẻnggrain shovelxẻng xúc lúamalt shovelxẻng xúc mạch nha o xẻng, gàu, vật dụng xúc § baông chồng action shovel : xẻng hất ngược, xẻng đảo chiều § crowd shovel : thứ đào gồm gàu xúc § drag shovel : xẻng đảo chiều, xẻng hất ngược § electric shovel : xẻng điện § mechanical shovel : xẻng thiết bị, thứ xúc một gàu § power shovel : xẻng trang bị § rocker shovel : xẻng di động, xẻng lắc § scoop shovel : xẻng múc, gàu múc, gáo múc § skimmer shovel : xẻng san bằng, xẻng cào bằng § steam shovel : xẻng hơi § stripping shovel : xẻng đào § tracked shovel : thiết bị đào tất cả gầu xúc § tractor shovel : máy chất liệu di động