SIGHT LÀ GÌ

2 Thông dụng2.1 Danh tự, số nhiều sights2.2 Ngoại hễ từ2.3 Cấu trúc từ3 Chuyên ổn ngành3.1 Cơ khí và công trình3.2 Toán thù & tin3.3 Xây dựng3.4 Y học3.5 Kỹ thuật chung3.6 Kinh tế4 Các từ bỏ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /sait/

Thông dụng

Danh từ bỏ, số nhiều sights

Sức nhìn, thị lực; sự nhìn, kỹ năng nhìnlong sighttật viễn thịnear sighttật cận thịloss of sightsự mù, sự loà Sự chú ý, sự trông; phương pháp nhìnto catch sight of somebodythấy được aito lớn translate at sightquan sát cùng dịch tức thì Tầm nhìnvictory out of sightlẫn mấtto put something out of sightgiấu chứa trang bị gì; lờ vật gì điout of my sight!tếch đi đến rãnh mắt!, cun cút đi đến tắt thở mắt! Chình ảnh, cảnh tượng; cuộc biểu diễn; sự trưng bàya roses are a sight khổng lồ seephần đông bông hồng này trông thật bắt mắt ( số nhiều) chình ảnh đẹp; win chình ảnh ( a sight) (thông tục) sự bừa bộn; bạn (vật) bề bộn (thông tục) số lượng nhiềuit will cost a sight of moneycái này sẽ tốn khối tiền ( số nhiều) sự ngắm; thứ ngắm, ống ngắm (sống súng...)to lớn take a careful sight before firingnhìn cẩn trọng trước lúc bắnline of sightcon đường ngắm

Ngoại cồn từ

Thấy, nhìn thấy, quan sát thấy; phân biệt Quan gần cạnh, chiêm nghiệm, trắc nghiệm (một ngôi sao..) bởi ống nhìn Ngắm (súng) Lắp sản phẩm công nghệ ngắm (vào súng...)

Cấu trúc từ bỏ

lớn make a sight of oneself ăn diện lố lăng out of sight, out of mind (tục ngữ) xa mặt phương pháp lòng set one"s sights on something quyết trọng tâm a sight of something (thông tục) không ít cái gì take a sight ngắm hoặc quan lại sát bởi ống ngắm sight unseen không tồn tại cơ hội nhằm để ý, đánh giá trướckhổng lồ take a sight at (of)(tự lóng) vẫy mũi giễu cợt love sầu at first sight giờ sét ái tình

Hình thái từ bỏ

Chuyên ổn ngành

Cơ khí & công trình

sức nhìn

Toán thù & tin

điểm quan sát sự quan sát, điểm nhìn

Xây dựng

lắp thêm nhìn sự ngắm (trắc địa)

Y học

sự nhìn, trông, mắt nhận thấy, cảnh

Kỹ thuật thông thường

năng lực nhìn kiểm soátsight glasskính điều hành và kiểm soát (chất lạnh) kiểm trakiểm tra by sightkhám nghiệm bằng mắtoil sight glasskính khám nghiệm dầusight controlkhám nghiệm bằng mắtsight feed glasskính đánh giá dầusight glasskính kiểm tra kính ngắmoptical sightkính ngắm quang học nhìn (đồ vật ảnh) nhìn máyelevation of sightđộ du lịch nhìn sản phẩm công nghệ con đường ngắmline-of-sight distancekhoảng cách theo đường ngầm lỗ quan gần kề quan liêu trắcnoon sightquan lại trắc thiết yếu ngọsight gaugeluật pháp quan liêu trắc sự ngắmbaông chồng sightsự ngắm đằng saufore sightsự ngắm đằng trước sự nhìnback sightsự chú ý ngược (trắc địa) thị lực

Kinc tế

sàng lá trà xanh

Các tự liên quan

Từ đồng nghĩa

nounafterimage , appearance , apperception , apprehension , eye , eyes , eyeshot , eyesight , field of vision , ken , perception , range of vision , seeing , view , viewing , visibility , vision , display , exhibit , exhibition , outlook , pageant , parade , point of interest , scene , show , vista , blot , eyesore , fright , mess , monstrosity , ogre , ogress , scarecrow , slob , spectacle , tramp , contemplation , regard , lookout , panorama , perspective , prospect , ugliness , abundance , mass , mountain , much , plenty , profusion , wealth , world verbbehold , discern , distinguish , eyeball , make out * , observe sầu , perceive sầu , spot , view , witness , alặng , display , espy , exhibition , eyesore , glance , glimpse , ken , look , mess , observation , outlook , perception , scene , see , show , spectacle , spy , visibility , vision

Từ trái nghĩa

nounblindness , beauty verbbe blind
Cơ khí và dự án công trình, Kinc tế, Kỹ thuật phổ biến, Thông dụng, Toán và tin, Từ điển oxford, Từ điển đồng nghĩa tương quan giờ đồng hồ anh, Xây dựng, Y học,