Sin3X + Cos3X - Sinx + Cosx = Căn 2Cos2X

A.

Bạn đang xem: Sin3x + cos3x - sinx + cosx = căn 2cos2x

Nghiệm của phương trình đã cho là x = 
*
+
*
, x =
*
+ k2π, x = - 
*
+ k2π (k ∈ Z).

B. Nghiệm của phương trình đã cho là x = 

*
+
*
, x =
*
+ k2π, x =
*
+ k2π (k ∈ Z).

C. Nghiệm của phương trình đã cho là x = 

*
+
*
, x = -
*
+ k2π, x = - 
*
+ k2π (k ∈ Z).

D.

Xem thêm: Khám Phá Tuổi Nhâm Thân Cung Gì ? Tuổi Thân Thuộc Cung Gì? Sinh Năm 1992 Mệnh Gì

Nghiệm của phương trình đã cho là x = -
*
+
*
, x =
*
+ k2π, x = - 
*
+ k2π (k ∈ Z).


Giải chi tiết:

Phương trình đã cho tương đương với : (2sinx + 2cosx - √2)cos2x = 0.

+ cos2x = 0 ⇔ x = 

*
+
*
(k ∈ Z).

+ 2sinx + 2cosx - √2 = 0 ⇔ cos(x -

*
) = 
*
⇔ x = 
*
+ k2π hoặc x = - 
*
+ k2π (k ∈ Z).

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là x = 

*
+
*
, x =
*
+ k2π, x = - 
*
+ k2π (k ∈ Z).


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát